Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-04 15:32:15

Christian Rose writes:
> tis 2002-06-04 klockan 14.11 skrev Göran Uddeborg:
> >    radio Kalmar [...]
> >    team Carlsson [...]
> >    system Axell, modell 1949, med adress Lund

> Men är det inte så att det genomgående är så att bestämningen har blivit
> en del av namnet i samtliga fall ovan? Bara "Kalmar" kan lätt förväxlas
> med orten, och troligtvis använder man därför "Radio Kalmar". På samma
> sätt med de övriga.

Jag är inte säker på vad du menar med att bestämningen blivit en del
av namnet.

I samtliga fall skulle man också kunna använt bestämd form:

 radion Kalmar
 teamet Carlsson
 systemet Axell
 modellen 1949
 med adressen Lund

För mig och en del andra, tydligen bland annat Tommy, finns det en
nyansskillnad mellan de här två sätten att uttrycka sig. Det skiljer
vad man fokuserar på. Jag har försökt förklara det tidigare, det
finns säkert arkiverat. Du förstod mig inte då, det är säkert ingen
mening att jag upprepar det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.