Re: glade

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-06-05 13:56:58

Christian Rose wrote:

>tis 2002-06-04 klockan 12.26 skrev Göran Uddeborg:
> 
>
>>> # SUN CHANGED MESSAGE
>>> #
>>> # Sun vill ha "lokala inställningar"
>>> # Jag vill ha "lokalinställningarna" (det är inställningarna i lokalen det
>>> #                   rör sig om)
>>> #
>>> #: glade/gbwidgets/gbspinbutton.c:97
>>> msgid ""
>>> "If any value entered should be converted according to the locale settings"
>>> msgstr ""
>>>G "Om ett inmatat värde ska konverteras i enlighet med lokala inställningar"
>>>N "Om ett inmatat värde ska konverteras i enlighet med lokalinställningarna"
>>>   
>>>
>>Det lilla "e:et" i "locale" skvallrar om att du har rätt igen.
>>  
>>
>Jo. Fast det är lätt att missa.
> 
>
Jag vet inte hur ni brukar behandla "locales" i vanliga fall. Jag har 
ingen riktig uppfattning om hur ordet bör översättas och användas. 
Däremot så tycker jag att det ser ut som att "lokala inställningar" lika 
gärna skulle kunna vara "local settings", medans lokalinställningarna 
har med själva lokalen (the locale) att göra.
  Om det inte finns något principargument för det gamla meddelandet 
(G) tycker jag att det tydligare framgår vad det är man talar om i det 
nya (N).

Är det bara jag som har denna uppfattning?

/
  Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.