Re: anaconda (Red Hat), del 4, tillika sista delen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-22 12:09:46

mån 2002-08-19 klockan 15.46 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: ../loader/devices.c:429
> >  #, c-format
> > N msgid "Failed to insert %s module."
> > N msgstr "Misslyckades med att stoppa in %s-modulen."
> 
> Jag tycker "ladda" passar bra för moduler. "Läsa in" brukar du ofta
> använda. Men "stoppa in"? Var det verkligen bra?

Det står ju faktiskt "insert" och inte "load" här.
Men jag ändrar till "läsa in" då.


> >  #: ../loader/net.c:737
> >  #, c-format
> > N msgid "bad argument to kickstart network command %s: %s"
> > N msgstr "felaktigt argument till kickstart-nätverkskommando %s : %s"
> 
> Mellanrummet före kolonet antar jag är en miss.

Ja. Tack!
Ändrar även till bestämd form enligt Tomas påpekande.


> >  #: ../loader/net.c:905
> >  #, c-format
> > N msgid "netconfig %s (C) 1999 Red Hat, Inc."
> > N msgstr "netconfig %s © 1999 Red Hat, Inc."
> 
> Lustigt att ett nytt meddelande inte har copyright i år. Men men ...

Ja... men jag är inte säker på när detta meddelande visas, om det alls
visas.


> >  #: ../loader/urls.c:386
> > N msgid "Account name:"
> > N msgstr "Användarnamn:"
> 
> Egentligen "kontonamn".

Ja, jag ändrar.


> > N msgid "Madeira Islands"
> > N msgstr "Madeiraöarna"
> 
> Eller kanske bara "Madeira"?

Jag ändrar. Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.