Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-06-05 14:02:09

Göran Uddeborg wrote:

>Christian Rose writes:
> 
>
>>tis 2002-06-04 klockan 14.11 skrev Göran Uddeborg:
>>  
>>
>>>   radio Kalmar [...]
>>>   team Carlsson [...]
>>>   system Axell, modell 1949, med adress Lund
>>>   
>>>
>>Men är det inte så att det genomgående är så att bestämningen har blivit
>>en del av namnet i samtliga fall ovan? Bara "Kalmar" kan lätt förväxlas
>>med orten, och troligtvis använder man därför "Radio Kalmar". På samma
>>sätt med de övriga.
>>  
>>
>[...]
>
>För mig och en del andra, tydligen bland annat Tommy, finns det en
>nyansskillnad mellan de här två sätten att uttrycka sig. Det skiljer
>vad man fokuserar på. Jag har försökt förklara det tidigare, det
>finns säkert arkiverat. Du förstod mig inte då, det är säkert ingen
>mening att jag upprepar det.
>
Jag är intresserad av vad det är för argumentation som förts, och jag 
tycker att det är intressant att det diskuteras. Någon som kan säga vad 
man skall söka efter [i arkivet], eller rentav leta upp en URL?

Tack,
  Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.