Re: glade

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-05 14:24:38

ons 2002-06-05 klockan 13.56 skrev Fredrik Wendt:
> >>> # SUN CHANGED MESSAGE
> >>> #
> >>> # Sun vill ha "lokala inställningar"
> >>> # Jag vill ha "lokalinställningarna" (det är inställningarna i lokalen det
> >>> #                   rör sig om)
> >>> #
> >>> #: glade/gbwidgets/gbspinbutton.c:97
> >>> msgid ""
> >>> "If any value entered should be converted according to the locale settings"
> >>> msgstr ""
> >>>G "Om ett inmatat värde ska konverteras i enlighet med lokala inställningar"
> >>>N "Om ett inmatat värde ska konverteras i enlighet med lokalinställningarna"
> >>
> >>Det lilla "e:et" i "locale" skvallrar om att du har rätt igen.
> >
> >Jo. Fast det är lätt att missa.
>
> Jag vet inte hur ni brukar behandla "locales" i vanliga fall. Jag har 
> ingen riktig uppfattning om hur ordet bör översättas och användas. 

locale -> lokal


> Däremot så tycker jag att det ser ut som att "lokala inställningar" lika 
> gärna skulle kunna vara "local settings", medans lokalinställningarna 
> har med själva lokalen (the locale) att göra.
>   Om det inte finns något principargument för det gamla meddelandet 
> (G) tycker jag att det tydligare framgår vad det är man talar om i det 
> nya (N).
> 
> Är det bara jag som har denna uppfattning?

Öh, nej, det var precis därför jag ändrade, och det verkade som om Göran
också instämde i denna ändring av samma anledning.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.