Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-05 22:19:00

Fredrik Wendt writes:
> Jag är intresserad av vad det är för argumentation som förts, och jag 
> tycker att det är intressant att det diskuteras. Någon som kan säga vad 
> man skall söka efter [i arkivet], eller rentav leta upp en URL?

Om du börjar på http://www.softwolves.pp.se/misc/arkiv/sv/4/2308.html
så hittar du den långa debatten om det.  Det diskuterades även någon
gång tidigare, men detta var det mest intensiva.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.