Re: anaconda (Red Hat), del 2

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-22 11:55:01

lör 2002-08-17 klockan 19.25 skrev Tomas Gradin:
> > >  #: ../iw/raid_dialog_gui.py:556
> > >  #, python-format
> > >  msgid ""
> > > N "The target drive /dev/%s has a partition which cannot be removed
> > >  for the following reason:\n"
> 
> > > N "Målhårddisken /dev/%s har en partitionstabell som inte kan tas
> > >  bort på grund av följande orsak:\n"
> 
> > Blir inte "på grund av följande orsak" lite av en tautologi. Antingen
> > "... tas bort av följande orsak" (eller skäl), eller "... tas bort på
> > grund av (följande)" känns bättre.
> 
> Jag håller med, och föredrar helt klart "... tas bort av följande skäl". 
> Gärna ett komma efter "bort" också:
> 
> "Målhårddisken /dev/%s har en partition som inte kan tas bort, av följande 
> skäl:"
> 
> Men denna syftning är, om man ska vara precis, något tvetydig. Är det orsaken 
> till att hårddisken har partitionen som avses?
> 
> Man skulle kunna formulera det så här i stället:
> 
> "Målhårddisken /dev/%s har en partition som, av följande skäl, inte kan tas 
> bort:"
> 
> Klart och koncist! Mycket bättre än originalet.

Jag ändrade till ditt förslag enligt tidigare. Tackar.


> > > N "Denna partition måste tas bort innan denna hårddisk kan vara ett mål."
> 
> Den här gillar jag inte. Jag skulle skriva så här i stället:
> 
> "Denna partition måste tas bort innan hårddisken kan vara ett mål."
> 
> Vilken hårddisk som åsyftas är uppenbart.

Okej, jag ändrar denna och alla snarliknande meddelanden.


> > >  #: ../iw/xconfig_gui.py:601
> > > N msgid ""
> > > N "In most cases, the monitor can be automatically detected. If the 
> detect
> | ed "
> > > N "settings are not correct for the monitor, select the right settings."
> > > N msgstr ""
> > > N "I de flesta fall kan bildskärmen upptäckas automatiskt. Om de 
> upptäckta "
> > > N "inställningarna inte är de rätta för bildkärmen bör du välja rätt "
> > > N "inställningar."
> > 
> > Här tror jag man bör ha en starkare skrivning än "bör". Kanske som de
> > gjort på engelska: "... för bildskärmen, välj (då) rätt inställningar".
> 
> Instämmer. Observera felskrivningen bara, det står "bildkärmen" i 
> översättningen :)

Denna fixade jag enligt tidigare.
Ni ska ha stort tack båda två. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/anaconda.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.