Inte bison, men väl översättningar

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-24 22:03:28

Ribaeus, Johan writes:
> #: src/print-manager-job-list.c:485
> msgid "_Cancel Documents"
> msgstr "_Avbryt dokument"
> 
> Vad är det eg. som händer? Avbryter man 
> utskriften? I så fall är väl 
> msgstr "_Avbryt utskrift" bättre...

"Avbryt dokument" blir konstigt.  Ett dokument är ju ingen process som
kan avbrytas.  Man skulle möjligen kunna använda andra översättningar
av "cancel", makulera, stryk eller annulera.  Men jag håller med om
att det ju egentligen inte är själva dokumentet man gör något med,
utan själva utskriften av det.  Så jag tycker nog man kan ta det lite
friare och skriva "Avbryt utskrift".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.