meat-grinder

Författare: Ribaeus, Johan (johan.ribaeus_at_bowneglobal.se)
Datum: 2002-08-23 16:59:15

Öppna 
<guimenu>Redigera</guimenu>-menyn och välj sedan 
<guimenuitem>///Select All//Markera alla/Markera allt///</guimenuitem>. 

Vad ska "Select All" översättas med

____________________________________________

Johan Ribaeus, Project Manager
Bowne Global Solutions Sweden AB

Office	Första långgatan 30
	      413 27 GÖTEBORG, Sweden
Phone 	+46 31 775 6080
Direct	+46 31 775 6109
Fax	      +46 31 775 6081

johan.ribaeus@bownegobal.se
www.bowneglobal.se

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.