Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-04 14:40:55

tis 2002-06-04 klockan 14.11 skrev Göran Uddeborg:
> > Jag upplever att "buss 3" fungerar bra när det finns ett begränsat
> > utbud, dvs antalet objekt är begränsade. Men en fil kan ju heta vad som
> > helst¹, så i mitt tycke fungerar det inte lika bra.
> 
> "Begränsat utbud" var en ny version.  Låt mig påminna om vilka exempel
> de hade i grammatiken jag läste:
> 
>       radio Kalmar [...]
>       team Carlsson [...]
>       system Axell, modell 1949, med adress Lund
> 
> Både orter och personnamn torde ha en namnrymd väl i nivå med filer.

Jag håller med.

Men är det inte så att det genomgående är så att bestämningen har blivit
en del av namnet i samtliga fall ovan? Bara "Kalmar" kan lätt förväxlas
med orten, och troligtvis använder man därför "Radio Kalmar". På samma
sätt med de övriga.


> (Jag tycker fortfarande det sista exemplet är väldigt lustigt
> valt. :-)

Ja.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.