Re: glade

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-05 22:19:26

ons 2002-06-05 klockan 22.07 skrev Göran Uddeborg:
> Christian Rose writes:
> > > >   #: glade/gbwidgets/gblabel.c:138
> > > >   msgid "If the text includes pango markup"
> > > > G msgstr "Om texten ska inkludera pango-markup"
> > > > N msgstr "Om texten innehåller pango-markup"
> > > 
> > > "pango-märkning"?  (Vad är det för något?)
> > 
> > Pango, som har hand om den mesta renderingen av text i gtk2, har någon
> > form av markup, dvs taggar som man kan använda för att formatera text.
> > Det har jag för mig i alla fall.
> 
> Då tycker jag det skulle kunna få heta pangomärkning, eller möjligen
> Pangomärkning.

Den önskningen kan du få uppfylld. :-)
Tack! Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/glade.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.