Re: LifeLines Obs. ompostning

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-21 12:08:30

Christian Rose writes:
> >   #: gedlib/messages.c:233
> >   #, c-format
> > N msgid "(Separator is %s)"
> > N msgstr "(Separatorn är %s)"
> 
> När jag hör "separator" tänker jag på en sådan där sak som en viss Laval
> uppfann en gång i tiden. ;)
> "Åtskillnadstecken" kanske? Finns säkert på fler ställen.

Det vore väl ändå en väldigt knölig omskrivning.  Jag tycker
"separator" fungerar utmärkt.  Det behöver inte nödvändigtvis handla
om mjölk.

Men "avdelare" går också bra.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.