ta bort/radera

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-04 14:46:45

tis 2002-06-04 klockan 12.36 skrev Göran Uddeborg:
> > ... faktum är att i den officiella
> > GNOME-ordlistan definierar man precis "remove" och "delete" så här --
> > "remove" tar bort men objektet kan återställas, medan "delete" tar bort
> > permanent
> > (http://developer.gnome.org/documents/style-guide/gnome-glossary-user-actions.html).
> 
> Är det så officiellt, har de två engelska orden har två så precisa
> definitioner i GNOME, tycker jag det vore lämpligt att skilja på dem
> på svenska också.
> 
> Kanske:
> 
> remove -> ta bort
> delete -> radera

Jag ogillar termen "radera", och än har det inte uppstått en situation
där de båda begreppen måste särskiljas. Jag avstår alltså gärna från att
ändra. Men det är kanske bara jag. :-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.