Ny rpm

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-12-22 22:11:00

Så var det dags för en ny översättning av RPM. Jag tar nyheterna
sedan jag sist visade den först, och därefter helheten. (En del av
ändringarna är efter påpekanden på listan. Det är alltså nyheter
sedan den sist granskades här, inte bara det som jag översatt just
nu.)

 
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: rpm 4.0\n"
G "POT-Creation-Date: 2000-07-31 08:48-0400\n"
G "PO-Revision-Date: 2000-08-02 19:41+0200\n"
N "Project-Id-Version: rpm 4.0.1\n"
N "POT-Creation-Date: 2000-12-13 16:53-0500\n"
N "PO-Revision-Date: 2000-12-22 22:08+0100\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: build.c:26
 #, c-format
G msgid "cannot open %s/packages.rpm\n"
G msgstr "kan inte öppna %s/packages.rpm\n"
N msgid "cannot open rpm database in %s\n"
N msgstr "kan inte öppna rpmdatabas i %s\n"
 
 
 #: build.c:131 build.c:143
 #, c-format
G msgid "Failed to open tar pipe: %s\n"
G msgstr "Kunde inte öppna \"tar\"-rör: %s\n"
N msgid "Failed to open tar pipe: %m"
N msgstr "Kunde inte öppna \"tar\"-rör: %m"
 
 #. Give up
 #: build.c:150
 #, c-format
G msgid "Failed to read spec file from %s\n"
G msgstr "Kunde inte läsa spec-fil från %s\n"
N msgid "Failed to read spec file from %s"
N msgstr "Kunde inte läsa spec-fil från %s"
 
 #: build.c:177
 #, c-format
G msgid "Failed to rename %s to %s: %s\n"
G msgstr "Kunde inte byta namn på %s till %s: %s\n"
N msgid "Failed to rename %s to %s: %m"
N msgstr "Kunde inte byta namn på %s till %s: %m"
 
 #: build.c:216
 #, c-format
G msgid "File is not a regular file: %s\n"
G msgstr "Filen är inte en ordinär fil: %s\n"
N msgid "failed to stat %s: %m"
N msgstr "kunde inte ta status på %s: %m"
N 
 #: build.c:221
 #, c-format
N msgid "File %s is not a regular file."
N msgstr "Filen %s är inte en ordinär fil."
 
 #: build.c:229
 #, c-format
G msgid "File %s does not appear to be a specfile.\n"
G msgstr "Filen %s tycks inte vara en spec-fil.\n"
N msgid "File %s does not appear to be a specfile."
N msgstr "Filen %s tycks inte vara en spec-fil."
 
 
G msgid ""
G "            [--ftpproxy <host>] [--ftpport <port>] [--justdb]"
G msgstr ""
G "            [--ftpproxy <värd>] [--ftpport <port>] [--justdb]"
 #: rpm.c:217 rpm.c:226 rpm.c:236 rpmqv.c:310 rpmqv.c:319 rpmqv.c:335
N msgid "            [--ftpproxy <host>] [--ftpport <port>]"
N msgstr "            [--ftpproxy <värd>] [--ftpport <port>]"
 
 
G msgid "            [--noorder] [--relocate oldpath=newpath]"
G msgstr "            [--noorder] [--relocate gammalväg=nyväg]"
 #: rpm.c:219 rpmqv.c:312
N msgid ""
N "            [--justdb] [--noorder] [--relocate oldpath=newpath]"
N msgstr "         [--justdb] [--noorder] [--relocate gammalväg=nyväg]"
 
 
G msgid "            [--ftpproxy <host>] [--ftpport <port>]"
G msgstr "            [--ftpproxy <värd>] [--ftpport <port>]"
 #: rpm.c:227
N msgid "            [--httpproxy <host>] [--httpport <port>] "
N msgstr "            [--httpproxy <värd>] [--httpport <port>] "
 
 
 #: rpm.c:229 rpmqv.c:322
N msgid "            [--noorder] [--relocate oldpath=newpath]"
N msgstr "            [--noorder] [--relocate gammalväg=nyväg]"
N 
 #: rpm.c:230 rpmqv.c:323
 
G msgid "            [--triggeredby] [--ftpport] [--ftpproxy <host>]"
G msgstr ""
G "            [--triggeredby] [--ftpport] [--ftpproxy <värd>]"
 #: rpm.c:235 rpmqv.c:334
N msgid "            [--triggeredby]"
N msgstr "            [--triggeredby]"
N 
 #: rpm.c:238 rpmqv.c:337
N msgid "            [--provides] [--triggers] [--dump]"
N msgstr "            [--provides] [--triggers] [--dump]"
 
 
 #: rpm.c:787 rpmqv.c:931
N msgid "The --rcfile option has been eliminated.\n"
N msgstr "Flaggan --rcfile har tagits bort.\n"
N 
 #: rpm.c:788
N msgid "Use --macros with a colon separated list of macro files to read.\n"
N msgstr "Använd --macros med en kolonseparerad lista av makrofiler att läsa.\n"
N 
 #: rpm.c:793 rpmqv.c:937
 #, c-format
 
 #: rpmqv.c:154
N msgid "'<name> <body>'"
N msgstr "'<namn> <kropp>'"
N 
 #: rpmqv.c:156
N msgid "print macro expansion to stdout"
N msgstr "skriv ut makroexpansion på standard ut"
N 
 #: rpmqv.c:156
N msgid "<expr>+"
N msgstr "<uttr>+"
N 
 #: rpmqv.c:181
N msgid "read <file:...> instead of default macro file(s)"
N msgstr "läs <fil:...> istället för standardmakrofil(er)"
N 
 #: rpmqv.c:182
N msgid "<file:...>"
N msgstr "<fil:...>"
N 
 #: rpmqv.c:296
 #, c-format
 
 #: rpmqv.c:495
N msgid "do not execute verify script (if any)"
N msgstr "utför inte (eventuellt) verifieringsskript"
N 
 #: rpmqv.c:510
 
 #: rpmqv.c:932
N msgid "Use \"--macros <file:...>\" instead..\n"
N msgstr "Använd \"--macros <fil:...>\" istället.\n"
N 
 #: rpmqv.c:1007
 
 #: build/build.c:305
N msgid ""
N "\n"
N "\n"
N "RPM build errors:\n"
N msgstr "\n\nRPM byggfel:\n"
N 
 #: build/expression.c:208
 
G msgid "RPMERR_INTERNAL: Hit limit in getUname()\n"
G msgstr "RPMERR_INTERNAL: Slog i begränsning i getUname()\n"
G 
G msgid "RPMERR_INTERNAL: Hit limit in getGname()\n"
G msgstr "RPMERR_INTERNAL: Slog i begränsning i getGname()\n"
 #: build/names.c:42
N msgid "getUname: too many uid's\n"
N msgstr "getUname: för många uid:er\n"
N 
 #: build/names.c:68
N msgid "getUnameS: too many uid's\n"
N msgstr "getUnameS: för många uid:er\n"
N 
 #: build/names.c:95
N msgid "getGname: too many gid's\n"
N msgstr "getGname: för många gid:er\n"
N 
 #: build/names.c:121
N msgid "getGnameS: too many gid's\n"
N msgstr "getGnameS: för många gid:er\n"
 
 
 #: build/pack.c:408
 #, c-format
N msgid "Generating signature: %d\n"
N msgstr "Genererar signatur: %d\n"
N 
 #: build/pack.c:418
 #, c-format
 
 #: build/pack.c:480
 #, c-format
G msgid "Unable to read sigtarget %s: %s"
G msgstr "Kan inte läsa signaturen %s: %s"
N msgid "Unable to read header from %s: %s"
N msgstr "Kan inte läsa huvud från %s: %s"
 
 #: build/pack.c:494
 #, c-format
G msgid "Unable to write package %s: %s"
G msgstr "Kan inte skriva paket %s: %s"
N msgid "Unable to write header to %s: %s"
N msgstr "Kan inte skriva huvud till %s: %s"
 
 #: build/pack.c:504
 #, c-format
N msgid "Unable to read payload from %s: %s"
N msgstr "Kan inte läsa last från %s: %s"
N 
 #: build/pack.c:510
 #, c-format
N msgid "Unable to write payload to %s: %s"
N msgstr "Kan inte skriva last till %s: %s"
N 
 #: build/pack.c:537
 #, c-format
 
 #: build/parsePreamble.c:573 build/parsePreamble.c:584
 #, c-format
N msgid "line %d: Bad %s: qualifiers: %s"
N msgstr "rad %d: Felaktigt %s: bestämningar: %s"
N 
 #: build/parsePreamble.c:610
 #, c-format
 
 #: lib/cpio.c:1268
N msgid "MD5 sum mismatch"
N msgstr "MD5-summa stämmer inte"
N 
 #: lib/cpio.c:1269
 
 #. XXX legacy epoch-less requires/conflicts compatibility
 #: lib/depends.c:564
 #, c-format
 msgid ""
 "the \"B\" dependency needs an epoch (assuming same as \"A\")\n"
 "\tA %s\tB %s\n"
 msgstr ""
G "\"B\"-beroendet beghöver en epok (antar samma som \"A\")\n"
G "    A %s  B %s\n"
N "\"B\"-beroendet behöver en epok (antar samma som \"A\")\n"
N "\tA %s\tB %s\n"
 
 
 #: lib/depends.c:1143
 #, c-format
N msgid "%s: %-45s YES (db package)\n"
N msgstr "%s: %-45s JA (db-paket)\n"
N 
 #: lib/depends.c:1159
 #, c-format
 
 #: lib/depends.c:1531
 #, c-format
G msgid "loop in prerequisite chain: %s"
G msgstr "cirkularitet i kedja av förutsättningar: %s"
N msgid "removing %s-%s-%s \"%s\" from tsort relations.\n"
N msgstr "tar bort %s-%s-%s \"%s\" från tsort-relationer.\n"
 
 #. Record all relations.
 #: lib/depends.c:1635
N msgid "========== recording tsort relations\n"
N msgstr "========== noterar alla relationer\n"
N 
 #. T4. Scan for zeroes.
 #: lib/depends.c:1685
N msgid "========== tsorting packages\n"
N msgstr "========== tsorterar paket\n"
N 
 #: lib/depends.c:1788
N msgid "LOOP:\n"
N msgstr "LOOP:\n"
N 
 #: lib/depends.c:1819
N msgid "========== continuing tsort ...\n"
N msgstr "========== fortsätter med tsort ...\n"
N 
 #: lib/db1.c:91 lib/db3.c:451
 #, c-format
 
 #. This should not be allowed
 #: lib/header.c:215
 msgid "grabData() RPM_STRING_TYPE count must be 1.\n"
G msgstr "grabData() RPM_STRING_TYPE måste vara 1.\n"
N msgstr "grabData() RPM_STRING_TYPE antal måste vara 1.\n"
 
 
 #: lib/problems.c:99
 #, c-format
G msgid "package %s-%s-%s is for a different architecture"
G msgstr "paket %s-%s-%s är för en annan arkitektur"
N msgid "package %s is for a different architecture"
N msgstr "paket %s är för en annan arkitektur"
 
 #: lib/problems.c:103
 #, c-format
G msgid "package %s-%s-%s is for a different operating system"
G msgstr "paket %s-%s-%s är för ett annat operativsystem"
N msgid "package %s is for a different operating system"
N msgstr "paket %s är för ett annat operativsystem"
 
 #: lib/problems.c:107
 #, c-format
G msgid "package %s-%s-%s is already installed"
G msgstr "paket %s-%s-%s är redan installerat"
N msgid "package %s is already installed"
N msgstr "paket %s är redan installerat"
 
 #: lib/problems.c:111
 #, c-format
G msgid "path %s is not relocateable for package %s-%s-%s"
G msgstr "sökväg %s är inte relokerbar för paket %s-%s-%s"
N msgid "path %s in package %s is not relocateable"
N msgstr "sökväg %s i paket %s är inte relokerbar"
 
 #: lib/problems.c:116
 #, c-format
G msgid "file %s conflicts between attemped installs of %s-%s-%s and %s-%s-%s"
G msgstr ""
G "filen %s är en konflikt mellan installationsförsök av %s-%s-%s och %s-%s-%s"
N msgid "file %s conflicts between attemped installs of %s and %s"
N msgstr "filen %s är en konflikt mellan installationsförsök av %s och %s"
 
 #: lib/problems.c:121
 #, c-format
G msgid ""
G "file %s from install of %s-%s-%s conflicts with file from package %s-%s-%s"
G msgstr ""
G "filen %s från installation av %s-%s-%s står i konflikt med filen från paket "
G "%s-%s-%s"
N msgid "file %s from install of %s conflicts with file from package %s"
N msgstr "filen %s från installation av %s står i konflikt med filen från paket %s"
N 
 #: lib/problems.c:126
 #, c-format
N msgid "package %s (which is newer than %s) is already installed"
N msgstr "paket %s (som är nyare än %s) är redan installerat"
 
 #: lib/problems.c:131
 #, c-format
G msgid "package %s-%s-%s (which is newer than %s-%s-%s) is already installed"
G msgstr "paket %s-%s-%s (som är nyare än %s-%s-%s) är redan installerat"
N msgid "installing package %s needs %ld%cb on the %s filesystem"
N msgstr "installation av paket %s kräver %ld%cB på filsystem %s"
 
 #: lib/problems.c:141
 #, c-format
G msgid "installing package %s-%s-%s needs %ld%cb on the %s filesystem"
G msgstr "installation av paket %s-%s-%s kräver %ld%cb på filsystem %s"
N msgid "installing package %s needs %ld inodes on the %s filesystem"
N msgstr "installation av paket %s kräver %ld inoder på filsystem %s"
 
 #: lib/problems.c:146
 #, c-format
G msgid "package %s-%s-%s pre-transaction syscall(s): %s failed: %s"
G msgstr "paket %s-%s-%s systemanrop före transaktion: %s misslyckades: %s"
N msgid "package %s pre-transaction syscall(s): %s failed: %s"
N msgstr "paket %s systemanrop före transaktion: %s misslyckades: %s"
 
 #: lib/problems.c:153
 #, c-format
G msgid "unknown error %d encountered while manipulating package %s-%s-%s"
G msgstr "okänt fel %d uppträdde under manipulation av paket %s-%s-%s"
N msgid "unknown error %d encountered while manipulating package %s"
N msgstr "okänt fel %d uppträdde under behandling av paket %s"
 
 
 #: lib/query.c:665
 #, c-format
 msgid "file %s is not owned by any package\n"
G msgstr "filen %s ägs inte av något paket\n"
N msgstr "filen %s tillhör inget paket\n"
 
 
 #: lib/rpmdb.c:264
 msgid ""
 "\n"
 "--> This version of rpm was not compiled with support for \"%%_dbapi %d\".\n"
 "  Please verify the setting of the macro %%_dbapi using \"rpm --showrc\"\n"
 "  and configure \"%%_dbapi 3\" (e.g. create and/or edit /etc/rpm/macros).\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "--> Denna version av rpm kompilerades inte med stöd för \"%%_dbapi %d\".\n"
 "  Verifiera inställningen av makrot %%_dbapi med \"rpm --showrc\" och\n"
G "  konfigurera \"%%_dbapi 3\" (d.v.s. skapa och/eller ändra /etc/rpm/macros).\n"
N "  konfigurera \"%%_dbapi 3\" (d.v.s. skapa och/eller ändra "
N "/etc/rpm/macros).\n"
 "\n"
 
 
 #: lib/rpmdb.c:327
 msgid ""
 "\n"
 "--> The configured %%_dbapi was db%d, but the rpm database is db%d format.\n"
 "  Please verify the setting of the macro %%_dbapi using \"rpm --showrc\"\n"
 "  and configure \"%%_dbapi %d\" (e.g. create and/or edit "
 "/etc/rpm/macros).\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "--> Den konfigurerade %%_dbapi var db%d, men rpmdatabasen är i db%d-format.\n"
 "  Verifiera inställningen av makrot %%_dbapi med \"rpm --showrc\" och\n"
G "  konfigurera \"%%_dbapi %d\" (d.v.s. skapa och/eller ändra /etc/rpm/macros).\n"
N "  konfigurera \"%%_dbapi %d\" (d.v.s. skapa och/eller ändra "
N "/etc/rpm/macros).\n"
 "\n"
 
 
 #: lib/rpminstall.c:142
N msgid "Preparing..."
N msgstr "Förbereder..."
N 
 #: lib/rpminstall.c:145
N msgid "Preparing packages for installation..."
N msgstr "Förbereder paket för installation"
N 
 #: lib/rpminstall.c:206
 
 #: lib/rpminstall.c:533
 #, c-format
N msgid "cannot open %s/packages.rpm\n"
N msgstr "kan inte öppna %s/packages.rpm\n"
N 
 #: lib/rpminstall.c:549
 #, c-format
 
 #: lib/rpmrc.c:692 lib/rpmrc.c:714
 #, c-format
 msgid "%s expansion failed at %s:%d \"%s\""
G msgstr "%s expansion misslyckade vid %s:%d \"%s\""
N msgstr "%s expansion misslyckades vid %s:%d \"%s\""
 
 
G msgid "sigsize     : %d\n"
G msgstr "sigstorlek    : %d\n"
 #: lib/signature.c:115
N msgid "file is not regular -- skipping size check\n"
N msgstr "filen är inte en vanlig fil -- hoppar över storlekskontroll\n"
 
 #: lib/signature.c:119
 #, c-format
G msgid "Header + Archive: %d\n"
G msgstr "Huvud + Arkiv  : %d\n"
N msgid "Expected size: %12d = lead(%d)+sigs(%d)+pad(%d)+data(%d)\n"
N msgstr "Förväntad storlek: %12d = inledning(%d)+signaturer(%d)+utfyllnad(%d)+data(%d)\n"
 
 #: lib/signature.c:123
 #, c-format
G msgid "expected size  : %d\n"
G msgstr "förväntad storlek: %d\n"
G 
G msgid "file is not regular -- skipping size check\n"
G msgstr "filen är inte en vanlig fil -- hoppar över storlekskontroll\n"
N msgid " Actual size: %12d\n"
N msgstr " Faktisk storlek: %12d\n"
 
 
 #: lib/uninstall.c:71
 #, c-format
 msgid "removal of %s failed: %s"
G msgstr "borttagning av %s misslyckades: %s"
N msgstr "kan inte ta bort %s: %s"
 
 
 #: rpmio/macro.c:1501
 #, c-format
G msgid "File %s is smaller than %d bytes"
G msgstr "Filen %s är mindre än %d byte"
N msgid "File %s is smaller than %u bytes"
N msgstr "Filen %s är mindre än %u byte"
 
G msgid "warning: "
G msgstr "varning: "
 #: rpmio/rpmlog.c:24
N msgid "(no error)"
N msgstr "(inget fel)"
 
 
G msgid "internal error (rpm bug?): "
G msgstr "internt fel (fel i rpm?): "
 #. !< RPMLOG_CRIT
 #: rpmio/rpmlog.c:86
N msgid "error: "
N msgstr "fel: "
N 
 #. !< RPMLOG_ERR
 #: rpmio/rpmlog.c:87
N msgid "warning: "
N msgstr "varning: "
================================================================
Hela rubbet
================================================================

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: rpm 4.0.1\n"
"POT-Creation-Date: 2000-12-13 16:53-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2000-12-22 22:08+0100\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: build.c:26
#, c-format
msgid "cannot open rpm database in %s\n"
msgstr "kan inte öppna rpmdatabas i %s\n"

#: build.c:36
msgid "failed build dependencies:\n"
msgstr "ouppfyllda byggberoenden:\n"

#: build.c:65
#, c-format
msgid "Unable to open spec file %s: %s\n"
msgstr "Kan inte öppna spec-filen %s: %s\n"

#: build.c:131 build.c:143
#, c-format
msgid "Failed to open tar pipe: %m"
msgstr "Kunde inte öppna \"tar\"-rör: %m"

#. Give up
#: build.c:150
#, c-format
msgid "Failed to read spec file from %s"
msgstr "Kunde inte läsa spec-fil från %s"

#: build.c:177
#, c-format
msgid "Failed to rename %s to %s: %m"
msgstr "Kunde inte byta namn på %s till %s: %m"

#: build.c:216
#, c-format
msgid "failed to stat %s: %m"
msgstr "kunde inte ta status på %s: %m"

#: build.c:221
#, c-format
msgid "File %s is not a regular file."
msgstr "Filen %s är inte en ordinär fil."

#: build.c:229
#, c-format
msgid "File %s does not appear to be a specfile."
msgstr "Filen %s tycks inte vara en spec-fil."

#. parse up the build operators
#: build.c:289
#, c-format
msgid "Building target platforms: %s\n"
msgstr "Bygger målplattformar: %s\n"

#: build.c:304
#, c-format
msgid "Building for target %s\n"
msgstr "Bygger för målet %s\n"

#: rpm.c:185 rpmqv.c:269
#, c-format
msgid "rpm: %s\n"
msgstr "rpm: %s\n"

#: rpm.c:196 rpmqv.c:280
#, c-format
msgid "RPM version %s\n"
msgstr "RPM version %s\n"

#: rpm.c:200 rpmqv.c:284
msgid "Copyright (C) 1998 - Red Hat Software"
msgstr "Copyright (C) 1998 - Red Hat Software"

#: rpm.c:201 rpmqv.c:285
msgid "This may be freely redistributed under the terms of the GNU GPL"
msgstr "Den här programvaran kan distribueras fritt med hänsyn till GNU GPL"

#: rpm.c:209
msgid "Usage: rpm {--help}"
msgstr "Användning: rpm {--help}"

#: rpm.c:210
msgid "    rpm {--version}"
msgstr "    rpm {--version}"

#: rpm.c:211
msgid "    rpm {--initdb}  [--dbpath <dir>]"
msgstr "    rpm {--initdb}  [--dbpath <kat>]"

#: rpm.c:212
msgid ""
"    rpm {--install -i} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"
msgstr ""
"    rpm {--install -i} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"

#: rpm.c:213 rpmqv.c:306
msgid "            [--replacepkgs] [--replacefiles] [--root <dir>]"
msgstr ""
"            [--replacepkgs] [--replacefiles] [--root <kat>]"

#: rpm.c:214 rpmqv.c:307
msgid "            [--excludedocs] [--includedocs] [--noscripts]"
msgstr "            [--excludedocs] [--includedocs] [--noscripts]"

#: rpm.c:215 rpmqv.c:308
msgid ""
"            [--rcfile <file>] [--ignorearch] [--dbpath <dir>]"
msgstr ""
"            [--rcfile <fil>] [--ignorearch] [--dbpath <kat>]"

#: rpm.c:216 rpmqv.c:309
msgid ""
"            [--prefix <dir>] [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles]"
msgstr ""
"            [--prefix <kat>] [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles]"

#: rpm.c:217 rpm.c:226 rpm.c:236 rpmqv.c:310 rpmqv.c:319 rpmqv.c:335
msgid "            [--ftpproxy <host>] [--ftpport <port>]"
msgstr "            [--ftpproxy <värd>] [--ftpport <port>]"

#: rpm.c:218 rpm.c:237 rpmqv.c:311 rpmqv.c:320 rpmqv.c:336
msgid "            [--httpproxy <host>] [--httpport <port>]"
msgstr "            [--httpproxy <värd>] [--httpport <port>]"

#: rpm.c:219 rpmqv.c:312
msgid ""
"            [--justdb] [--noorder] [--relocate oldpath=newpath]"
msgstr "         [--justdb] [--noorder] [--relocate gammalväg=nyväg]"

#: rpm.c:220 rpmqv.c:313
msgid ""
"            [--badreloc] [--notriggers] [--excludepath <path>]"
msgstr ""
"            [--badreloc] [--notriggers] [--excludepath <sökväg>]"

#: rpm.c:221 rpmqv.c:314
msgid "            [--ignoresize] file1.rpm ... fileN.rpm"
msgstr "            [--ignoresize] fil1.rpm ... filN.rpm"

#: rpm.c:222
msgid ""
"    rpm {--upgrade -U} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"
msgstr ""
"    rpm {--upgrade -U} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"

#: rpm.c:223 rpmqv.c:316
msgid "            [--oldpackage] [--root <dir>] [--noscripts]"
msgstr "            [--oldpackage] [--root <kat>] [--noscripts]"

#: rpm.c:224 rpmqv.c:317
msgid ""
"            [--excludedocs] [--includedocs] [--rcfile <file>]"
msgstr ""
"            [--excludedocs] [--includedocs] [--rcfile <fil>]"

#: rpm.c:225 rpmqv.c:318
msgid ""
"            [--ignorearch] [--dbpath <dir>] [--prefix <dir>] "
msgstr ""
"            [--ignorearch] [--dbpath <kat>] [--prefix <kat>] "

#: rpm.c:227
msgid "            [--httpproxy <host>] [--httpport <port>] "
msgstr "            [--httpproxy <värd>] [--httpport <port>] "

#: rpm.c:228 rpmqv.c:321
msgid "            [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles] [--justdb]"
msgstr ""
"            [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles] [--justdb]"

#: rpm.c:229 rpmqv.c:322
msgid "            [--noorder] [--relocate oldpath=newpath]"
msgstr "            [--noorder] [--relocate gammalväg=nyväg]"

#: rpm.c:230 rpmqv.c:323
msgid ""
"            [--badreloc] [--excludepath <path>] [--ignoresize]"
msgstr ""
"            [--badreloc] [--excludepath <sökväg>] [--ignoresize]"

#: rpm.c:231 rpmqv.c:324
msgid "            file1.rpm ... fileN.rpm"
msgstr "            fil1.rpm ... filN.rpm"

#: rpm.c:232
msgid "    rpm {--query -q} [-afpg] [-i] [-l] [-s] [-d] [-c] [-v] [-R]"
msgstr "    rpm {--query -q} [-afpg] [-i] [-l] [-s] [-d] [-c] [-v] [-R]"

#: rpm.c:233 rpmqv.c:332
msgid "            [--scripts] [--root <dir>] [--rcfile <file>]"
msgstr "            [--scripts] [--root <kat>] [--rcfile <fil>]"

#: rpm.c:234 rpmqv.c:333
msgid "            [--whatprovides] [--whatrequires] [--requires]"
msgstr "            [--whatprovides] [--whatrequires] [--requires]"

#: rpm.c:235 rpmqv.c:334
msgid "            [--triggeredby]"
msgstr "            [--triggeredby]"

#: rpm.c:238 rpmqv.c:337
msgid "            [--provides] [--triggers] [--dump]"
msgstr "            [--provides] [--triggers] [--dump]"

#: rpm.c:239 rpmqv.c:338
msgid "            [--changelog] [--dbpath <dir>] [targets]"
msgstr "            [--changelog] [--dbpath <kat>] [mål]"

#: rpm.c:240
msgid "    rpm {--verify -V -y} [-afpg] [--root <dir>] [--rcfile <file>]"
msgstr "    rpm {--verify -V -y} [-afpg] [--root <kat>] [--rcfile <fil>]"

#: rpm.c:241 rpmqv.c:340
msgid ""
"            [--dbpath <dir>] [--nodeps] [--nofiles] [--noscripts]"
msgstr ""
"            [--dbpath <kat>] [--nodeps] [--nofiles] [--noscripts]"

#: rpm.c:242 rpmqv.c:341
msgid "            [--nomd5] [targets]"
msgstr "            [--nomd5] [mål]"

#: rpm.c:243
msgid "    rpm {--setperms} [-afpg] [target]"
msgstr "    rpm {--setperms} [-afpg] [mål]"

#: rpm.c:244
msgid "    rpm {--setugids} [-afpg] [target]"
msgstr "    rpm {--setugids} [-afpg] [mål]"

#: rpm.c:245
msgid "    rpm {--freshen -F} file1.rpm ... fileN.rpm"
msgstr "    rpm {--freshen -F} fil1.rpm ... filN.rpm"

#: rpm.c:246
msgid "    rpm {--erase -e} [--root <dir>] [--noscripts] [--rcfile <file>]"
msgstr "    rpm {--erase -e} [--root <kat>] [--noscripts] [--rcfile <fil>]"

#: rpm.c:247 rpmqv.c:326
msgid "            [--dbpath <dir>] [--nodeps] [--allmatches]"
msgstr "            [--dbpath <kat>] [--nodeps] [--allmatches]"

#: rpm.c:248 rpmqv.c:327
msgid "            [--justdb] [--notriggers] package1 ... packageN"
msgstr "            [--justdb] [--notriggers] paket1 ... paketN"

#: rpm.c:249
msgid "    rpm {--resign} [--rcfile <file>] package1 package2 ... packageN"
msgstr "    rpm {--resign} [--rcfile <fil>] paket1 paket2 ... paketN"

#: rpm.c:250
msgid "    rpm {--addsign} [--rcfile <file>] package1 package2 ... packageN"
msgstr "    rpm {--addsign} [--rcfile <fil>] paket1 paket2 ... paketN"

#: rpm.c:251
msgid ""
"    rpm {--checksig -K} [--nopgp] [--nogpg] [--nomd5] [--rcfile <file>]"
msgstr ""
"    rpm {--checksig -K} [--nopgp] [--nogpg] [--nomd5] [--rcfile <fil>]"

#: rpm.c:252 rpmqv.c:362
msgid "              package1 ... packageN"
msgstr "              paket1 ... paketN"

#: rpm.c:253
msgid "    rpm {--rebuilddb} [--rcfile <file>] [--dbpath <dir>]"
msgstr "    rpm {--rebuilddb} [--rcfile <fil>] [--dbpath <kat>]"

#: rpm.c:254
msgid "    rpm {--querytags}"
msgstr "    rpm {--querytags}"

#: rpm.c:288 rpmqv.c:398
msgid "Usage:"
msgstr "Användning:"

#: rpm.c:290 rpmqv.c:400
msgid "print this message"
msgstr "visa detta meddelande"

#: rpm.c:292 rpmqv.c:402
msgid "print the version of rpm being used"
msgstr "visa vilken version av rpm som används"

#: rpm.c:295
msgid "  All modes support the following arguments:"
msgstr "  Alla arbetssätt stödjer följande argument:"

#: rpm.c:296
msgid "  --define '<name> <body>'"
msgstr "  --define '<namn> <kropp>'"

#: rpm.c:297 rpmqv.c:154 rpmqv.c:407
msgid "define macro <name> with value <body>"
msgstr "definiera makrot <namn> som <kropp>"

#: rpm.c:298
msgid "  --eval '<name>+'   "
msgstr "  --eval '<namn>+'   "

#: rpm.c:299 rpmqv.c:409
msgid "print the expansion of macro <name> to stdout"
msgstr "skriv ut expansionen av makrot <namn> på standard ut"

#: rpm.c:300
msgid "  --pipe <cmd>     "
msgstr "  --pipe <kommando>   "

#: rpm.c:301 rpmqv.c:411
msgid "send stdout to <cmd>"
msgstr "skicka stdut till <kommando>"

#: rpm.c:302
msgid "  --rcfile <file>    "
msgstr "   --rcfile <fil>   "

#: rpm.c:303 rpmqv.c:413
msgid "use <file> instead of /etc/rpmrc and $HOME/.rpmrc"
msgstr "använd <fil> istället för /etc/rpmrc och $HOME/.rpmrc"

#: rpm.c:305 rpmqv.c:415
msgid "display final rpmrc and macro configuration"
msgstr "visa slutliga rpmrc- och makrokonfigurationer"

#: rpm.c:307 rpmqv.c:423
msgid "be a little more verbose"
msgstr "var lite mer mångordig"

#: rpm.c:309 rpmqv.c:425
msgid "be incredibly verbose (for debugging)"
msgstr "var mycket mångordig (för felsökning)"

#: rpm.c:312
msgid "  Install, upgrade and query (with -p) allow URL's to be used in place"
msgstr ""
"  Installation, uppgradering och fråga (med -p) tillåter URL:er att användas"

#: rpm.c:313
msgid "  of file names as well as the following options:"
msgstr "  istället för filnamn, liksom följande flaggor:"

#: rpm.c:314
msgid "   --ftpproxy <host>  "
msgstr "   --ftpproxy <värd>  "

#: rpm.c:315 rpmqv.c:432
msgid "hostname or IP of ftp proxy"
msgstr "ftp-ombudets (proxy) värdnamn eller IP"

#: rpm.c:316
msgid "   --ftpport <port>  "
msgstr "   --ftpport <port>  "

#: rpm.c:317 rpmqv.c:434
msgid "port number of ftp server (or proxy)"
msgstr "ftp-servers (eller ombuds (proxy)) portnummer"

#: rpm.c:318
msgid "   --httpproxy <host> "
msgstr "   --httpproxy <värd> "

#: rpm.c:319 rpmqv.c:436
msgid "hostname or IP of http proxy"
msgstr "http-ombudets värdnamn eller IP"

#: rpm.c:320
msgid "   --httpport <port>  "
msgstr "   --httpport <port>  "

#: rpm.c:321 rpmqv.c:438
msgid "port number of http server (or proxy)"
msgstr "http-servers (eller ombuds) portnummer"

#: rpm.c:325 rpmqv.c:458
msgid "query mode"
msgstr "frågeläge"

#: rpm.c:326 rpm.c:372 rpm.c:397 rpm.c:449 rpm.c:523
msgid "   --dbpath <dir>   "
msgstr "   --dbpath <kat>   "

#: rpm.c:327 rpm.c:373 rpm.c:398 rpm.c:450 rpm.c:524 rpmqv.c:418
msgid "use <dir> as the directory for the database"
msgstr "använd <kat> som katalog för databasen"

#: rpm.c:328
msgid "   --queryformat <qfmt>"
msgstr "   --queryformat <ffmt>"

#: rpm.c:329 rpmqv.c:460
msgid "use <qfmt> as the header format (implies --info)"
msgstr "använd <ffmt> som huvudformat (medför --info)"

#: rpm.c:330 rpm.c:374 rpm.c:432 rpm.c:461
msgid "   --root <dir>    "
msgstr "   --root <kat>    "

#: rpm.c:331 rpm.c:375 rpm.c:433 rpm.c:462 rpm.c:526 rpmqv.c:420
msgid "use <dir> as the top level directory"
msgstr "använd <kat> som toppkatalog"

#: rpm.c:332
msgid "   Package specification options:"
msgstr "   Flaggor för paketval:"

#: rpm.c:334
msgid "query all packages"
msgstr "fråga om alla paket"

#: rpm.c:335
msgid "    -f <file>+    "
msgstr "    -f <fil>+     "

#: rpm.c:336
msgid "query package owning <file>"
msgstr "fråga om paket som äger <fil>"

#: rpm.c:337
msgid "    -p <packagefile>+ "
msgstr "    -p <paketfil>+ "

#: rpm.c:338
msgid "query (uninstalled) package <packagefile>"
msgstr "fråga om (oinstallerat) paket <paketfil>"

#: rpm.c:339
msgid "    --triggeredby <pkg>"
msgstr "    --triggeredby <pkt>"

#: rpm.c:340
msgid "query packages triggered by <pkg>"
msgstr "fråga om paket utlösta av <pkt>"

#: rpm.c:341
msgid "    --whatprovides <cap>"
msgstr "    --whatprovides <egenskap>"

#: rpm.c:342
msgid "query packages which provide <cap> capability"
msgstr "undersök paket som tillhandahåller <egenskap>"

#: rpm.c:343
msgid "    --whatrequires <cap>"
msgstr "    --whatrequires <egenskap>"

#: rpm.c:344
msgid "query packages which require <cap> capability"
msgstr "undersök paket som behöver <egenskap>"

#: rpm.c:345
msgid "   Information selection options:"
msgstr "   Flaggor för informationsval:"

#: rpm.c:347 rpmqv.c:464
msgid "display package information"
msgstr "visa paketinformation"

#: rpm.c:349 rpmqv.c:466
msgid "display the package's change log"
msgstr "visa paketets ändringslogg"

#: rpm.c:351 rpmqv.c:468
msgid "display package file list"
msgstr "visa paketets fillista"

#: rpm.c:353 rpmqv.c:470
msgid "show file states (implies -l)"
msgstr "visa filers status (implicerar -l)"

#: rpm.c:355 rpmqv.c:472
msgid "list only documentation files (implies -l)"
msgstr "visa enbart dokumentationsfiler (implicerar -l)"

#: rpm.c:357 rpmqv.c:474
msgid "list only configuration files (implies -l)"
msgstr "visa enbart konfigurationsfiler (implicerar -l)"

#: rpm.c:359 rpmqv.c:476
msgid ""
"show all verifiable information for each file (must be used with -l, -c, or "
"-d)"
msgstr ""
"visa all verifierbar information för varje fil (måste användas med -l, -c "
"eller -d)"

#: rpm.c:361
msgid "list capabilities package provides"
msgstr "visa de egenskaper paketet tillhandahåller"

#: rpm.c:363
msgid "list package dependencies"
msgstr "lista paketberoenden"

#: rpm.c:365
msgid "print the various [un]install scripts"
msgstr "visa de olika [av]installationsskripten"

#: rpm.c:367
msgid "show the trigger scripts contained in the package"
msgstr "visa utlösningsskripten i paketet"

#: rpm.c:371 rpmqv.c:487
msgid ""
"verify a package installation using the same same package specification "
"options as -q"
msgstr "verifiera ett pakets installation med samma urvalsflaggor som till -q"

#: rpm.c:377 rpm.c:419 rpm.c:454 rpmqv.c:489 rpmqv.c:537 rpmqv.c:571
msgid "do not verify package dependencies"
msgstr "verifiera inte paketberoenden"

#: rpm.c:379 rpmqv.c:493
msgid "do not verify file md5 checksums"
msgstr "verifiera inte md5-kontrollsummor"

#: rpm.c:381 rpmqv.c:491
msgid "do not verify file attributes"
msgstr "verifiera inte filattribut"

#: rpm.c:383 rpmqv.c:498
msgid "list the tags that can be used in a query format"
msgstr "visa taggar som kan användas i frågeformat"

#: rpm.c:386
msgid "  --install <packagefile>"
msgstr "  --install <paketfil>"

#: rpm.c:387
msgid "  -i <packagefile>   "
msgstr "  -i <paketfil>     "

#: rpm.c:388 rpmqv.c:512
msgid "install package"
msgstr "installera paket"

#: rpm.c:389
msgid "   --excludepath <path>"
msgstr "   --excludepath <sökväg>"

#: rpm.c:390
msgid "skip files in path <path>"
msgstr "hoppa över filer i <sökv>"

#: rpm.c:391
msgid "   --relocate <oldpath>=<newpath>"
msgstr "   --relocate <frånskv>=<tillskv>"

#: rpm.c:392 rpmqv.c:549
msgid "relocate files from <oldpath> to <newpath>"
msgstr "flytta filer från <frånskv> till <tillskv>"

#: rpm.c:394 rpmqv.c:517
msgid "relocate files in non-relocateable package"
msgstr "relokera filer i ej relokerbart paket"

#: rpm.c:395
msgid "   --prefix <dir>   "
msgstr "   --prefix <katalog> "

#: rpm.c:396 rpmqv.c:547
msgid "relocate the package to <dir>, if relocatable"
msgstr "flytta paketet till <katalog>, om flyttbart"

#: rpm.c:400 rpmqv.c:519
msgid "do not install documentation"
msgstr "installera inte dokumentation"

#: rpm.c:402 rpmqv.c:523
msgid "short hand for --replacepkgs --replacefiles"
msgstr "kortform för --replacepkgs --replacefiles"

#: rpm.c:404 rpmqv.c:525
msgid "print hash marks as package installs (good with -v)"
msgstr ""
"skriv ut brädgårdar allt eftersom paketet installeras (bra tillsammans med "
"-v)"

#: rpm.c:406 rpmqv.c:514
msgid "install all files, even configurations which might otherwise be skipped"
msgstr ""
"installera alla filer, även konfigurationer som annars kunde hoppats över"

#: rpm.c:409 rpmqv.c:527
msgid "don't verify package architecture"
msgstr "verifiera inte paketarkitektur"

#: rpm.c:411 rpmqv.c:529
msgid "don't check disk space before installing"
msgstr "kontrollera inte diskutrymme före installation"

#: rpm.c:413 rpmqv.c:531
msgid "don't verify package operating system"
msgstr "verifiera inte paketets operativsystem"

#: rpm.c:415 rpmqv.c:533
msgid "install documentation"
msgstr "installera dokumentation"

#: rpm.c:417 rpm.c:452 rpmqv.c:535 rpmqv.c:569
msgid "update the database, but do not modify the filesystem"
msgstr "uppdatera databasen, men ändra inte filsystemet"

#: rpm.c:421 rpm.c:456 rpmqv.c:539 rpmqv.c:573
msgid "do not reorder package installation to satisfy dependencies"
msgstr "flytta inte om paketinstallationen för att tillfredsställa beroenden"

#: rpm.c:423
msgid "don't execute any installation scripts"
msgstr "kör inte installationsskript"

#: rpm.c:425 rpm.c:460 rpmqv.c:577
msgid "don't execute any scripts triggered by this package"
msgstr "kör inte utlösningsskript utlösta av detta paket"

#: rpm.c:427 rpmqv.c:545
msgid "print percentages as package installs"
msgstr "skriv procent allt eftersom paketet installeras"

#: rpm.c:429 rpmqv.c:551
msgid "install even if the package replaces installed files"
msgstr "installera även om paketet byter ut installerade filer"

#: rpm.c:431 rpmqv.c:553
msgid "reinstall if the package is already present"
msgstr "installera om ifall paketet redan är installerat"

#: rpm.c:435 rpmqv.c:555
msgid "don't install, but tell if it would work or not"
msgstr "installera inte, men tala om ifall det skulle fungera eller inte"

#: rpm.c:438
msgid "  --upgrade <packagefile>"
msgstr "  --upgrade <paketfil>"

#: rpm.c:439
msgid "  -U <packagefile>   "
msgstr "  -U <paketfil>     "

#: rpm.c:440 rpmqv.c:559
msgid "upgrade package (same options as --install, plus)"
msgstr "uppgradera paket (samma flaggor som --install, samt)"

#: rpm.c:442 rpmqv.c:561
msgid ""
"upgrade to an old version of the package (--force on upgrades does this "
"automatically)"
msgstr ""
"uppgradera till en gammal version av paketet (--force vid uppgraderingar gör "
"detta automatiskt)"

#: rpm.c:444
msgid "  --erase <package>"
msgstr "  --erase <paket>"

#: rpm.c:446 rpmqv.c:565
msgid "erase (uninstall) package"
msgstr "ta bort (avinstallera) paket"

#: rpm.c:448 rpmqv.c:567
msgid ""
"remove all packages which match <package> (normally an error is generated if "
"<package> specified multiple packages)"
msgstr ""
"ta bort alla paket som matchar <paket> (normalt ger det ett fel om <paket> "
"specificerar flera paket)"

#: rpm.c:458 rpmqv.c:575
msgid "do not execute any package specific scripts"
msgstr "kör inte paketspecifika skript"

#: rpm.c:464
msgid "  -b<stage> <spec>   "
msgstr "  -b<steg> <spec>    "

#: rpm.c:465
msgid "  -t<stage> <tarball>  "
msgstr "  -t<steg> <tarboll>  "

#: rpm.c:466 rpmqv.c:584
msgid "build package, where <stage> is one of:"
msgstr "tillverka paket, där <steg> är något av:"

#: rpm.c:468 rpmqv.c:586
msgid "prep (unpack sources and apply patches)"
msgstr "förbered (packa upp källkod samt applicera patchar)"

#: rpm.c:470 rpmqv.c:588
#, c-format
msgid "list check (do some cursory checks on %files)"
msgstr "kontrollera (gör några enkla kontroller på %files)"

#: rpm.c:472 rpmqv.c:590
msgid "compile (prep and compile)"
msgstr "kompilera (förbered och kompilera)"

#: rpm.c:474 rpmqv.c:592
msgid "install (prep, compile, install)"
msgstr "installera (förbered, kompilera, installera)"

#: rpm.c:476 rpmqv.c:594
msgid "binary package (prep, compile, install, package)"
msgstr "binärpaketera (förbered, kompilera, installera, paketera)"

#: rpm.c:478 rpmqv.c:596
msgid "bin/src package (prep, compile, install, package)"
msgstr "binär- och källpaketera (förbered, kompilera, installera, paketera)"

#: lib/poptBT.c:157 rpm.c:480 rpmqv.c:600
msgid "skip straight to specified stage (only for c,i)"
msgstr "gå direkt till angivet steg (endast för c,i)"

#: lib/poptBT.c:147 rpm.c:482 rpmqv.c:602
msgid "remove build tree when done"
msgstr "ta bort tillverkningsträd efteråt"

#: lib/poptBT.c:153 rpm.c:484 rpmqv.c:604
msgid "remove sources when done"
msgstr "ta bort källkod efteråt"

#: rpm.c:486 rpmqv.c:606
msgid "remove spec file when done"
msgstr "ta bort spec-fil efteråt"

#: rpm.c:488 rpmqv.c:608
msgid "generate PGP/GPG signature"
msgstr "tillverka en PGP/GPG-signatur"

#: rpm.c:489
msgid "   --buildroot <dir>  "
msgstr "   --buildroot <kat>  "

#: rpm.c:490 rpmqv.c:610
msgid "use <dir> as the build root"
msgstr "använd <kat> som tillverkningsrot"

#: rpm.c:491
msgid "   --target=<platform>+"
msgstr "   --target=<plattfrm>+"

#: rpm.c:492 rpmqv.c:612
msgid "build the packages for the build targets platform1...platformN."
msgstr "tillverka paketen för målen plattfrm1...plattfrmN."

#: rpm.c:494 rpmqv.c:614
msgid "do not execute any stages"
msgstr "utför inga steg"

#: rpm.c:495
msgid "   --timecheck <secs> "
msgstr "   --timecheck <sek>  "

#: rpm.c:496
msgid "set the time check to <secs> seconds (0 disables)"
msgstr "sätt tidskontrollen till <sek> sekunder (0 slår av)"

#: rpm.c:498
msgid "  --rebuild <src_pkg>  "
msgstr "  --rebuild <källpaket> "

#: rpm.c:499 rpmqv.c:617
msgid ""
"install source package, build binary package and remove spec file, sources, "
"patches, and icons."
msgstr ""
"installera källpaket, tillverka binärpaket och ta bort spec-fil, källkod, "
"patchar och ikoner."

#: rpm.c:500
msgid "  --recompile <src_pkg> "
msgstr "  --recompile <källpkt> "

#: rpm.c:501 rpmqv.c:619
msgid "like --rebuild, but don't build any package"
msgstr "som --rebuild, men tillverka inga paket"

#: rpm.c:504
msgid "  --resign <pkg>+    "
msgstr "  --resign <pkt>+    "

#: rpm.c:505 rpmqv.c:625
msgid "sign a package (discard current signature)"
msgstr "signera ett paket (släng nuvarande signatur)"

#: rpm.c:506
msgid "  --addsign <pkg>+   "
msgstr "  --addsign <pkt>+   "

#: rpm.c:507 rpmqv.c:627
msgid "add a signature to a package"
msgstr "lägg till signatur till ett paket"

#: rpm.c:508
msgid "  --checksig <pkg>+"
msgstr "  --checksig <pkt>+"

#: rpm.c:509
msgid "  -K <pkg>+       "
msgstr "  -K <pkt>+       "

#: rpm.c:510 rpmqv.c:631
msgid "verify package signature"
msgstr "verifiera paketsignatur"

#: rpm.c:512 rpmqv.c:633
msgid "skip any PGP signatures"
msgstr "hoppa över eventuella PGP-signaturer"

#: rpm.c:514 rpmqv.c:635
msgid "skip any GPG signatures"
msgstr "hoppa över eventuella GPG-signaturer"

#: rpm.c:516 rpmqv.c:637
msgid "skip any MD5 signatures"
msgstr "hoppa över eventuella MD5-signaturer"

#: rpm.c:520
msgid "make sure a valid database exists"
msgstr "förvissa dig om att en giltig databas existerar"

#: rpm.c:522
msgid "rebuild database from existing database"
msgstr "bygg om databasen från existerande databas"

#: rpm.c:530 rpmqv.c:500
msgid ""
"set the file permissions to those in the package database using the same "
"package specification options as -q"
msgstr ""
"sätt filrättigheterna till de i paketdatabasen med samma "
"paketspecifikationsflaggor som -q"

#: rpm.c:533 rpmqv.c:503
msgid ""
"set the file owner and group to those in the package database using the same "
"package specification options as -q"
msgstr ""
"sätt filägare och -grupp till de i paketdatabasen med samma "
"paketspcifikationsflaggor som -q"

#: rpm.c:671 rpm.c:677 rpm.c:686 rpm.c:708 rpm.c:714 rpm.c:721 rpm.c:729
#: rpm.c:737 rpm.c:758 rpm.c:821 rpmqv.c:825 rpmqv.c:834 rpmqv.c:840
#: rpmqv.c:846 rpmqv.c:853 rpmqv.c:888 rpmqv.c:896 rpmqv.c:902 rpmqv.c:910
#: rpmqv.c:978
msgid "only one major mode may be specified"
msgstr "enbart ett läge kan specifieras"

#: rpm.c:679 rpmqv.c:827
msgid "-u and --uninstall are deprecated and no longer work.\n"
msgstr "-u och --uninstall undanbedes och fungerar inte längre.\n"

#: rpm.c:681 rpmqv.c:829
msgid "Use -e or --erase instead.\n"
msgstr "Använd -e eller --erase istället.\n"

#: rpm.c:764 rpmqv.c:872
msgid "relocations must begin with a /"
msgstr "omflyttningar måste börja med /"

#: rpm.c:766 rpmqv.c:874
msgid "relocations must contain a ="
msgstr "omflyttningar måste innehålla ett ="

#: rpm.c:769 rpmqv.c:877
msgid "relocations must have a / following the ="
msgstr "omflyttningar måste ha ett / efter ="

#: rpm.c:778 rpmqv.c:861
msgid "exclude paths must begin with a /"
msgstr "uteslutna sökvägar måste börja med /"

#: rpm.c:787 rpmqv.c:931
msgid "The --rcfile option has been eliminated.\n"
msgstr "Flaggan --rcfile har tagits bort.\n"

#: rpm.c:788
msgid "Use --macros with a colon separated list of macro files to read.\n"
msgstr "Använd --macros med en kolonseparerad lista av makrofiler att läsa.\n"

#: rpm.c:793 rpmqv.c:937
#, c-format
msgid "Internal error in argument processing (%d) :-(\n"
msgstr "Internt fel i argumenthantering (%d) :-(\n"

#: rpm.c:828 rpmqv.c:993
msgid "one type of query/verify may be performed at a time"
msgstr "endast en typ av undersökning/verifiering kan utföras åt gången"

#: rpm.c:833 rpmqv.c:997
msgid "unexpected query flags"
msgstr "oväntade undersökningsflaggor"

#: rpm.c:836 rpmqv.c:1000
msgid "unexpected query format"
msgstr "oväntat undersökningsformat"

#: rpm.c:839 rpmqv.c:1003
msgid "unexpected query source"
msgstr "oväntad undersökningskälla"

#: rpm.c:842 rpmqv.c:1023
msgid "only installation, upgrading, rmsource and rmspec may be forced"
msgstr ""
"enbart installation, uppgradering, rmsource och rmspec kan tvingas fram"

#: rpm.c:845 rpmqv.c:1028
msgid "files may only be relocated during package installation"
msgstr "filer kan relokeras endast under paketinstallation"

#: rpm.c:848 rpmqv.c:1031
msgid "only one of --prefix or --relocate may be used"
msgstr "enbart en av --prefix eller --relocate kan användas"

#: rpm.c:851 rpmqv.c:1034
msgid ""
"--relocate and --excludepath may only be used when installing new packages"
msgstr ""
"--relocate och --excludepath kan endast användas när nya paket installeras"

#: rpm.c:854 rpmqv.c:1037
msgid "--prefix may only be used when installing new packages"
msgstr "--prefix kan endast användas när nya paket installeras"

#: rpm.c:857 rpmqv.c:1040
msgid "arguments to --prefix must begin with a /"
msgstr "argument till --prefix måste börja med /"

#: rpm.c:860 rpmqv.c:1043
msgid "--hash (-h) may only be specified during package installation"
msgstr "--hash (-h) kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:864 rpmqv.c:1047
msgid "--percent may only be specified during package installation"
msgstr "--percent kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:868 rpmqv.c:1051
msgid "--replacefiles may only be specified during package installation"
msgstr "--replacefiles kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:872 rpmqv.c:1055
msgid "--replacepkgs may only be specified during package installation"
msgstr "--replacepkgs kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:876 rpmqv.c:1059
msgid "--excludedocs may only be specified during package installation"
msgstr "--excludedocs kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:880 rpmqv.c:1063
msgid "--includedocs may only be specified during package installation"
msgstr "--includedocs kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:884 rpmqv.c:1067
msgid "only one of --excludedocs and --includedocs may be specified"
msgstr "enbart en av --excludedocs och --includedocs läge kan specifieras"

#: rpm.c:888 rpmqv.c:1071
msgid "--ignorearch may only be specified during package installation"
msgstr "--ignorearch kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:892 rpmqv.c:1075
msgid "--ignoreos may only be specified during package installation"
msgstr "--ignoreos kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:896 rpmqv.c:1079
msgid "--ignoresize may only be specified during package installation"
msgstr "--ignoresize kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:900 rpmqv.c:1083
msgid "--allmatches may only be specified during package erasure"
msgstr "--allmatches kan enbart användas när paket tas bort"

#: rpm.c:904 rpmqv.c:1087
msgid "--allfiles may only be specified during package installation"
msgstr "--allfiles kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:908 rpmqv.c:1091
msgid "--justdb may only be specified during package installation and erasure"
msgstr ""
"--justdb kan enbart användas vid installation och avinstallation av paket"

#: rpm.c:913 rpmqv.c:1098
msgid ""
"--noscripts may only be specified during package installation, erasure, and "
"verification"
msgstr ""
"--noscripts kan enbart användas vid paketinstallation, avinstallation och "
"verifiering"

#: rpm.c:917
msgid ""
"--notriggers may only be specified during package installation, erasure, and "
"verification"
msgstr ""
"--notriggers kan enbart användas vid installation, avinstallation och "
"verifiering"

#: rpm.c:921 rpmqv.c:1110
msgid ""
"--nodeps may only be specified during package building, rebuilding, "
"recompilation, installation,erasure, and verification"
msgstr ""
"--nodeps kan enbart användas vid tillverkning, omtillverkning, "
"omkompilering, installation, avinstallation, och verifiering"

#: rpm.c:926 rpmqv.c:1115
msgid ""
"--test may only be specified during package installation, erasure, and "
"building"
msgstr ""
"--test kan enbart användas vid installation, avinstallation och tillverkning"

#: rpm.c:930 rpmqv.c:1120
msgid ""
"--root (-r) may only be specified during installation, erasure, querying, "
"and database rebuilds"
msgstr ""
"--root (-r) kan enbart användas vid installation, avinstallation, förfrågan, "
"och databasombyggnad"

#: rpm.c:942 rpmqv.c:1132
msgid "arguments to --root (-r) must begin with a /"
msgstr "argument till --root (-r) måste börja med /"

#: rpm.c:948 rpmqv.c:1139
msgid "--oldpackage may only be used during upgrades"
msgstr "--oldpackage kan enbart användas vid paketuppgraderingar"

#: rpm.c:951 rpmqv.c:1144
msgid "--nopgp may only be used during signature checking"
msgstr "--nopgp kan enbart användas vid signaturkontroll"

#: rpm.c:954 rpmqv.c:1147
msgid "--nogpg may only be used during signature checking"
msgstr "--nogpg kan enbart användas vid signaturkontroll"

#: rpm.c:957 rpmqv.c:1152
msgid ""
"--nomd5 may only be used during signature checking and package verification"
msgstr "--nomd5 kan enbart användas vid signaturkontroll och paketverifiering"

#: rpm.c:968 rpmqv.c:1165
msgid "no files to sign\n"
msgstr "inga filer att signera\n"

#: rpm.c:973 rpmqv.c:1170
#, c-format
msgid "cannot access file %s\n"
msgstr "kan inte komma åt filen %s\n"

#: rpm.c:988 rpmqv.c:1186
msgid "pgp not found: "
msgstr "pgp hittades inte: "

#: rpm.c:992 rpmqv.c:1190
msgid "Enter pass phrase: "
msgstr "Ange lösenfras: "

#: rpm.c:994 rpmqv.c:1192
msgid "Pass phrase check failed\n"
msgstr "Kontrollen av lösenfrasen misslyckades\n"

#: rpm.c:997 rpmqv.c:1195
msgid "Pass phrase is good.\n"
msgstr "Lösenfrasen är ok.\n"

#: rpm.c:1002 rpmqv.c:1200
msgid "Invalid %%_signature spec in macro file.\n"
msgstr "Felaktig %%_signature spec i makrofil.\n"

#: rpm.c:1008 rpmqv.c:1206
msgid "--sign may only be used during package building"
msgstr "--sign kan enbart användas vid pakettillverkning"

#: rpm.c:1023 rpmqv.c:1222
msgid "exec failed\n"
msgstr "exec misslyckades\n"

#: rpm.c:1042 rpmqv.c:1491
msgid "unexpected arguments to --querytags "
msgstr "oväntade argument till --querytags "

#: rpm.c:1053 rpmqv.c:1513
msgid "no packages given for signature check"
msgstr "inga paket angivna för signaturkontroll"

#: rpm.c:1064 rpmqv.c:1524
msgid "no packages given for signing"
msgstr "inga paket angivna för signering"

#: rpm.c:1080 rpmqv.c:1363
msgid "no packages given for uninstall"
msgstr "inga paket angivna för avinstallation"

#: rpm.c:1131 rpmqv.c:1414
msgid "no packages given for install"
msgstr "inga paket angivna för installation"

#: rpm.c:1154 rpmqv.c:1454
msgid "extra arguments given for query of all packages"
msgstr "extra argument angivna för förfrågan om alla paket"

#: rpm.c:1159 rpmqv.c:1459
msgid "no arguments given for query"
msgstr "inga parametrar angivna för undersökning"

#: rpm.c:1176 rpmqv.c:1479
msgid "extra arguments given for verify of all packages"
msgstr "extra argument angivna för verifiering av alla paket"

#: rpm.c:1180 rpmqv.c:1483
msgid "no arguments given for verify"
msgstr "inga parametrar angivna för verifiering"

#: rpm2cpio.c:24
#, c-format
msgid "cannot open package: %s\n"
msgstr "kan inte öppna paket: %s\n"

#: rpm2cpio.c:34
msgid "argument is not an RPM package\n"
msgstr "argumentet är inte ett RPM-paket\n"

#: rpm2cpio.c:38
msgid "error reading header from package\n"
msgstr "fel vid läsning av pakethuvud\n"

#: rpm2cpio.c:60
#, c-format
msgid "cannot re-open payload: %s\n"
msgstr "kan inte återöppna lasten: %s\n"

#: rpmqv.c:154
msgid "'<name> <body>'"
msgstr "'<namn> <kropp>'"

#: rpmqv.c:156
msgid "print macro expansion to stdout"
msgstr "skriv ut makroexpansion på standard ut"

#: rpmqv.c:156
msgid "<expr>+"
msgstr "<uttr>+"

#: rpmqv.c:181
msgid "read <file:...> instead of default macro file(s)"
msgstr "läs <fil:...> istället för standardmakrofil(er)"

#: rpmqv.c:182
msgid "<file:...>"
msgstr "<fil:...>"

#: rpmqv.c:296
#, c-format
msgid "Usage: %s {--help}\n"
msgstr "Användning: %s {--help}\n"

#: rpmqv.c:300
#, c-format
msgid "    %s {--initdb}  [--dbpath <dir>]\n"
msgstr "    %s {--initdb}  [--dbpath <kat>]\n"

#: rpmqv.c:301
#, c-format
msgid "    %s {--rebuilddb} [--rcfile <file>] [--dbpath <dir>]\n"
msgstr "    %s {--rebuilddb} [--rcfile <fil>] [--dbpath <kat>]\n"

#: rpmqv.c:305
#, c-format
msgid ""
"    %s {--install -i} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]\n"
msgstr ""
"    %s {--install -i} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]\n"

#: rpmqv.c:325
#, c-format
msgid "    %s {--erase -e} [--root <dir>] [--noscripts] [--rcfile <file>]\n"
msgstr "    %s {--erase -e} [--root <kat>] [--noscripts] [--rcfile <fil>]\n"

#: rpmqv.c:339
#, c-format
msgid "    %s {--verify -V -y} [-afpg] [--root <dir>] [--rcfile <file>]\n"
msgstr "    %s {--verify -V -y} [-afpg] [--root <kat>] [--rcfile <fil>]\n"

#: rpmqv.c:343
#, c-format
msgid "    %s {--setperms} [-afpg] [target]\n"
msgstr "    %s {--setperms} [-afpg] [mål]\n"

#: rpmqv.c:344
#, c-format
msgid "    %s {--setugids} [-afpg] [target]\n"
msgstr "    %s {--setugids} [-afpg] [mål]\n"

#: rpmqv.c:348
#, c-format
msgid ""
"    %s {-b|t}[plcibas] [-v] [--short-circuit] [--clean] [--rcfile "
"<file>]\n"
msgstr ""
"    %s {-b|t}[plcibas] [-v] [--short-circuit] [--clean] [--rcfile <fil>]\n"

#: rpmqv.c:350
msgid "            [--target=platform1[,platform2...]]"
msgstr "            [--target=plattform1[,plattform2...]]"

#: rpmqv.c:351
msgid "            [--rmsource] [--rmspec] specfile"
msgstr "            [--rmsource] [--rmspec] spec-fil"

#: rpmqv.c:352
#, c-format
msgid "    %s {--rmsource} [--rcfile <file>] [-v] specfile\n"
msgstr "    %s {--rmsource} [--rcfile <fil>] [-v] spec-fil\n"

#: rpmqv.c:353
#, c-format
msgid ""
"    %s {--rebuild} [--rcfile <file>] [-v] source1.rpm ... sourceN.rpm\n"
msgstr ""
"    %s {--rebuild} [--rcfile <fil>] [-v] källa1.rpm ... källaN.rpm\n"

#: rpmqv.c:354
#, c-format
msgid ""
"    %s {--recompile} [--rcfile <file>] [-v] source1.rpm ... sourceN.rpm\n"
msgstr ""
"    %s {--recompile} [--rcfile <fil>] [-v] källa1.rpm ... källaN.rpm\n"

#: rpmqv.c:355
#, c-format
msgid "    %s {--freshen -F} file1.rpm ... fileN.rpm\n"
msgstr "    %s {--freshen -F} fil1.rpm ... filN.rpm\n"

#: rpmqv.c:359
#, c-format
msgid "    %s {--resign} [--rcfile <file>] package1 package2 ... packageN\n"
msgstr "    %s {--resign} [--rcfile <fil>] paket1 paket2 ... paketN\n"

#: rpmqv.c:360
#, c-format
msgid "    %s {--addsign} [--rcfile <file>] package1 package2 ... packageN"
msgstr "    %s {--addsign} [--rcfile <fil>] paket1 paket2 ... paketN"

#: rpmqv.c:361
#, c-format
msgid ""
"    %s {--checksig -K} [--nopgp] [--nogpg] [--nomd5] [--rcfile <file>]\n"
msgstr ""
"    %s {--checksig -K} [--nopgp] [--nogpg] [--nomd5] [--rcfile <fil>]\n"

#: rpmqv.c:405
msgid " All modes support the following options:"
msgstr " Alla arbetssätt stödjer följande argument:"

#: rpmqv.c:406
msgid "  --define '<name> <body>'"
msgstr "  --define '<namn> <kropp>'"

#: rpmqv.c:408
msgid "  --eval '<name>+'    "
msgstr "  --eval '<namn>+'    "

#: rpmqv.c:410
msgid "  --pipe <cmd>      "
msgstr "  --pipe <kommando>   "

#: rpmqv.c:412
msgid "  --rcfile <file>    "
msgstr "  --rcfile <fil>     "

#: rpmqv.c:417
msgid "  --dbpath <dir>     "
msgstr "  --dbpath <kat>     "

#: rpmqv.c:419
msgid "  --root <dir>      "
msgstr "  --root <kat>      "

#: rpmqv.c:429
msgid ""
" Install, upgrade and query (with -p) modes allow URL's to be used in place"
msgstr ""
"  Installera, uppgradera och fråga (med -p) tillåter URL:er att användas"

#: rpmqv.c:430
msgid " of file names as well as the following options:"
msgstr " istället för filnamn, liksom följande flaggor:"

#: rpmqv.c:431
msgid "   --ftpproxy <host>  "
msgstr "   --ftpproxy <värd>  "

#: rpmqv.c:433
msgid "   --ftpport <port>   "
msgstr "   --ftpport <port>   "

#: rpmqv.c:435
msgid "   --httpproxy <host>  "
msgstr "   --httpproxy <värd>  "

#: rpmqv.c:437
msgid "   --httpport <port>  "
msgstr "   --httpport <port>  "

#: rpmqv.c:443
msgid " Package specification options:"
msgstr " Flaggor för paketval:"

#: lib/poptQV.c:68 rpmqv.c:445
msgid "query/verify all packages"
msgstr "fråga om/verifiera alla paket"

#: rpmqv.c:446
msgid "   -f <file>+      "
msgstr "   -f <fil>+      "

#: rpmqv.c:447
msgid "query/verify package owning <file>"
msgstr "fråga om/verifiera paket som äger <fil>"

#: rpmqv.c:448
msgid "   -p <packagefile>+  "
msgstr "   -p <paketfil>+    "

#: rpmqv.c:449
msgid "query/verify (uninstalled) package <packagefile>"
msgstr "fråga om/verifiera (oinstallerat) paket <paketfil>"

#: rpmqv.c:450
msgid "   --triggeredby <pkg> "
msgstr "   --triggeredby <pkt> "

#: rpmqv.c:451
msgid "query/verify packages triggered by <pkg>"
msgstr "fråga om/verifiera paket utlösta av <pkt>"

#: rpmqv.c:452
msgid "   --whatprovides <cap> "
msgstr "   --whatprovides <egenskap>"

#: rpmqv.c:453
msgid "query/verify packages which provide <cap> capability"
msgstr "fråga om/verifiera paket som tillhandahåller <egenskap>"

#: rpmqv.c:454
msgid "   --whatrequires <cap> "
msgstr "   --whatrequires <egenskap>"

#: rpmqv.c:455
msgid "query/verify packages which require <cap> capability"
msgstr "fråga om/verifiera paket som behöver <egenskap>"

#: rpmqv.c:459
msgid "   --queryformat <qfmt> "
msgstr "   --queryformat <ffmt> "

#: rpmqv.c:462
msgid "  Information selection options:"
msgstr "  Flaggor för informationsval:"

#: rpmqv.c:478
msgid "list capabilities provided by package"
msgstr "visa de egenskaper paketet tillhandahåller"

#: rpmqv.c:480
msgid "list capabilities required by package"
msgstr "visa de egenskaper paketet behöver"

#: rpmqv.c:482
msgid "print the various [un]install scriptlets"
msgstr "visa de olika [av]installationsskripten"

#: rpmqv.c:484
msgid "show the trigger scriptlets contained in the package"
msgstr "visa utlösningsskripten i paketet"

#: rpmqv.c:495
msgid "do not execute verify script (if any)"
msgstr "utför inte (eventuellt) verifieringsskript"

#: rpmqv.c:510
msgid "  --install <packagefile>"
msgstr "  --install <paketfil>  "

#: rpmqv.c:511
msgid "  -i <packagefile>    "
msgstr "  -i <paketfil>     "

#: rpmqv.c:520
msgid "   --excludepath <path> "
msgstr "   --excludepath <sökväg>"

#: rpmqv.c:521
msgid "skip files with leading component <path> "
msgstr "hoppa över filer med inledande <sökväg>"

#: rpmqv.c:541
msgid "don't execute any installation scriptlets"
msgstr "kör inte installationsskript"

#: rpmqv.c:543
msgid "don't execute any scriptlets triggered by this package"
msgstr "kör inte utlösningsskript utlösta av detta paket"

#: rpmqv.c:546
msgid "   --prefix <dir>    "
msgstr "   --prefix <katalog>  "

#: rpmqv.c:548
msgid "   --relocate <oldpath>=<newpath>"
msgstr "   --relocate <frånskv>=<tillskv>"

#: rpmqv.c:557
msgid "  --upgrade <packagefile>"
msgstr "  --upgrade <paketfil>  "

#: rpmqv.c:558
msgid "  -U <packagefile>    "
msgstr "  -U <paketfil>     "

#: rpmqv.c:563
msgid "  --erase <package>"
msgstr "  --erase <paket> "

#: rpmqv.c:582
msgid "  -b<stage> <spec>    "
msgstr "  -b<steg> <spec>    "

#: rpmqv.c:583
msgid "  -t<stage> <tarball>  "
msgstr "  -t<steg> <tar-arkiv>  "

#: rpmqv.c:598
msgid "package src rpm only"
msgstr "paket endast källrpm"

#: rpmqv.c:609
msgid "   --buildroot <dir>  "
msgstr "   --buildroot <kat>  "

#: rpmqv.c:611
msgid "   --target=<platform>+ "
msgstr "   --target=<plattform>+"

#: rpmqv.c:616
msgid "  --rebuild <src_pkg>  "
msgstr "  --rebuild <källpaket> "

#: rpmqv.c:618
msgid "  --recompile <src_pkg> "
msgstr "  --recompile <källpaket>"

#: rpmqv.c:624
msgid "  --resign <pkg>+    "
msgstr "  --resign <pkt>+    "

#: rpmqv.c:626
msgid "  --addsign <pkg>+    "
msgstr "  --addsign <pkt>+    "

#: rpmqv.c:629
msgid "  --checksig <pkg>+"
msgstr "  --checksig <pkt>+"

#: rpmqv.c:630
msgid "  -K <pkg>+       "
msgstr "  -K <pkt>+       "

#: rpmqv.c:643
msgid "initalize database (unnecessary, legacy use)"
msgstr "initiera databasen (onödigt, ärvt format)"

#: rpmqv.c:645
msgid "rebuild database indices from existing database headers"
msgstr "bygg om databasindex från existerande databashuvuden"

#: rpmqv.c:932
msgid "Use \"--macros <file:...>\" instead..\n"
msgstr "Använd \"--macros <fil:...>\" istället.\n"

#: rpmqv.c:1007
msgid "--dbpath given for operation that does not use a database"
msgstr "--dbpath angivet för en operation som inte använder någon databas"

#: rpmqv.c:1104
msgid ""
"--notriggers may only be specified during package installation and erasure"
msgstr ""
"--notriggers kan enbart användas vid installation och avinstallation av paket"

#: rpmqv.c:1262
msgid "no packages files given for rebuild"
msgstr "inga paketfiler angivna för omtillverkning"

#: rpmqv.c:1331
msgid "no spec files given for build"
msgstr "ingen spec-filer angivna för tillverkning"

#: rpmqv.c:1333
msgid "no tar files given for build"
msgstr "inga tar-filer angivna för tillverkning"

#: build/build.c:113 build/pack.c:355
msgid "Unable to open temp file."
msgstr "Kan inte öppna temporär fil."

#: build/build.c:192
#, c-format
msgid "Executing(%s): %s\n"
msgstr "Kör(%s): %s\n"

#: build/build.c:198
#, c-format
msgid "Exec of %s failed (%s): %s"
msgstr "Körning (exec) av %s misslyckades (%s): %s"

#: build/build.c:206
#, c-format
msgid "Bad exit status from %s (%s)"
msgstr "Dålig slutstatus från %s (%s)"

#: build/build.c:305
msgid ""
"\n"
"\n"
"RPM build errors:\n"
msgstr "\n\nRPM byggfel:\n"

#: build/expression.c:208
msgid "syntax error while parsing =="
msgstr "syntaxfel vid parsning av =="

#: build/expression.c:238
msgid "syntax error while parsing &&"
msgstr "syntaxfel vid parsning av &&"

#: build/expression.c:247
msgid "syntax error while parsing ||"
msgstr "syntaxfel vid parsning av ||"

#: build/expression.c:287
msgid "parse error in expression"
msgstr "parsfel i uttryck"

#: build/expression.c:316
msgid "unmatched ("
msgstr "ensam ("

#: build/expression.c:346
msgid "- only on numbers"
msgstr "- endast i tal"

#: build/expression.c:362
msgid "! only on numbers"
msgstr "! endast på tal"

#: build/expression.c:401 build/expression.c:446 build/expression.c:501
#: build/expression.c:590
msgid "types must match"
msgstr "typer måste passa ihop"

#: build/expression.c:414
msgid "* / not suported for strings"
msgstr "* / stöds inte för strängar"

#: build/expression.c:462
msgid "- not suported for strings"
msgstr "- stöds inte för strängar"

#: build/expression.c:603
msgid "&& and || not suported for strings"
msgstr "&& och || stöds inte för strängar"

#: build/expression.c:637 build/expression.c:685
msgid "syntax error in expression"
msgstr "syntaxfel i uttryck"

#: build/files.c:206
#, c-format
msgid "TIMECHECK failure: %s\n"
msgstr "TIMECHECK-fel: %s\n"

#: build/files.c:251 build/files.c:333 build/files.c:496
#, c-format
msgid "Missing '(' in %s %s"
msgstr "Saknad \"(\" i %s %s"

#: build/files.c:262 build/files.c:450 build/files.c:507
#, c-format
msgid "Missing ')' in %s(%s"
msgstr "Saknad \")\" i %s(%s"

#: build/files.c:300 build/files.c:475
#, c-format
msgid "Invalid %s token: %s"
msgstr "Ogiltig %s token: %s"

#: build/files.c:349
#, c-format
msgid "Non-white space follows %s(): %s"
msgstr "Annat än blanktecken följer på %s(): %s"

#: build/files.c:387
#, c-format
msgid "Bad syntax: %s(%s)"
msgstr "Felaktig syntax: %s(%s)"

#: build/files.c:397
#, c-format
msgid "Bad mode spec: %s(%s)"
msgstr "Felaktig rättighetsspecifikation: %s(%s)"

#: build/files.c:409
#, c-format
msgid "Bad dirmode spec: %s(%s)"
msgstr "Felaktig specifikation av katalogrättigheter: %s(%s)"

#: build/files.c:533
msgid "Unusual locale length: \"%.*s\" in %%lang(%s)"
msgstr "Ovanlig lokallängd: \"%.*s\" i %%langg(%s)"

#: build/files.c:543
msgid "Duplicate locale %.*s in %%lang(%s)"
msgstr "Duplicerad lokal %.*s i %%lang(%s)"

#: build/files.c:668
msgid "Hit limit for %%docdir"
msgstr "Slog i gränsen för %%docdir"

#: build/files.c:674
msgid "Only one arg for %%docdir"
msgstr "Endast ett argument till %%docdir"

#. We already got a file -- error
#: build/files.c:702
#, c-format
msgid "Two files on one line: %s"
msgstr "Två filer på en rad: %s"

#: build/files.c:715
#, c-format
msgid "File must begin with \"/\": %s"
msgstr "Filnamn måste börja med \"/\": %s"

#: build/files.c:727
msgid "Can't mix special %%doc with other forms: %s"
msgstr "Kan inte blanda special %%doc med andra former: %s"

#: build/files.c:817
#, c-format
msgid "File listed twice: %s"
msgstr "Filen uppräknad två gånger: %s"

#: build/files.c:926
#, c-format
msgid "Symlink points to BuildRoot: %s -> %s"
msgstr "Symbolisk länk pekar på BuildRoot: %s -> %s"

#: build/files.c:1016
#, c-format
msgid "File doesn't match prefix (%s): %s"
msgstr "Filen matchar inte prefixet (%s): %s"

#: build/files.c:1026
#, c-format
msgid "File not found: %s"
msgstr "Filen hittades inte: %s"

#: build/files.c:1069
#, c-format
msgid "Bad owner/group: %s\n"
msgstr "Felaktig ägare/grupp: %s\n"

#: build/files.c:1081
#, c-format
msgid "File %4d: %07o %s.%s\t %s\n"
msgstr "Fil %4d: %07o %s.%s\t %s\n"

#: build/files.c:1155
#, c-format
msgid "File needs leading \"/\": %s"
msgstr "Filen behöver inledande \"/\": %s"

#: build/files.c:1184
#, c-format
msgid "File not found by glob: %s"
msgstr "Ingen file hittades vid matchningen: %s"

#: build/files.c:1236
msgid "Could not open %%files file %s: %s"
msgstr "Kunde inte öppna %%files-fil %s: %s"

#: build/files.c:1245 build/pack.c:100
#, c-format
msgid "line: %s"
msgstr "rad: %s"

#: build/files.c:1571
#, c-format
msgid "Bad file: %s: %s"
msgstr "Felaktig fil: %s: %s"

#: build/files.c:1583 build/parsePrep.c:41
#, c-format
msgid "Bad owner/group: %s"
msgstr "Felaktig ägare/grupp: %s"

#. XXX this error message is probably not seen.
#: build/files.c:1638
#, c-format
msgid "Couldn't exec %s: %s"
msgstr "Kunde inte köra %s: %s"

#: build/files.c:1643
#, c-format
msgid "Couldn't fork %s: %s"
msgstr "Kunde inte grena %s: %s"

#: build/files.c:1725
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "%s misslyckades"

#: build/files.c:1729
#, c-format
msgid "failed to write all data to %s"
msgstr "kunde inte skriva all data till %s"

#: build/files.c:1850
#, c-format
msgid "Finding %s: (using %s)...\n"
msgstr "Letar upp %s: (använder %s)...\n"

#: build/files.c:1878 build/files.c:1892
#, c-format
msgid "Failed to find %s:"
msgstr "Misslyckades med att hitta %s:"

#: build/files.c:2001
#, c-format
msgid "Processing files: %s-%s-%s\n"
msgstr "Bearbetar filer: %s-%s-%s\n"

#: build/names.c:42
msgid "getUname: too many uid's\n"
msgstr "getUname: för många uid:er\n"

#: build/names.c:68
msgid "getUnameS: too many uid's\n"
msgstr "getUnameS: för många uid:er\n"

#: build/names.c:95
msgid "getGname: too many gid's\n"
msgstr "getGname: för många gid:er\n"

#: build/names.c:121
msgid "getGnameS: too many gid's\n"
msgstr "getGnameS: för många gid:er\n"

#: build/names.c:155
#, c-format
msgid "Could not canonicalize hostname: %s\n"
msgstr "Kunde inte kanonisera värdnamn: %s\n"

#: build/pack.c:48
#, c-format
msgid "create archive failed on file %s: %s"
msgstr "skapande av arkiv misslyckades vid fil %s: %s"

#: build/pack.c:68
#, c-format
msgid "cpio_copy write failed: %s"
msgstr "cpio_copy kunde inte skriva: %s"

#: build/pack.c:75
#, c-format
msgid "cpio_copy read failed: %s"
msgstr "cpio_copy kunde inte läsa: %s"

#: build/pack.c:151
#, c-format
msgid "Could not open PreIn file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna PreIn-fil: %s"

#: build/pack.c:158
#, c-format
msgid "Could not open PreUn file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna PreUn-fil: %s"

#: build/pack.c:165
#, c-format
msgid "Could not open PostIn file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna PostIn-fil: %s"

#: build/pack.c:172
#, c-format
msgid "Could not open PostUn file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna PostUn-fil: %s"

#: build/pack.c:180
#, c-format
msgid "Could not open VerifyScript file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna VerifyScript-fil: %s"

#: build/pack.c:195
#, c-format
msgid "Could not open Trigger script file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna Trigger-skriptfil: %s"

#: build/pack.c:221
#, c-format
msgid "readRPM: open %s: %s\n"
msgstr "readRPM: öppna %s: %s\n"

#: build/pack.c:231
#, c-format
msgid "readRPM: read %s: %s\n"
msgstr "readRPM: läs %s: %s\n"

#: build/pack.c:252
#, c-format
msgid "readRPM: %s is not an RPM package\n"
msgstr "readRPM: %s är inte ett RPM-paket\n"

#: build/pack.c:258
#, c-format
msgid "readRPM: reading header from %s\n"
msgstr "readRPM: läser huvud från %s\n"

#: build/pack.c:367
msgid "Bad CSA data"
msgstr "Felaktig CSA-data"

#: build/pack.c:408
#, c-format
msgid "Generating signature: %d\n"
msgstr "Genererar signatur: %d\n"

#: build/pack.c:418
#, c-format
msgid "Could not open %s: %s\n"
msgstr "Kunde inte öppna %s: %s\n"

#: build/pack.c:455
#, c-format
msgid "Unable to write package: %s"
msgstr "Kunde inte skriva paket: %s"

#: build/pack.c:470
#, c-format
msgid "Unable to open sigtarget %s: %s"
msgstr "Kan inte läsa signaturen %s: %s"

#: build/pack.c:480
#, c-format
msgid "Unable to read header from %s: %s"
msgstr "Kan inte läsa huvud från %s: %s"

#: build/pack.c:494
#, c-format
msgid "Unable to write header to %s: %s"
msgstr "Kan inte skriva huvud till %s: %s"

#: build/pack.c:504
#, c-format
msgid "Unable to read payload from %s: %s"
msgstr "Kan inte läsa last från %s: %s"

#: build/pack.c:510
#, c-format
msgid "Unable to write payload to %s: %s"
msgstr "Kan inte skriva last till %s: %s"

#: build/pack.c:537
#, c-format
msgid "Wrote: %s\n"
msgstr "Skrev: %s\n"

#: build/pack.c:602
#, c-format
msgid "Could not generate output filename for package %s: %s\n"
msgstr "Kunde inte generera utfilnamn för paketet %s: %s\n"

#: build/pack.c:619
#, c-format
msgid "cannot create %s: %s\n"
msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"

#: build/parseBuildInstallClean.c:28
#, c-format
msgid "line %d: second %s"
msgstr "rad %d: andra %s"

#: build/parseChangelog.c:110
msgid "%%changelog entries must start with *"
msgstr "%%changlog-poster måste starta med *"

#: build/parseChangelog.c:118
msgid "incomplete %%changelog entry"
msgstr "ofullständig %%changelog-post"

#: build/parseChangelog.c:133
msgid "bad date in %%changelog: %s"
msgstr "felaktigt datum i %%changelog: %s"

#: build/parseChangelog.c:138
msgid "%%changelog not in decending chronological order"
msgstr "%%changlog är inte i fallande kronologisk ordning"

#: build/parseChangelog.c:146 build/parseChangelog.c:157
msgid "missing name in %%changelog"
msgstr "saknat namn i %%changelog"

#: build/parseChangelog.c:164
msgid "no description in %%changelog"
msgstr "ingen beskrivning i %%changelog"

#: build/parseDescription.c:40
msgid "line %d: Error parsing %%description: %s"
msgstr "rad %d: Fel i parsning av %%description: %s"

#: build/parseDescription.c:53 build/parseFiles.c:47 build/parseScript.c:182
#, c-format
msgid "line %d: Bad option %s: %s"
msgstr "rad %d: otillåten flagga %s: %s"

#: build/parseDescription.c:66 build/parseFiles.c:59 build/parseScript.c:194
#, c-format
msgid "line %d: Too many names: %s"
msgstr "rad %d: För många namn: %s"

#: build/parseDescription.c:76 build/parseFiles.c:68 build/parseScript.c:203
#, c-format
msgid "line %d: Package does not exist: %s"
msgstr "rad %d: Paketet existerar inte: %s"

#: build/parseDescription.c:88
#, c-format
msgid "line %d: Second description"
msgstr "rad %d: En andra beskrivning"

#: build/parseFiles.c:33
msgid "line %d: Error parsing %%files: %s"
msgstr "rad %d: Fel i parsning av %%files: %s"

#: build/parseFiles.c:75
msgid "line %d: Second %%files list"
msgstr "rad %d: En andra %%files-lista"

#: build/parsePreamble.c:203
#, c-format
msgid "Architecture is excluded: %s"
msgstr "Arkitekturen är utesluten: %s"

#: build/parsePreamble.c:208
#, c-format
msgid "Architecture is not included: %s"
msgstr "Arkitekturen är inte medtagen: %s"

#: build/parsePreamble.c:213
#, c-format
msgid "OS is excluded: %s"
msgstr "OS är uteslutet: %s"

#: build/parsePreamble.c:218
#, c-format
msgid "OS is not included: %s"
msgstr "OS är inte medtaget: %s"

#: build/parsePreamble.c:232
#, c-format
msgid "%s field must be present in package: %s"
msgstr "%s-fält måste finnas med i paketet: %s"

#: build/parsePreamble.c:257
#, c-format
msgid "Duplicate %s entries in package: %s"
msgstr "Dubbla %s-poster i paketet: %s"

#: build/parsePreamble.c:305
#, c-format
msgid "Unable to open icon %s: %s"
msgstr "Kan inte öppna ikon %s: %s"

#: build/parsePreamble.c:323
#, c-format
msgid "Unable to read icon %s: %s"
msgstr "Kan inte läsa ikon %s: %s"

#: build/parsePreamble.c:336
#, c-format
msgid "Unknown icon type: %s"
msgstr "Okänd ikontyp: %s"

#: build/parsePreamble.c:402
#, c-format
msgid "line %d: Malformed tag: %s"
msgstr "rad %d: Felaktig tagg: %s"

#. Empty field
#: build/parsePreamble.c:410
#, c-format
msgid "line %d: Empty tag: %s"
msgstr "rad %d: Tom tagg: %s"

#: build/parsePreamble.c:432 build/parsePreamble.c:439
#, c-format
msgid "line %d: Illegal char '-' in %s: %s"
msgstr "rad %d: Otillåtet tecken \"-\" i %s: %s"

#: build/parsePreamble.c:496 build/parseSpec.c:379
#, c-format
msgid "BuildRoot can not be \"/\": %s"
msgstr "BuildRoot kan inte vara \"/\": %s"

#: build/parsePreamble.c:509
#, c-format
msgid "line %d: Prefixes must not end with \"/\": %s"
msgstr "rad %d: Prefix får inte sluta med \"/\": %s"

#: build/parsePreamble.c:521
#, c-format
msgid "line %d: Docdir must begin with '/': %s"
msgstr "rad %d: Docdir måste börja med \"/\": %s"

#: build/parsePreamble.c:533
#, c-format
msgid "line %d: Epoch/Serial field must be a number: %s"
msgstr "rad %d: Epoch/Serial-fält måste vara numeriskt: %s"

#: build/parsePreamble.c:573 build/parsePreamble.c:584
#, c-format
msgid "line %d: Bad %s: qualifiers: %s"
msgstr "rad %d: Felaktigt %s: bestämningar: %s"

#: build/parsePreamble.c:610
#, c-format
msgid "line %d: Bad BuildArchitecture format: %s"
msgstr "rad %d: Felaktig BuildArchitecture-format: %s"

#: build/parsePreamble.c:619
#, c-format
msgid "Internal error: Bogus tag %d"
msgstr "Internt fel: felaktig tagg %d"

#: build/parsePreamble.c:757
#, c-format
msgid "Bad package specification: %s"
msgstr "Felaktig paketspecifikation: %s"

#: build/parsePreamble.c:763
#, c-format
msgid "Package already exists: %s"
msgstr "Paketet existerar redan: %s"

#: build/parsePreamble.c:788
#, c-format
msgid "line %d: Unknown tag: %s"
msgstr "rad %d: Okänd tagg: %s"

#: build/parsePreamble.c:810
msgid "Spec file can't use BuildRoot"
msgstr "Spec-fil kan inte använda BuildRoot"

#: build/parsePrep.c:37
#, c-format
msgid "Bad source: %s: %s"
msgstr "Dålig källa: %s: %s"

#: build/parsePrep.c:74
#, c-format
msgid "No patch number %d"
msgstr "Inget patch-nummer %d"

#: build/parsePrep.c:164
#, c-format
msgid "No source number %d"
msgstr "Inget källkodsnummer %d"

#: build/parsePrep.c:183
#, c-format
msgid "Couldn't download nosource %s: %s"
msgstr "Kunde inte hämta nosource %s: %s"

#: build/parsePrep.c:277
msgid "Error parsing %%setup: %s"
msgstr "Fel i parsning av %%setup: %s"

#: build/parsePrep.c:292
msgid "line %d: Bad arg to %%setup %c: %s"
msgstr "rad %d: Felaktigt argument till %%setup %c: %s"

#: build/parsePrep.c:310
msgid "line %d: Bad %%setup option %s: %s"
msgstr "rad %d: Felaktig %%setup-flagga %s: %s"

#: build/parsePrep.c:443
msgid "line %d: Need arg to %%patch -b: %s"
msgstr "rad %d: Behöver argument till %%patch -b: %s"

#: build/parsePrep.c:451
msgid "line %d: Need arg to %%patch -z: %s"
msgstr "rad %d: Behöver argument till %%patch -z: %s"

#: build/parsePrep.c:463
msgid "line %d: Need arg to %%patch -p: %s"
msgstr "rad %d: Behöver argument till %%patch -p: %s"

#: build/parsePrep.c:469
msgid "line %d: Bad arg to %%patch -p: %s"
msgstr "rad %d: Felaktigt argument till %%patch -p: %s"

#: build/parsePrep.c:476
msgid "Too many patches!"
msgstr "För många patchar!"

#: build/parsePrep.c:480
msgid "line %d: Bad arg to %%patch: %s"
msgstr "rad %d: Felaktigt argument till %%patch: %s"

#: build/parsePrep.c:516
msgid "line %d: second %%prep"
msgstr "rad %d: andra %%prep"

#: build/parseReqs.c:99
#, c-format
msgid ""
"line %d: Dependency tokens must begin with alpha-numeric, '_' or '/': %s"
msgstr "rad %d: Beroenden måste börja alfanumeriskt, med \"_\" eller \"/\": %s"

#: build/parseReqs.c:110
#, c-format
msgid "line %d: File name not permitted: %s"
msgstr "rad %d: Filnamn inte tillåtna: %s"

#: build/parseReqs.c:142
#, c-format
msgid "line %d: Versioned file name not permitted: %s"
msgstr "rad %d: Versionsfilnamn inte tillåtet: %s"

#: build/parseReqs.c:172
#, c-format
msgid "line %d: Version required: %s"
msgstr "rad %d: Version krävs: %s"

#: build/parseScript.c:151
#, c-format
msgid "line %d: triggers must have --: %s"
msgstr "rad %d: utlösare måste ha --: %s"

#: build/parseScript.c:161 build/parseScript.c:219
#, c-format
msgid "line %d: Error parsing %s: %s"
msgstr "rad %d: Fel vid parsning av %s: %s"

#: build/parseScript.c:171
#, c-format
msgid "line %d: script program must begin with '/': %s"
msgstr "rad %d: skriptprogram måste börja med \"/\": %s"

#: build/parseScript.c:211
#, c-format
msgid "line %d: Second %s"
msgstr "rad %d: En andra %s"

#: build/parseSpec.c:133
#, c-format
msgid "line %d: %s"
msgstr "rad %d: %s"

#. XXX Fstrerror
#: build/parseSpec.c:181
#, c-format
msgid "Unable to open %s: %s\n"
msgstr "Kan inte öppna %s: %s\n"

#: build/parseSpec.c:193
msgid "Unclosed %%if"
msgstr "Oavslutat %%if"

#: build/parseSpec.c:264
#, c-format
msgid "%s:%d: parseExpressionBoolean returns %d"
msgstr "%s:%d: parseExpressionBoolean returnerar %d"

#. Got an else with no %if !
#: build/parseSpec.c:272
msgid "%s:%d: Got a %%else with no if"
msgstr "%s:%d: Fick ett %%else utan något if"

#. Got an end with no %if !
#: build/parseSpec.c:283
msgid "%s:%d: Got a %%endif with no if"
msgstr "%s:%d: Fick ett %%endif utan något if"

#: build/parseSpec.c:297 build/parseSpec.c:306
msgid "malformed %%include statement"
msgstr "felformaterad %%include-sats"

#: build/parseSpec.c:485
msgid "No buildable architectures"
msgstr "Inga byggbara arkitekturer"

#: build/parseSpec.c:540
msgid "Package has no %%description: %s"
msgstr "Paketet har ingen %%description: %s"

#: build/spec.c:37
#, c-format
msgid "archive = %s, fs = %s\n"
msgstr "arkiv = %s, fs = %s\n"

#: build/spec.c:246
#, c-format
msgid "line %d: Bad number: %s"
msgstr "rad %d: Felaktigt tal: %s"

#: build/spec.c:252
#, c-format
msgid "line %d: Bad no%s number: %d"
msgstr "rad %d: Felaktigt no%s-tal: %d"

#: build/spec.c:311
#, c-format
msgid "line %d: Bad %s number: %s\n"
msgstr "rad %d: Felaktigt %s-tal: %s\n"

#: lib/cpio.c:444
#, c-format
msgid "can't rename %s to %s: %s\n"
msgstr "kan inte flytta %s till %s: %s\n"

#: lib/cpio.c:450
#, c-format
msgid "can't unlink %s: %s\n"
msgstr "kan inte ta bort %s: %s\n"

#: lib/cpio.c:757
#, c-format
msgid "getNextHeader: %s\n"
msgstr "getNextHeader: %s\n"

#: lib/cpio.c:1243
#, c-format
msgid "(error 0x%x)"
msgstr "(fel 0x%x)"

#: lib/cpio.c:1246
msgid "Bad magic"
msgstr "Felaktigt magiskt tal"

#: lib/cpio.c:1247
msgid "Bad/unreadable header"
msgstr "Felaktigt/oläsbart huvud"

#: lib/cpio.c:1265
msgid "Header size too big"
msgstr "Huvudstorlek för stor"

#: lib/cpio.c:1266
msgid "Unknown file type"
msgstr "Okänd filtyp"

#: lib/cpio.c:1267
msgid "Missing hard link"
msgstr "Saknad hårdlänk"

#: lib/cpio.c:1268
msgid "MD5 sum mismatch"
msgstr "MD5-summa stämmer inte"

#: lib/cpio.c:1269
msgid "Internal error"
msgstr "Internt fel"

#: lib/cpio.c:1278
msgid " failed - "
msgstr " misslyckades - "

#. XXX legacy epoch-less requires/conflicts compatibility
#: lib/depends.c:564
#, c-format
msgid ""
"the \"B\" dependency needs an epoch (assuming same as \"A\")\n"
"\tA %s\tB %s\n"
msgstr ""
"\"B\"-beroendet behöver en epok (antar samma som \"A\")\n"
"\tA %s\tB %s\n"

#: lib/depends.c:593
#, c-format
msgid " %s  A %s\tB %s\n"
msgstr " %s  A %s\tB %s\n"

#: lib/depends.c:947
#, c-format
msgid "%s: %-45s YES (added files)\n"
msgstr "%s: %-45s JA (lade till filer)\n"

#: lib/depends.c:1006
#, c-format
msgid "%s: %-45s YES (added provide)\n"
msgstr "%s: %-45s JA (lade till tillhandahållande)\n"

#: lib/depends.c:1058
#, c-format
msgid "%s: %-45s %-3s (cached)\n"
msgstr "%s: %-45s %-3s (cachad)\n"

#: lib/depends.c:1077
#, c-format
msgid "%s: %-45s YES (rpmrc provides)\n"
msgstr "%s: %-45s JA (rpmrc tillhandahåller)\n"

#: lib/depends.c:1094
#, c-format
msgid "%s: %-45s YES (rpmlib provides)\n"
msgstr "%s: %-45s JA (rpmlib tillhandahåller)\n"

#: lib/depends.c:1116
#, c-format
msgid "%s: %-45s YES (db files)\n"
msgstr "%s: %-45s JA (db-filer)\n"

#: lib/depends.c:1129
#, c-format
msgid "%s: %-45s YES (db provides)\n"
msgstr "%s: %-45s JA (db tillhandahållande)\n"

#: lib/depends.c:1143
#, c-format
msgid "%s: %-45s YES (db package)\n"
msgstr "%s: %-45s JA (db-paket)\n"

#: lib/depends.c:1159
#, c-format
msgid "%s: %-45s NO\n"
msgstr "%s: %-45s NEJ\n"

#: lib/depends.c:1180
#, c-format
msgid "%s: (%s, %s) added to Depends cache.\n"
msgstr "%s: (%s, %s) tillagt till beroendecachen.\n"

#. requirements are not satisfied.
#: lib/depends.c:1238
#, c-format
msgid "package %s-%s-%s require not satisfied: %s\n"
msgstr "paket %s-%s-%s behov inte uppfyllda: %s\n"

#. conflicts exist.
#: lib/depends.c:1305
#, c-format
msgid "package %s conflicts: %s\n"
msgstr "paket %s står i konflikt: %s\n"

#: lib/depends.c:1531
#, c-format
msgid "removing %s-%s-%s \"%s\" from tsort relations.\n"
msgstr "tar bort %s-%s-%s \"%s\" från tsort-relationer.\n"

#. Record all relations.
#: lib/depends.c:1635
msgid "========== recording tsort relations\n"
msgstr "========== noterar alla relationer\n"

#. T4. Scan for zeroes.
#: lib/depends.c:1685
msgid "========== tsorting packages\n"
msgstr "========== tsorterar paket\n"

#: lib/depends.c:1788
msgid "LOOP:\n"
msgstr "LOOP:\n"

#: lib/depends.c:1819
msgid "========== continuing tsort ...\n"
msgstr "========== fortsätter med tsort ...\n"

#: lib/db1.c:91 lib/db3.c:451
#, c-format
msgid "db%d error(%d)"
msgstr "db%d fel(%d)"

#: lib/db1.c:93 lib/db3.c:453
#, c-format
msgid " performing %s"
msgstr " utför %s"

#: lib/db1.c:388
#, c-format
msgid "closed db file    %s\n"
msgstr "stängde db fil    %s\n"

#: lib/db1.c:391
#, c-format
msgid "removed db file    %s\n"
msgstr "tog bort db-fil    %s\n"

#: lib/db1.c:422
#, c-format
msgid "bad db file %s"
msgstr "felaktig db-fil %s"

#: lib/db1.c:427
#, c-format
msgid "opening db file    %s mode 0x%x\n"
msgstr "öppnar db-fil     %s rättighet 0x%x\n"

#. XXX check errno validity
#: lib/db1.c:450
#, c-format
msgid "cannot get %s lock on database"
msgstr "kan inte få %s lås på databas"

#: lib/db1.c:451 lib/db3.c:1114
msgid "exclusive"
msgstr "uteslutande"

#: lib/db1.c:451 lib/db3.c:1114
msgid "shared"
msgstr "delat"

#: lib/db2.c:137
#, c-format
msgid "closed db environment %s/%s(%s)\n"
msgstr "stängde db-miljö   %s/%s(%s)\n"

#: lib/db2.c:149
#, c-format
msgid "removed db environment %s/%s(%s)\n"
msgstr "tog bort db-miljö   %s/%s(%s)\n"

#: lib/db2.c:186
#, c-format
msgid "opening db environment %s/%s(%s) %s\n"
msgstr "öppnar  db-miljö   %s/%s(%s) %s\n"

#: lib/db2.c:561
#, c-format
msgid "closed db index    %s/%s(%s)\n"
msgstr "stängde db-index   %s/%s(%s)\n"

#: lib/db2.c:639
#, c-format
msgid "opening db index    %s/%s(%s) %s mode=0x%x\n"
msgstr "öppnar  db-index   %s/%s(%s) %s mod=0x%x\n"

#: lib/db3.c:267
#, c-format
msgid "dbiSetConfig: unrecognized db option: \"%s\" ignored\n"
msgstr "dbiSetConfig: okänd db-flagga: \"%s\" ignorerad\n"

#: lib/db3.c:295
#, c-format
msgid "%s has invalid numeric value, skipped\n"
msgstr "%s har ogiltigt ogiltigt numeriskt värde, hoppar över\n"

#: lib/db3.c:303
#, c-format
msgid "%s has too large or too small long value, skipped\n"
msgstr "%s har för stort eller för litet \"long\"-värde, hoppar över\n"

#: lib/db3.c:311
#, c-format
msgid "%s has too large or too small integer value, skipped\n"
msgstr "%s har för stort eller för litet heltalsvärde, hoppar över\n"

#: lib/db3.c:478
#, c-format
msgid "closed db environment %s/%s\n"
msgstr "stängde db-miljö   %s/%s\n"

#: lib/db3.c:494
#, c-format
msgid "removed db environment %s/%s\n"
msgstr "tar bort db-miljö   %s/%s\n"

#: lib/db3.c:531
#, c-format
msgid "opening db environment %s/%s %s\n"
msgstr "öppnar  db-miljö   %s/%s %s\n"

#: lib/db3.c:917
#, c-format
msgid "closed db index    %s/%s\n"
msgstr "tog bort db-index   %s/%s\n"

#: lib/db3.c:1007
#, c-format
msgid "opening db index    %s/%s %s mode=0x%x\n"
msgstr "öppnar  db-index   %s/%s %s rättighet=0x%x\n"

#: lib/db3.c:1112
#, c-format
msgid "cannot get %s lock on %s/%s\n"
msgstr "kan inte få %s lås på %s/%s\n"

#: lib/db3.c:1119
#, c-format
msgid "locked db index    %s/%s\n"
msgstr "låste  db-index   %s/%s\n"

#: lib/falloc.c:140
#, c-format
msgid ""
"free list corrupt (%u)- please run\n"
"\t\"rpm --rebuilddb\"\n"
"More information is available from http://www.rpm.org or the "
"rpm-list@redhat.com mailing list\n"
"if \"rpm --rebuilddb\" fails to correct the problem.\n"
msgstr ""
"frilistan trasig (%u)- var god kör\n"
"    \"rpm --rebuilddb\"\n"
"Mer information finns tillgänglig från http://www.rpm.org eller sändlistan\n"
"rpm-list@redhat.com om \"rpm --rebuilddb\" inte lyckas rätta till "
"problemet.\n"

#: lib/formats.c:86 lib/formats.c:112 lib/formats.c:141 lib/formats.c:182
#: lib/header.c:2088 lib/header.c:2104 lib/header.c:2123
msgid "(not a number)"
msgstr "(inte ett tal)"

#: lib/fs.c:69
#, c-format
msgid "mntctl() failed to return fugger size: %s"
msgstr "mntctl() kunde inte returnera fugger-storlek: %s"

#: lib/fs.c:104 lib/fs.c:287
#, c-format
msgid "failed to stat %s: %s"
msgstr "kunde inte ta status på %s: %s"

#: lib/fs.c:147
msgid "getting list of mounted filesystems\n"
msgstr "hämtar lista över monterade filsystem\n"

#: lib/fs.c:152
#, c-format
msgid "failed to open %s: %s"
msgstr "kunde inte öppna %s: %s"

#: lib/fs.c:309
#, c-format
msgid "file %s is on an unknown device"
msgstr "filen %s är på en okänd enhet"

#. This should not be allowed
#: lib/header.c:215
msgid "grabData() RPM_STRING_TYPE count must be 1.\n"
msgstr "grabData() RPM_STRING_TYPE antal måste vara 1.\n"

#: lib/header.c:246 lib/header.c:717 lib/install.c:380
#, c-format
msgid "Data type %d not supported\n"
msgstr "Datatyp %d stöds inte\n"

#: lib/header.c:1074
#, c-format
msgid "Bad count for headerAddEntry(): %d\n"
msgstr "Felaktigt antal till headerAddEntry(): %d\n"

#: lib/header.c:1481
#, c-format
msgid "missing { after %"
msgstr "{ fattas efter %"

#: lib/header.c:1509
msgid "missing } after %{"
msgstr "} fattas efter %{"

#: lib/header.c:1521
msgid "empty tag format"
msgstr "tomt taggformat"

#: lib/header.c:1531
msgid "empty tag name"
msgstr "tomt taggnamn"

#: lib/header.c:1546
msgid "unknown tag"
msgstr "okänd tagg"

#: lib/header.c:1571
msgid "] expected at end of array"
msgstr "] förväntades vid slutet på vektor"

#: lib/header.c:1587
msgid "unexpected ]"
msgstr "oväntad ]"

#: lib/header.c:1589
msgid "unexpected }"
msgstr "oväntad }"

#: lib/header.c:1644
msgid "? expected in expression"
msgstr "? förväntades i uttryck"

#: lib/header.c:1651
msgid "{ expected after ? in expression"
msgstr "{ förväntades efter ? i uttryck"

#: lib/header.c:1662 lib/header.c:1697
msgid "} expected in expression"
msgstr "} förväntades i uttryck"

#: lib/header.c:1670
msgid ": expected following ? subexpression"
msgstr ": förväntades efter ? i deluttryck"

#: lib/header.c:1684
msgid "{ expected after : in expression"
msgstr "{ förväntades efter : i uttryck"

#: lib/header.c:1705
msgid "| expected at end of expression"
msgstr "| förväntades vid slutet på uttryck"

#: lib/header.c:1870
msgid "(unknown type)"
msgstr "(okänd typ)"

#: lib/install.c:190 lib/uninstall.c:194
#, c-format
msgid "  file: %s action: %s\n"
msgstr "  fil: %s åtgärd: %s\n"

#: lib/install.c:214
#, c-format
msgid "user %s does not exist - using root"
msgstr "användaren %s finns inte - använder root"

#: lib/install.c:222
#, c-format
msgid "group %s does not exist - using root"
msgstr "gruppen %s finns inte - använder root"

#: lib/install.c:256
msgid "%%instchangelog value in macro file should be a number, but isn't"
msgstr "%%instchangelog-värde i makrofil skall vara ett tal, men är inte det"

#. this would probably be a good place to check if disk space
#. was used up - if so, we should return a different error
#. XXX FIXME: Fclose with libio destroys errno
#: lib/install.c:665
#, c-format
msgid "unpacking of archive failed%s%s: %s"
msgstr "uppackning av arkiv misslyckades%s%s: %s"

#: lib/install.c:666
msgid " on file "
msgstr " vid fil "

#: lib/install.c:715
msgid "installing a source package\n"
msgstr "installerar källpaket\n"

#: lib/install.c:735
#, c-format
msgid "cannot create sourcedir %s"
msgstr "kan inte skapa källkatalog %s"

#: lib/install.c:741 lib/install.c:771
#, c-format
msgid "cannot write to %s"
msgstr "kan inte skriva till %s"

#: lib/install.c:745
#, c-format
msgid "sources in: %s\n"
msgstr "källkod i: %s\n"

#: lib/install.c:765
#, c-format
msgid "cannot create specdir %s"
msgstr "kan inte skapa spec-katalog %s"

#: lib/install.c:775
#, c-format
msgid "spec file in: %s\n"
msgstr "spec-fil i: %s\n"

#: lib/install.c:807 lib/install.c:835
msgid "source package contains no .spec file"
msgstr "källpaket innehåller ingen spec-fil"

#: lib/install.c:853
#, c-format
msgid "renaming %s to %s\n"
msgstr "byter namn på %s till %s\n"

#: lib/install.c:855 lib/install.c:1127 lib/uninstall.c:43
#, c-format
msgid "rename of %s to %s failed: %s"
msgstr "namnbyte från %s till %s misslyckades: %s"

#: lib/install.c:945
msgid "source package expected, binary found"
msgstr "källpaket förväntades, fann binärpaket"

#: lib/install.c:990
#, c-format
msgid "package: %s-%s-%s files test = %d\n"
msgstr "paket: %s-%s-%s filtest = %d\n"

#: lib/install.c:1050
msgid "stopping install as we're running --test\n"
msgstr "avbryter installation eftersom vi kör --test\n"

#: lib/install.c:1055
msgid "running preinstall script (if any)\n"
msgstr "kör (eventuellt) preinstalltionsskript\n"

#: lib/install.c:1087
#, c-format
msgid "warning: %s created as %s"
msgstr "varning: %s skapades som %s"

#: lib/install.c:1123
#, c-format
msgid "warning: %s saved as %s"
msgstr "varning: %s sparades som %s"

#: lib/install.c:1214
msgid "running postinstall scripts (if any)\n"
msgstr "kör (eventuellt) postinstallationsskript\n"

#: lib/misc.c:281 lib/misc.c:286 lib/misc.c:292
#, c-format
msgid "error creating temporary file %s"
msgstr "fel när tämporärfil %s skapades"

#: lib/package.c:85
msgid "packaging version 1 is not supported by this version of RPM"
msgstr "paket med versionsnummer 1 stöds inte av denna version av RPM"

#: lib/package.c:142
msgid ""
"only packaging with major numbers <= 4 is supported by this version of RPM"
msgstr "endast paket med huvudnummer <= 4 stöds av denna version av RPM"

#: lib/poptBT.c:84
msgid "buildroot already specified"
msgstr "buildroot redan specificerad"

#: lib/poptBT.c:110
msgid "build through %%prep stage from spec file"
msgstr "bygg till och med %%prep-steget från spec-fil"

#: lib/poptBT.c:112
msgid "build through %%build stage from spec file"
msgstr "bygg till och med %%build-steget från spec-fil"

#: lib/poptBT.c:114
msgid "build through %%install stage from spec file"
msgstr "bygg till och med %%install-steget från spec-fil"

#: lib/poptBT.c:116
msgid "verify %%files section from spec file"
msgstr "verifiera %%files-sektionen i spec-fil"

#: lib/poptBT.c:118
msgid "build source and binary package from spec file"
msgstr "bygg käll- och binärpaket från spec-fil"

#: lib/poptBT.c:120
msgid "build binary package from spec file"
msgstr "bygg binärpaket från spec-fil"

#: lib/poptBT.c:122
msgid "build source package from spec file"
msgstr "bygg källpaket från spec-fil"

#: lib/poptBT.c:125
msgid "build through %%prep stage from tar ball"
msgstr "bygg till och med %%prep-steget från tar-arkiv"

#: lib/poptBT.c:127
msgid "build through %%build stage from tar ball"
msgstr "bygg till och med %%build-steget från tar-arkiv"

#: lib/poptBT.c:129
msgid "build through %%install stage from tar ball"
msgstr "bygg till och med %%install-steget från tar-arkiv"

#: lib/poptBT.c:131
msgid "verify %%files section from tar ball"
msgstr "verifiera %%files-sektionen från tar-arkiv"

#: lib/poptBT.c:133
msgid "build source and binary package from tar ball"
msgstr "bygg käll- och binärpaket från tar-arkiv"

#: lib/poptBT.c:135
msgid "build binary package from tar ball"
msgstr "bygg binärpaket från tar-arkiv"

#: lib/poptBT.c:137
msgid "build source package from tar ball"
msgstr "bygg källpaket från tar-arkiv"

#: lib/poptBT.c:140
msgid "build binary package from source package"
msgstr "bygg binärpaket från källpaket"

#: lib/poptBT.c:142
msgid "build through %%install stage from source package"
msgstr "bygg till och med %%install-steget från källpaket"

#: lib/poptBT.c:145
msgid "override build root"
msgstr "åsidosätt tillverkningsrot"

#: lib/poptBT.c:149
msgid "do not execute any stages of the build"
msgstr "utför inga steg i tillverkningen"

#: lib/poptBT.c:151
msgid "do not accept I18N msgstr's from specfile"
msgstr "acceptera inte översatta \"msgstr\" från spec-filen"

#: lib/poptBT.c:155
msgid "remove specfile when done"
msgstr "ta bort spec-fil efteråt"

#: lib/poptBT.c:159
msgid "override target platform"
msgstr "åsidosätt målplattform"

#: lib/poptBT.c:161
msgid "lookup I18N strings in specfile catalog"
msgstr "slå upp översatta strängar i spec-fil katalog"

#: lib/poptQV.c:70
msgid "query/verify package owning file"
msgstr "fråga om/verifiera paket som äger fil"

#: lib/poptQV.c:72
msgid "query/verify packages in group"
msgstr "fråga om/verifiera paket i grupp"

#: lib/poptQV.c:74
msgid "query/verify a package file"
msgstr "fråga om/verifiera en paketfil"

#: lib/poptQV.c:76
msgid "rpm query mode"
msgstr "rpm frågeläge"

#: lib/poptQV.c:80
msgid "display known query tags"
msgstr "visa kända frågetaggar"

#: lib/poptQV.c:82
msgid "query a spec file"
msgstr "fråga om en spec-fil"

#: lib/poptQV.c:84
msgid "query the pacakges triggered by the package"
msgstr "undersök paket utlösta av paketet"

#: lib/poptQV.c:86
msgid "rpm verify mode"
msgstr "rpm verifieringsläge"

#: lib/poptQV.c:88
msgid "rpm verify mode (legacy)"
msgstr "rpm verifieringsläge (ärvt)"

#: lib/poptQV.c:90
msgid "query the packages which require a capability"
msgstr "fråga om paket som behöver en egenskap"

#: lib/poptQV.c:92
msgid "query the packages which provide a capability"
msgstr "fråga om paket som tillhandahåller en egenskap"

#: lib/poptQV.c:132
msgid "list all configuration files"
msgstr "lista alla konfigurationsfiler"

#: lib/poptQV.c:134
msgid "list all documentation files"
msgstr "lista alla dokumentationsfiler"

#: lib/poptQV.c:136
msgid "dump basic file information"
msgstr "visa filinformation"

#: lib/poptQV.c:138
msgid "list files in package"
msgstr "lista filer i paketet"

#: lib/poptQV.c:142
msgid "use the following query format"
msgstr "använd följande frågeformat"

#: lib/poptQV.c:144
msgid "substitute i18n sections into spec file"
msgstr "ersätt översatta sektioner till spec-fil"

#: lib/poptQV.c:146
msgid "display the states of the listed files"
msgstr "visa tillstånd för de listade filerna"

#: lib/poptQV.c:148
msgid "display a verbose file listing"
msgstr "visa en utförlig fillistning"

#: lib/problems.c:81
#, c-format
msgid " is needed by %s-%s-%s\n"
msgstr " behövs av %s-%s-%s\n"

#: lib/problems.c:84
#, c-format
msgid " conflicts with %s-%s-%s\n"
msgstr " står i konflikt med %s-%s-%s\n"

#: lib/problems.c:99
#, c-format
msgid "package %s is for a different architecture"
msgstr "paket %s är för en annan arkitektur"

#: lib/problems.c:103
#, c-format
msgid "package %s is for a different operating system"
msgstr "paket %s är för ett annat operativsystem"

#: lib/problems.c:107
#, c-format
msgid "package %s is already installed"
msgstr "paket %s är redan installerat"

#: lib/problems.c:111
#, c-format
msgid "path %s in package %s is not relocateable"
msgstr "sökväg %s i paket %s är inte relokerbar"

#: lib/problems.c:116
#, c-format
msgid "file %s conflicts between attemped installs of %s and %s"
msgstr "filen %s är en konflikt mellan installationsförsök av %s och %s"

#: lib/problems.c:121
#, c-format
msgid "file %s from install of %s conflicts with file from package %s"
msgstr "filen %s från installation av %s står i konflikt med filen från paket %s"

#: lib/problems.c:126
#, c-format
msgid "package %s (which is newer than %s) is already installed"
msgstr "paket %s (som är nyare än %s) är redan installerat"

#: lib/problems.c:131
#, c-format
msgid "installing package %s needs %ld%cb on the %s filesystem"
msgstr "installation av paket %s kräver %ld%cB på filsystem %s"

#: lib/problems.c:141
#, c-format
msgid "installing package %s needs %ld inodes on the %s filesystem"
msgstr "installation av paket %s kräver %ld inoder på filsystem %s"

#: lib/problems.c:146
#, c-format
msgid "package %s pre-transaction syscall(s): %s failed: %s"
msgstr "paket %s systemanrop före transaktion: %s misslyckades: %s"

#: lib/problems.c:153
#, c-format
msgid "unknown error %d encountered while manipulating package %s"
msgstr "okänt fel %d uppträdde under behandling av paket %s"

#: lib/query.c:151
#, c-format
msgid "error in format: %s\n"
msgstr "fel i format: %s\n"

#: lib/query.c:213
msgid "(contains no files)"
msgstr "(innehåller inga filer)"

#: lib/query.c:272
msgid "normal    "
msgstr "normal    "

#: lib/query.c:274
msgid "replaced   "
msgstr "ersatt    "

#: lib/query.c:276
msgid "not installed "
msgstr "oinstallerat "

#: lib/query.c:278
msgid "net shared  "
msgstr "nätdelad   "

#: lib/query.c:280
#, c-format
msgid "(unknown %3d) "
msgstr "(okänd %3d)  "

#: lib/query.c:284
msgid "(no state)  "
msgstr "(ej tillstnd) "

#: lib/query.c:301 lib/query.c:344
msgid "package has neither file owner or id lists"
msgstr "paketet har varken filägare eller id-listor"

#: lib/query.c:388
#, c-format
msgid "can't query %s: %s\n"
msgstr "kan inte fråga om %s: %s\n"

#. XXX Fstrerror
#: lib/query.c:504
#, c-format
msgid "open of %s failed: %s\n"
msgstr "misslyckades öppna %s: %s\n"

#: lib/query.c:522
msgid "old format source packages cannot be queried\n"
msgstr "källpaket i gammalt format går ej att fråga om\n"

#: lib/query.c:531 lib/rpminstall.c:312
#, c-format
msgid "%s does not appear to be a RPM package\n"
msgstr "%s verkar inte vara ett RPM-paket\n"

#: lib/query.c:535
#, c-format
msgid "query of %s failed\n"
msgstr "fråga om %s misslyckades\n"

#: lib/query.c:568
#, c-format
msgid "query of specfile %s failed, can't parse\n"
msgstr "fråga om spec-fil %s misslyckades, kan inte parsa\n"

#: lib/query.c:591
msgid "no packages\n"
msgstr "inga paket\n"

#: lib/query.c:601
#, c-format
msgid "group %s does not contain any packages\n"
msgstr "grupp %s innehåller inga paket\n"

#: lib/query.c:611
#, c-format
msgid "no package triggers %s\n"
msgstr "inga paketutlösare %s\n"

#: lib/query.c:621
#, c-format
msgid "no package requires %s\n"
msgstr "inget paket behöver %s\n"

#: lib/query.c:632
#, c-format
msgid "no package provides %s\n"
msgstr "inget paket tillhandahåller %s\n"

#: lib/query.c:662
#, c-format
msgid "file %s: %s\n"
msgstr "fil %s: %s\n"

#: lib/query.c:665
#, c-format
msgid "file %s is not owned by any package\n"
msgstr "filen %s tillhör inget paket\n"

#: lib/query.c:691
#, c-format
msgid "invalid package number: %s\n"
msgstr "felaktigt paketnummer: %s\n"

#: lib/query.c:694
#, c-format
msgid "package record number: %u\n"
msgstr "paketpost nummer: %u\n"

#: lib/query.c:698
#, c-format
msgid "record %d could not be read\n"
msgstr "post %d kunde inte läsas\n"

#: lib/query.c:709 lib/rpminstall.c:546
#, c-format
msgid "package %s is not installed\n"
msgstr "paket %s är inte installerat\n"

#: lib/rpmchecksig.c:38
#, c-format
msgid "%s: open failed: %s\n"
msgstr "%s: open misslyckades: %s\n"

#: lib/rpmchecksig.c:49
msgid "makeTempFile failed\n"
msgstr "makeTempFile misslyckades\n"

#: lib/rpmchecksig.c:81
#, c-format
msgid "%s: Fwrite failed: %s\n"
msgstr "%s: Fwrite misslyckades: %s\n"

#: lib/rpmchecksig.c:87
#, c-format
msgid "%s: Fread failed: %s\n"
msgstr "%s: Fread misslyckades: %s\n"

#: lib/rpmchecksig.c:131 lib/rpmchecksig.c:265
#, c-format
msgid "%s: readLead failed\n"
msgstr "%s: readLead misslyckades\n"

#: lib/rpmchecksig.c:136
#, c-format
msgid "%s: Can't sign v1.0 RPM\n"
msgstr "%s: Kan inte signera v1.0 RPM\n"

#: lib/rpmchecksig.c:140
#, c-format
msgid "%s: Can't re-sign v2.0 RPM\n"
msgstr "%s: Kan inte signera om v2.0 RPM\n"

#: lib/rpmchecksig.c:148 lib/rpmchecksig.c:279
#, c-format
msgid "%s: rpmReadSignature failed\n"
msgstr "%s: rpmReadSignature misslyckades\n"

#: lib/rpmchecksig.c:152 lib/rpmchecksig.c:284
#, c-format
msgid "%s: No signature available\n"
msgstr "%s: Ingen signatur tillgänglig\n"

#: lib/rpmchecksig.c:185
#, c-format
msgid "%s: writeLead failed: %s\n"
msgstr "%s: writeLead misslyckades: %s\n"

#: lib/rpmchecksig.c:191
#, c-format
msgid "%s: rpmWriteSignature failed: %s\n"
msgstr "%s: rpmWriteSignature misslyckades: %s\n"

#: lib/rpmchecksig.c:271
#, c-format
msgid "%s: No signature available (v1.0 RPM)\n"
msgstr "%s: Ingen signatur tillgänglig (v1.0 RPM)\n"

#: lib/rpmchecksig.c:434
msgid "NOT OK"
msgstr "EJ OK"

#: lib/rpmchecksig.c:435 lib/rpmchecksig.c:449
msgid " (MISSING KEYS:"
msgstr " (SAKNADE NYCKLAR:"

#: lib/rpmchecksig.c:437 lib/rpmchecksig.c:451
msgid ") "
msgstr ") "

#: lib/rpmchecksig.c:438 lib/rpmchecksig.c:452
msgid " (UNTRUSTED KEYS:"
msgstr " (EJ BETRODDA NYCKLAR:"

#: lib/rpmchecksig.c:440 lib/rpmchecksig.c:454
msgid ")"
msgstr ")"

#: lib/rpmchecksig.c:448
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: lib/rpmdb.c:101
#, c-format
msgid "dbiTagsInit: unrecognized tag name: \"%s\" ignored\n"
msgstr "dbiTagsInit: okänt taggnamn: \"%s\" ignorerat\n"

#: lib/rpmdb.c:264
msgid ""
"\n"
"--> This version of rpm was not compiled with support for \"%%_dbapi %d\".\n"
"  Please verify the setting of the macro %%_dbapi using \"rpm --showrc\"\n"
"  and configure \"%%_dbapi 3\" (e.g. create and/or edit /etc/rpm/macros).\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"--> Denna version av rpm kompilerades inte med stöd för \"%%_dbapi %d\".\n"
"  Verifiera inställningen av makrot %%_dbapi med \"rpm --showrc\" och\n"
"  konfigurera \"%%_dbapi 3\" (d.v.s. skapa och/eller ändra "
"/etc/rpm/macros).\n"
"\n"

#: lib/rpmdb.c:279
#, c-format
msgid "cannot open %s index using db%d - %s (%d)"
msgstr "kan inte öppna %s-indexet med db%d - %s (%d)"

#: lib/rpmdb.c:299
#, c-format
msgid "cannot open %s index"
msgstr "kan inte öppna %s-indexet"

#: lib/rpmdb.c:314
#, c-format
msgid ""
"\n"
"--> The rpm database cannot be opened in db%d format.\n"
"  If you have just upgraded the rpm package you need to convert\n"
"  your database to db%d format by running \"rpm --rebuilddb\" as root.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"--> Rpmdatabasen kan inte öppnas i db%d-format.\n"
"  Om du nyss uppgraderat rpmpaketet måste du konvertera din databas\n"
"  till db%d-format genom att köra \"rpm --rebuilddb\" som root.\n"
"\n"

#: lib/rpmdb.c:327
msgid ""
"\n"
"--> The configured %%_dbapi was db%d, but the rpm database is db%d format.\n"
"  Please verify the setting of the macro %%_dbapi using \"rpm --showrc\"\n"
"  and configure \"%%_dbapi %d\" (e.g. create and/or edit "
"/etc/rpm/macros).\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"--> Den konfigurerade %%_dbapi var db%d, men rpmdatabasen är i db%d-format.\n"
"  Verifiera inställningen av makrot %%_dbapi med \"rpm --showrc\" och\n"
"  konfigurera \"%%_dbapi %d\" (d.v.s. skapa och/eller ändra "
"/etc/rpm/macros).\n"
"\n"

#: lib/rpmdb.c:342
msgid ""
"\n"
"--> The rpm database is in db%d format, not the suggested db%d format.\n"
"  Please verify the setting of the macros %%_dbapi and %%_dbapi_rebuild\n"
"  using \"rpm --showrc\", and either run \"rpm --rebuilddb\" as root\n"
"  to convert your database from db%d to db%d format, or configure\n"
"  \"%%_dbapi_rebuild %d\" (e.g. create and/or edit /etc/rpm/macros).\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"--> Rpmdatabasen är i db%d-format, inte det rekommenderade db%d-formatet.\n"
"  Verifiera inställningen av makrot %%_dbapi och %%_dbapi_rebuild med\n"
"  \"rpm --showrc\", och antingen kör \"rpm --rebuilddb\" som root för att\n"
"  konvertera din databas från db%d- till db%d-format, eller konfigurera\n"
"  \"%%_dbapi_rebuild %d\" (d.v.s. skapa och/eller ändra /etc/rpm/macros).\n"
"\n"

#: lib/rpmdb.c:410
#, c-format
msgid "error(%d) getting \"%s\" records from %s index"
msgstr "fel(%d) när \"%s\"-poster hämtades från %s-indexet"

#: lib/rpmdb.c:528
#, c-format
msgid "error(%d) storing record %s into %s"
msgstr "fel(%d) när post %s sparades i %s"

#: lib/rpmdb.c:537
#, c-format
msgid "error(%d) removing record %s from %s"
msgstr "fel(%d) när post %s togs bort ur %s"

#: lib/rpmdb.c:772 lib/rpmdb.c:2351
msgid "no dbpath has been set"
msgstr "ingen dbpath har satts"

#: lib/rpmdb.c:871
msgid ""
"old format database is present; use --rebuilddb to generate a new format "
"database"
msgstr ""
"databas i gammalt format finns; använd --rebuilddb för att skapa en databas "
"i nytt format"

#. error
#: lib/rpmdb.c:1083
#, c-format
msgid "error(%d) counting packages"
msgstr "fel(%d) när paket räknades"

#: lib/rpmdb.c:1142 lib/rpmdb.c:1686
#, c-format
msgid "%s: cannot read header at 0x%x"
msgstr "%s: kan inte läsa huvud vid 0x%x"

#: lib/rpmdb.c:1739
#, c-format
msgid "removing 0 %s entries.\n"
msgstr "tar bort 0 %s-poster.\n"

#: lib/rpmdb.c:1750
#, c-format
msgid "removing \"%s\" from %s index.\n"
msgstr "tar bort \"%s\" från %s-indexet.\n"

#: lib/rpmdb.c:1759
#, c-format
msgid "removing %d entries from %s index.\n"
msgstr "tar bort %d poster från %s-indexet.\n"

#: lib/rpmdb.c:1901
#, c-format
msgid "error(%d) allocating new package instance"
msgstr "fel(%d) vid allokering av ny paketinstans"

#: lib/rpmdb.c:1964
#, c-format
msgid "adding 0 %s entries.\n"
msgstr "lägger till 0 %s-poster.\n"

#: lib/rpmdb.c:1980
#, c-format
msgid "adding \"%s\" to %s index.\n"
msgstr "lägger till \"%s\" till %s-indexet.\n"

#: lib/rpmdb.c:1989
#, c-format
msgid "adding %d entries to %s index.\n"
msgstr "lägger till %d poster till %s-indexet.\n"

#: lib/rpmdb.c:2376
#, c-format
msgid "rebuilding database %s into %s\n"
msgstr "bygger om databas %s till %s\n"

#: lib/rpmdb.c:2380
#, c-format
msgid "temporary database %s already exists"
msgstr "tillfällig databas %s existerar redan"

#: lib/rpmdb.c:2386
#, c-format
msgid "creating directory %s\n"
msgstr "skapar katalog %s\n"

#: lib/rpmdb.c:2388
#, c-format
msgid "error creating directory %s: %s"
msgstr "fel när katalog skapades %s: %s"

#: lib/rpmdb.c:2395
#, c-format
msgid "opening old database with dbapi %d\n"
msgstr "öppnar gammal databas med dbapi %d\n"

#: lib/rpmdb.c:2406
#, c-format
msgid "opening new database with dbapi %d\n"
msgstr "öppnar ny databas med dbapi %d\n"

#: lib/rpmdb.c:2429
#, c-format
msgid "record number %d in database is bad -- skipping."
msgstr "post nummer %d i databasen är felaktig -- hoppar över den."

#: lib/rpmdb.c:2466
#, c-format
msgid "cannot add record originally at %d"
msgstr "kan inte lägga till post ursprungligen vid %d"

#: lib/rpmdb.c:2484
msgid "failed to rebuild database: original database remains in place\n"
msgstr "kunde inte bygga om databasen: orginaldatabasen finns kvar\n"

#: lib/rpmdb.c:2492
msgid "failed to replace old database with new database!\n"
msgstr "kunde inte ersätta gammal databas med ny databas!\n"

#: lib/rpmdb.c:2494
#, c-format
msgid "replace files in %s with files from %s to recover"
msgstr "byt ut filer i %s med filer från %s för att återställa"

#: lib/rpmdb.c:2504
#, c-format
msgid "removing directory %s\n"
msgstr "tar bort katalog %s\n"

#: lib/rpmdb.c:2506
#, c-format
msgid "failed to remove directory %s: %s\n"
msgstr "kunde inte ta bort katalogen %s: %s\n"

#: lib/rpminstall.c:142
msgid "Preparing..."
msgstr "Förbereder..."

#: lib/rpminstall.c:145
msgid "Preparing packages for installation..."
msgstr "Förbereder paket för installation"

#: lib/rpminstall.c:206
msgid "counting packages to install\n"
msgstr "räknar paket att installera\n"

#: lib/rpminstall.c:210
#, c-format
msgid "found %d packages\n"
msgstr "hittade %d paket\n"

#: lib/rpminstall.c:215
msgid "looking for packages to download\n"
msgstr "letar efter paket att hämta\n"

#: lib/rpminstall.c:230
#, c-format
msgid "skipping %s - rpmGlob failed(%d)\n"
msgstr "hoppar över %s - rpmGlob misslyckades(%d)\n"

#: lib/rpminstall.c:245
#, c-format
msgid "Retrieving %s\n"
msgstr "Hämtar %s\n"

#. XXX undefined %{name}/%{version}/%{release} here
#. XXX %{_tmpdir} does not exist
#: lib/rpminstall.c:255
#, c-format
msgid " ... as %s\n"
msgstr " ... som %s\n"

#: lib/rpminstall.c:259
#, c-format
msgid "skipping %s - transfer failed - %s\n"
msgstr "hoppar över %s - överföring misslyckades - %s\n"

#: lib/rpminstall.c:286
#, c-format
msgid "retrieved %d packages\n"
msgstr "hämtade %d paket\n"

#: lib/rpminstall.c:298 lib/rpminstall.c:470
#, c-format
msgid "cannot open file %s: %s\n"
msgstr "kan inte öppna filen %s: %s\n"

#: lib/rpminstall.c:316 lib/rpminstall.c:611
#, c-format
msgid "%s cannot be installed\n"
msgstr "%s kan inte installeras\n"

#: lib/rpminstall.c:331
#, c-format
msgid "cannot open Packages database in %s\n"
msgstr "kan inte öppna paketdatabas i %s\n"

#: lib/rpminstall.c:351
#, c-format
msgid "package %s is not relocateable\n"
msgstr "paket %s är inte relokerbart\n"

#: lib/rpminstall.c:396
#, c-format
msgid "error reading from file %s\n"
msgstr "fel vid läsning från fil %s\n"

#: lib/rpminstall.c:401
#, c-format
msgid "file %s requires a newer version of RPM\n"
msgstr "filen %s behöver en nyare version av RPM\n"

#: lib/rpminstall.c:418
#, c-format
msgid "found %d source and %d binary packages\n"
msgstr "hittade %d käll- och %d binärpaket\n"

#: lib/rpminstall.c:429
msgid "failed dependencies:\n"
msgstr "ouppfyllda beroenden:\n"

#: lib/rpminstall.c:450
msgid "installing binary packages\n"
msgstr "installerar binärpaket\n"

#: lib/rpminstall.c:533
#, c-format
msgid "cannot open %s/packages.rpm\n"
msgstr "kan inte öppna %s/packages.rpm\n"

#: lib/rpminstall.c:549
#, c-format
msgid "\"%s\" specifies multiple packages\n"
msgstr "\"%s\" anger flera paket\n"

#: lib/rpminstall.c:572
msgid "removing these packages would break dependencies:\n"
msgstr "att ta bort dessa paket skulle göra sönder beroenden:\n"

#: lib/rpminstall.c:600
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s\n"
msgstr "kan inte öppna %s: %s\n"

#: lib/rpminstall.c:606
#, c-format
msgid "Installing %s\n"
msgstr "Installerar %s\n"

#: lib/rpmlead.c:48
#, c-format
msgid "read failed: %s (%d)"
msgstr "läsning misslyckades: %s (%d)"

#: lib/rpmrc.c:150
#, c-format
msgid "missing second ':' at %s:%d"
msgstr "andra \":\" saknas vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:153
#, c-format
msgid "missing architecture name at %s:%d"
msgstr "arkitekturnamn saknas vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:313
#, c-format
msgid "Incomplete data line at %s:%d"
msgstr "Ofullständig datarad vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:317
#, c-format
msgid "Too many args in data line at %s:%d"
msgstr "För många argument i datarad vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:324
#, c-format
msgid "Bad arch/os number: %s (%s:%d)"
msgstr "Felaktigt arkitektur-/osnummer: %s (%s:%d)"

#: lib/rpmrc.c:359
#, c-format
msgid "Incomplete default line at %s:%d"
msgstr "Ofullständig skönsfallsrad vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:364
#, c-format
msgid "Too many args in default line at %s:%d"
msgstr "För många argument i skönsfallsrad vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:554
#, c-format
msgid "Cannot expand %s"
msgstr "Kan inte expandera %s"

#: lib/rpmrc.c:559
#, c-format
msgid "Cannot read %s, HOME is too large."
msgstr "Kan inte läsa %s, HOME är för stor."

#: lib/rpmrc.c:576
#, c-format
msgid "Unable to open %s for reading: %s."
msgstr "Kan inte öppna %s för läsning: %s."

#. XXX Feof(fd)
#: lib/rpmrc.c:621
#, c-format
msgid "Failed to read %s: %s."
msgstr "Misslyckades med att läsa %s: %s."

#: lib/rpmrc.c:658
#, c-format
msgid "missing ':' (found 0x%02x) at %s:%d"
msgstr "\":\" saknas (hittade 0x%02x) vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:675 lib/rpmrc.c:749
#, c-format
msgid "missing argument for %s at %s:%d"
msgstr "argument till %s saknas vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:692 lib/rpmrc.c:714
#, c-format
msgid "%s expansion failed at %s:%d \"%s\""
msgstr "%s expansion misslyckades vid %s:%d \"%s\""

#: lib/rpmrc.c:701
#, c-format
msgid "cannot open %s at %s:%d: %s"
msgstr "kan inte öppna %s vid %s:%d: %s"

#: lib/rpmrc.c:741
#, c-format
msgid "missing architecture for %s at %s:%d"
msgstr "arkitektur saknas för %s vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:808
#, c-format
msgid "bad option '%s' at %s:%d"
msgstr "okänd flagga \"%s\" vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:1205
#, c-format
msgid "Unknown system: %s\n"
msgstr "Okänt system: %s\n"

#: lib/rpmrc.c:1206
msgid "Please contact rpm-list@redhat.com\n"
msgstr "Var god kontakta rpm-list@redhat.com\n"

#: lib/signature.c:115
msgid "file is not regular -- skipping size check\n"
msgstr "filen är inte en vanlig fil -- hoppar över storlekskontroll\n"

#: lib/signature.c:119
#, c-format
msgid "Expected size: %12d = lead(%d)+sigs(%d)+pad(%d)+data(%d)\n"
msgstr "Förväntad storlek: %12d = inledning(%d)+signaturer(%d)+utfyllnad(%d)+data(%d)\n"

#: lib/signature.c:123
#, c-format
msgid " Actual size: %12d\n"
msgstr " Faktisk storlek: %12d\n"

#: lib/signature.c:142
msgid "No signature\n"
msgstr "Ingen signatur\n"

#: lib/signature.c:146
msgid "Old PGP signature\n"
msgstr "Gammal PGP-signatur\n"

#: lib/signature.c:157
msgid "Old (internal-only) signature! How did you get that!?"
msgstr "Gammal (endast intern) signatur! Hur fick du tag i den!?"

#: lib/signature.c:210
#, c-format
msgid "Signature size: %d\n"
msgstr "Signaturstorlek : %d\n"

#: lib/signature.c:211
#, c-format
msgid "Signature pad : %d\n"
msgstr "Signaturutfyllnad: %d\n"

#: lib/signature.c:273
#, c-format
msgid "Couldn't exec pgp (%s)"
msgstr "Kunde inte köra pgp (%s)"

#: lib/signature.c:284
msgid "pgp failed"
msgstr "pgp misslyckades"

#. PGP failed to write signature
#. Just in case
#: lib/signature.c:291
msgid "pgp failed to write signature"
msgstr "pgp misslyckades att skriva en signatur"

#: lib/signature.c:296
#, c-format
msgid "PGP sig size: %d\n"
msgstr "PGP signaturstorlek: %d\n"

#: lib/signature.c:307 lib/signature.c:384
msgid "unable to read the signature"
msgstr "kan inte läsa signaturen"

#: lib/signature.c:312
#, c-format
msgid "Got %d bytes of PGP sig\n"
msgstr "Fick %d byte PGPsignatur\n"

#: lib/signature.c:350 lib/signature.c:695
msgid "Couldn't exec gpg"
msgstr "Kunde inte köra gpg"

#: lib/signature.c:361
msgid "gpg failed"
msgstr "gpg misslyckades"

#. GPG failed to write signature
#. Just in case
#: lib/signature.c:368
msgid "gpg failed to write signature"
msgstr "gpg kunde inte skriva signatur"

#: lib/signature.c:373
#, c-format
msgid "GPG sig size: %d\n"
msgstr "GPG signaturstorlek: %d\n"

#: lib/signature.c:389
#, c-format
msgid "Got %d bytes of GPG sig\n"
msgstr "Fick %d byte GPGsignatur\n"

#: lib/signature.c:416
msgid "Generating signature using PGP.\n"
msgstr "Genererar signatur med PGP.\n"

#: lib/signature.c:422
msgid "Generating signature using GPG.\n"
msgstr "Genererar signatur med GPG.\n"

#: lib/signature.c:501 lib/signature.c:563
msgid "Could not run pgp. Use --nopgp to skip PGP checks."
msgstr "Kunde inte köra pgp. Använd --nopgp för att hoppa över PGPkontroll."

#: lib/signature.c:561 lib/signature.c:634
msgid "exec failed!\n"
msgstr "exec misslyckades!\n"

#: lib/signature.c:636
msgid "Could not run gpg. Use --nogpg to skip GPG checks."
msgstr "Kunde inte köra gpg. Använd --nogpg för att hoppa över GPGkontroll."

#: lib/signature.c:724
msgid "Couldn't exec pgp"
msgstr "Kunde inte köra pgp"

#. @notreached@
#. This case should have been screened out long ago.
#: lib/signature.c:728 lib/signature.c:781
msgid "Invalid %%_signature spec in macro file"
msgstr "Ogiltig %%_signature specifikation i makrofil"

#: lib/signature.c:761
msgid "You must set \"%%_gpg_name\" in your macro file"
msgstr "Du måste sätta \"%%_gpg_name\" i din makrofil"

#: lib/signature.c:773
msgid "You must set \"%%_pgp_name\" in your macro file"
msgstr "Du måste sätta \"%%_pgp_name\" i din makrofil"

#: lib/transaction.c:496
#, c-format
msgid "excluding file %s%s\n"
msgstr "hoppar över %s%s\n"

#: lib/transaction.c:522 lib/transaction.c:605
#, c-format
msgid "excluding directory %s\n"
msgstr "hoppar över katalogen %s\n"

#: lib/transaction.c:527
#, c-format
msgid "relocating %s to %s\n"
msgstr "flyttar %s till %s\n"

#: lib/transaction.c:598
#, c-format
msgid "relocating directory %s to %s\n"
msgstr "flyttar katalogen %s till %s\n"

#: lib/transaction.c:749
#, c-format
msgid "%s skipped due to missingok flag\n"
msgstr "%s överhoppad på grund av missingok-flagga\n"

#: lib/uninstall.c:57
#, c-format
msgid "cannot remove %s - directory not empty"
msgstr "kan inte ta bort %s - katalogen är inte tom"

#: lib/uninstall.c:61
#, c-format
msgid "rmdir of %s failed: %s"
msgstr "rmdir av %s misslyckades: %s"

#: lib/uninstall.c:71
#, c-format
msgid "removal of %s failed: %s"
msgstr "kan inte ta bort %s: %s"

#: lib/uninstall.c:134
#, c-format
msgid "will remove files test = %d\n"
msgstr "tar bort filer test = %d\n"

#: lib/uninstall.c:218
msgid "running postuninstall script (if any)\n"
msgstr "kör (eventuellt) postavinstallationsskript\n"

#: lib/uninstall.c:419
#, c-format
msgid "execution of %s-%s-%s script failed, exit status %d"
msgstr "körning av skript från %s-%s-%s misslyckades, slutstatus %d"

#: lib/verify.c:44
msgid "don't verify files in package"
msgstr "verifiera inte filerna i paketet"

#: lib/verify.c:218
msgid "package lacks both user name and id lists (this should never happen)"
msgstr ""
"paket saknar både användarnamn och id-listor (detta borde aldrig inträffa)"

#: lib/verify.c:236
msgid "package lacks both group name and id lists (this should never happen)"
msgstr ""
"paket saknar både gruppnamn och id-listor (detta borde aldrig inträffa)"

#: lib/verify.c:285
#, c-format
msgid "missing  %s\n"
msgstr "saknas   %s\n"

#: lib/verify.c:347
#, c-format
msgid "Unsatisfied dependencies for %s-%s-%s: "
msgstr "Ouppfyllda beroenden för %s-%s-%s: "

#: rpmio/rpmio.c:534
msgid "Success"
msgstr "Lyckades"

#: rpmio/rpmio.c:537
msgid "Bad server response"
msgstr "Konstigt svar från server"

#: rpmio/rpmio.c:540
msgid "Server IO error"
msgstr "IO-fel mot server"

#: rpmio/rpmio.c:543
msgid "Server timeout"
msgstr "Förbindelsen med servern dog ut (timeout)"

#: rpmio/rpmio.c:546
msgid "Unable to lookup server host address"
msgstr "Kunde inte slå upp serverns adress"

#: rpmio/rpmio.c:549
msgid "Unable to lookup server host name"
msgstr "Kunde inte slå upp serverns namn"

#: rpmio/rpmio.c:552
msgid "Failed to connect to server"
msgstr "Misslyckades med att kontakta servern"

#: rpmio/rpmio.c:555
msgid "Failed to establish data connection to server"
msgstr "Misslyckades med att etablera en dataförbindelse till servern"

#: rpmio/rpmio.c:558
msgid "IO error to local file"
msgstr "IO-fel mot lokal fil"

#: rpmio/rpmio.c:561
msgid "Error setting remote server to passive mode"
msgstr "Fel när den fjärrservern sattes i passivt läge"

#: rpmio/rpmio.c:564
msgid "File not found on server"
msgstr "Filen fanns inte på servern"

#: rpmio/rpmio.c:567
msgid "Abort in progress"
msgstr "Avbruten under gång"

#: rpmio/rpmio.c:571
msgid "Unknown or unexpected error"
msgstr "Okänt eller oväntat fel"

#: rpmio/rpmio.c:1166
#, c-format
msgid "logging into %s as %s, pw %s\n"
msgstr "loggar in på %s som %s, lösenord %s\n"

#: rpmio/macro.c:187
#, c-format
msgid "======================== active %d empty %d\n"
msgstr "======================== aktiva %d tomma %d\n"

#. XXX just in case
#: rpmio/macro.c:301
#, c-format
msgid "%3d>%*s(empty)"
msgstr "%3d>%*s(tom)"

#: rpmio/macro.c:342
#, c-format
msgid "%3d<%*s(empty)\n"
msgstr "%3d<%*s(tom)\n"

#: rpmio/macro.c:555
msgid "Macro %%%s has unterminated body"
msgstr "Makro %%%s har oavslutad kropp"

#: rpmio/macro.c:581
msgid "Macro %%%s has illegal name (%%define)"
msgstr "Makro %%%s har otillåtet namn (%%define)"

#: rpmio/macro.c:587
msgid "Macro %%%s has unterminated opts"
msgstr "Makro %%%s har oavslutade flaggor"

#: rpmio/macro.c:592
msgid "Macro %%%s has empty body"
msgstr "makro %%%s har tom kropp"

#: rpmio/macro.c:597
msgid "Macro %%%s failed to expand"
msgstr "Makro %%%s misslyckades att expandera"

#: rpmio/macro.c:628
msgid "Macro %%%s has illegal name (%%undefine)"
msgstr "Makro %%%s har otillåtet namn (%%undefine)"

#: rpmio/macro.c:721
msgid "Macro %%%s (%s) was not used below level %d"
msgstr "Makro %%%s (%s) var inte använd under nivå %d"

#: rpmio/macro.c:814
#, c-format
msgid "Unknown option %c in %s(%s)"
msgstr "Okänd flagga %c i %s(%s)"

#: rpmio/macro.c:993
#, c-format
msgid "Recursion depth(%d) greater than max(%d)"
msgstr "Rekursionsdjup(%d) större än max(%d)"

#: rpmio/macro.c:1059 rpmio/macro.c:1075
#, c-format
msgid "Unterminated %c: %s"
msgstr "Oavslutad %c: %s"

#: rpmio/macro.c:1115
msgid "A %% is followed by an unparseable macro"
msgstr "Ett %% följs av ett makro som inte kan parsas"

#: rpmio/macro.c:1241
msgid "Macro %%%.*s not found, skipping"
msgstr "Inget makro %%%.*s hittat, hoppar över"

#: rpmio/macro.c:1312
msgid "Target buffer overflow"
msgstr "Målbuffer översvämmad"

#. XXX Fstrerror
#: rpmio/macro.c:1492 rpmio/macro.c:1498
#, c-format
msgid "File %s: %s"
msgstr "Fil %s: %s"

#: rpmio/macro.c:1501
#, c-format
msgid "File %s is smaller than %u bytes"
msgstr "Filen %s är mindre än %u byte"

#: rpmio/rpmlog.c:24
msgid "(no error)"
msgstr "(inget fel)"

#. !< RPMLOG_EMERG
#: rpmio/rpmlog.c:83 rpmio/rpmlog.c:84 rpmio/rpmlog.c:85
msgid "fatal error: "
msgstr "fatalt fel: "

#. !< RPMLOG_CRIT
#: rpmio/rpmlog.c:86
msgid "error: "
msgstr "fel: "

#. !< RPMLOG_ERR
#: rpmio/rpmlog.c:87
msgid "warning: "
msgstr "varning: "

#: rpmio/rpmmalloc.c:14
#, c-format
msgid "memory alloc (%u bytes) returned NULL.\n"
msgstr "minnesallokering (%u byte) returnerade NULL.\n"

#: rpmio/url.c:91
#, c-format
msgid "warning: u %p ctrl %p nrefs != 0 (%s %s)\n"
msgstr "varning: u %p ctrl %p nrefs != 0 (%s %s)\n"

#: rpmio/url.c:110
#, c-format
msgid "warning: u %p data %p nrefs != 0 (%s %s)\n"
msgstr "varning: u %p data %p nrefs != 0 (%s %s)\n"

#: rpmio/url.c:138
#, c-format
msgid "warning: uCache[%d] %p nrefs(%d) != 1 (%s %s)\n"
msgstr "varning: uCache[%d] %p nrefs(%d) != 1 (%s %s)\n"

#: rpmio/url.c:224
#, c-format
msgid "Password for %s@%s: "
msgstr "Lösenord för %s@%s: "

#: rpmio/url.c:248 rpmio/url.c:274
#, c-format
msgid "error: %sport must be a number\n"
msgstr "fel: %s-port måste vara ett tal\n"

#: rpmio/url.c:412
msgid "url port must be a number\n"
msgstr "url-port måste vara ett tal\n"

#: rpmio/url.c:452
#, c-format
msgid "failed to open %s: %s\n"
msgstr "kunde inte öppna %s: %s\n"

#. XXX Fstrerror
#: rpmio/url.c:469
#, c-format
msgid "failed to create %s: %s\n"
msgstr "kunde inte skapa %s: %s\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.