Re: bison

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-22 12:35:51

tis 2002-08-20 klockan 23.34 skrev Göran Uddeborg:
> N msgid "  Conflict between rule %d and token %s resolved as shift"
> N msgstr "  Konflikt mellan regel %d och element %s löstes med skift"
>  
>  #: src/conflicts.c:80
>  #, c-format
> N msgid "  Conflict between rule %d and token %s resolved as reduce"
> N msgstr "  Konflikt mellan regel %d och element %s löstes med reducera"

"... löstes med reducering" kanske?


>  #: src/getargs.c:190
>  msgid ""
>  "Output:\n"
>  " -d, --defines       also produce a header file\n"
> G " -v, --verbose       also produce an explanation of the automaton\n"
> N " -r, --report=THINGS    also produce details on the automaton\n"
> N " -v, --verbose       same as `--report=state'\n"
>  " -b, --file-prefix=PREFIX  specify a PREFIX for output files\n"
>  " -o, --output=FILE     leave output to FILE\n"
> G " -g, --graph        also produce a VCG description of the "
> G "automaton\n"
> N " -g, --graph        also produce a VCG description of the automaton\n"
>  msgstr ""
>  "Utdata:\n"
>  " -d, --defines       skapa också en huvudfil\n"
> G " -v, --verbose       skapa också en förklaring av automaten\n"
> N " -r, --reports=SAKER    skapa också detaljer om automaten\n"

"--report=", inte "--reports="!


> N msgid "shift, and go to state %d\n"
> N msgstr "skifta, och gå till tillstånd %d\n"

Behövs kommat?


>  #: src/print.c:324 src/print.c:390
> N msgid "$default"
> N msgstr "$standard"

Ska detta översättas? Det handlar inte om variabelnamn? Om det inte ska
översättas bör det kanske rapporteras.


> N msgid "%%dprec affects only GLR parsers"
> N msgstr "%%dprec påverkar endast GLR-parsrar"

Tolkar? Kan gälla fler ställen.


> N msgid "%%merge affects only GLR parsers"
> N msgstr "%%merge påverkar endast GLR-parsrar"

Dito.


>  #: src/scan-gram.l:595 src/scan-gram.l:612 src/scan-gram.l:671
>  #: src/scan-gram.l:688
>  #, c-format
> N msgid "%s is invalid"
> N msgstr "%s är felaktigt"

Vad syftar %s på?


>  #: lib/bitset_stats.c:229
>  #, c-format
> N msgid "%d bitset_sets, %d cached (%.2f%%)\n"
> N msgstr "%d bitmändmängder, %d cachade (%.2f%%)\n"

bitmändmängder???


>  #: lib/bitset_stats.c:232
>  #, c-format
> N msgid "%d bitset_resets, %d cached (%.2f%%)\n"
> N msgstr "%d bitmängåterställande, %d cachade (%.2f%%)\n"

Inte "bitmängD"?
Kanske "återställandeN" om det är plural. Kan gälla fler ställen.

Bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.