Re: gnome-panel

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-04 14:33:40

Christian Rose writes:
> > >   #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:1
> > >   msgid "Display Internet time, which is same all over the world"
> > > G msgstr ""
> > > N msgstr "Visa Internettid, som är samma i hela världen"
> > 
> > Tja, det är ju UTC också.  Fast det har ju inget med översättningen
> > att göra.
> 
> Mmm. Du får gärna felrapportera det
> (http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-panel).

http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=84105

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.