Re: anaconda (Red Hat), del 3

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-22 12:02:44

lör 2002-08-17 klockan 23.24 skrev Göran Uddeborg:
> > N "You can now enter any additional kernel parameters which your machine or "
> > N "your setup may require."
> 
> > N "Du kan nu ange några ytterligare kärnparametrar som din maskin eller din "
> > N "konfiguration kräver."
> 
> "any" här har väl snarare betydelsen "eventuella" än "några".

Mmm. Jag ändrar. Tack!


> >   #: ../textw/fdasd_text.py:31
> > N msgid "Choose a disk to run fdasd or dasdfmt on"
> > N msgstr "Välj enhet att köra fdasd eller dasdfmt på"
> 
> Varför väljer du "enhet" här, medan du på de flesta andra ställen, som
> t.ex. här
> 
> >   #: ../textw/fdasd_text.py:50 ../textw/fdisk_text.py:39
> > N msgid "Disk Setup"
> > N msgstr "Hårddiskkonfiguration"
> 
> skrivit (hård)disk?

Bra fråga. Jag fixar denna och alla andra liknande meddelanden.


> >   #: ../textw/fdasd_text.py:74
> >   #, python-format
> > N msgid "An error occurred while running %s on drive %s."
> > N msgstr "Ett fel inträffade vid körning av %s på enhet %s."
> 
> Här står det dock också "enhet".

Oj. Fixar detta och liknande meddelanden. Tack.


> >   #: ../textw/progress_text.py:83
> > N msgid " Summary: "
> > N msgstr " Sammanf.: "
> 
> Det verkar som du försöker bevara stränglängder, men missat ett tecken
> i just denna.

Hur menar du? Det är inte nödvändigt att ha exakt samma stränglängd här,
bara det är kort. Därför har jag valt den naturligare förkortningen
"sammanf.".


> >   #: ../textw/upgrade_text.py:194
> > N msgid "You don't have any Linux partitions. You can't upgrade this system!"
> > N msgstr "Du har inga Linuxpartitioner. Du kan inte uppgradera systemet!"
> 
> Eller kanske "detta system" för att förtydliga (och följa orginalet)?

Jag fixar. Du ska ha tack, ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/anaconda.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.