Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-04 14:11:50

Christian Rose writes:
> Jag upplever att "buss 3" fungerar bra när det finns ett begränsat
> utbud, dvs antalet objekt är begränsade. Men en fil kan ju heta vad som
> helst¹, så i mitt tycke fungerar det inte lika bra.

"Begränsat utbud" var en ny version.  Låt mig påminna om vilka exempel
de hade i grammatiken jag läste:

      radio Kalmar [...]
      team Carlsson [...]
      system Axell, modell 1949, med adress Lund

Både orter och personnamn torde ha en namnrymd väl i nivå med filer.
(Jag tycker fortfarande det sista exemplet är väldigt lustigt
valt. :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.