anaconda (Red Hat), del 3

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-17 23:24:57

> N "You can now enter any additional kernel parameters which your machine or "
> N "your setup may require."

> N "Du kan nu ange några ytterligare kärnparametrar som din maskin eller din "
> N "konfiguration kräver."

"any" här har väl snarare betydelsen "eventuella" än "några".

>   #: ../textw/fdasd_text.py:31
> N msgid "Choose a disk to run fdasd or dasdfmt on"
> N msgstr "Välj enhet att köra fdasd eller dasdfmt på"

Varför väljer du "enhet" här, medan du på de flesta andra ställen, som
t.ex. här

>   #: ../textw/fdasd_text.py:50 ../textw/fdisk_text.py:39
> N msgid "Disk Setup"
> N msgstr "Hårddiskkonfiguration"

skrivit (hård)disk?

>   
>   #: ../textw/fdasd_text.py:74
>   #, python-format
> N msgid "An error occurred while running %s on drive %s."
> N msgstr "Ett fel inträffade vid körning av %s på enhet %s."

Här står det dock också "enhet".

>   #: ../textw/progress_text.py:83
> N msgid " Summary: "
> N msgstr " Sammanf.: "

Det verkar som du försöker bevara stränglängder, men missat ett tecken
i just denna.

>   #: ../textw/upgrade_text.py:194
> N msgid "You don't have any Linux partitions. You can't upgrade this system!"
> N msgstr "Du har inga Linuxpartitioner. Du kan inte uppgradera systemet!"

Eller kanske "detta system" för att förtydliga (och följa orginalet)?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.