Re: gthumb-0.13 (0%, 363 untranslated)

Författare: Bo Rosén (brosen_at_ktv.eboab.se)
Datum: 2002-05-21 12:17:11

tis 2002-05-21 klockan 11.44 skrev Translation Project Robot:

Den här är min :-)

Jag har arbetat på den lite till och från, merr eller mindre stressad,
så den är nog inte speciellt bra... Andra ögon kanske .-)

Killen som håller i programmet har visserligen redan fått den, men det
skadar ju inte att fixa till översättningen till nästa version.

Bosse


# Svenska meddelanden för gThumb.
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Bo Rosén <bo.rosen@home.se>, 2001.
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gThumb 0.13\n"
"POT-Creation-Date: 2002-05-07 08:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-05-20 11:15+0200\n"
"Last-Translator: Bo Rosén <bo.rosen@home.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: gthumb.desktop.in.h:1
msgid "Image Viewer and Browser"
msgstr "Bildvisare- och bläddrare"

#: gthumb.desktop.in.h:2 src/main.c:64 src/window.c:2917 src/window.c:2920
#: src/window.c:2931 src/window.c:2938
msgid "gThumb"
msgstr "gThumb"

#: libgthumb/comments.c:404
msgid "(No Comment)"
msgstr "(Ingen kommentar)"

#: src/dlg-catalog.c:100
msgid "Enter the catalog name : "
msgstr "Ange albumnamnet: "

#: src/dlg-catalog.c:145
msgid "Enter the directory name : "
msgstr "Ange katalognamnet: "

#: src/dlg-catalog.c:408
msgid "Move Catalog to..."
msgstr "Flytta albumet till..."

#: src/dlg-file-utils.c:118
msgid "Could not delete the following files:"
msgstr "Kunde inte ta bort följande filer:"

#: src/dlg-file-utils.c:137
msgid "Selected files will be deleted, are you sure ?"
msgstr "De valda filerna kommer att tas bort, är du säker?"

#: src/dlg-file-utils.c:244
msgid "Could not move the following files:"
msgstr "Kunde inte flytta följande filer:"

#: src/dlg-file-utils.c:261 src/dlg-file-utils.c:389
msgid "Choose the destination directory"
msgstr "Välj målkatalog"

#: src/dlg-file-utils.c:372
msgid "Could not copy the following files:"
msgstr "Kunde inte kopiera följande filer:"

#: src/dlg-search.c:327
msgid "Search Result"
msgstr "Sökresultat"

#: src/gthumb.glade.h:1
msgid "112 x 112"
msgstr "112 x 112"

#: src/gthumb.glade.h:2
msgid "128 x 128"
msgstr "128 × 128"

#: src/gthumb.glade.h:3
msgid "164 x 164"
msgstr "164 × 164"

#: src/gthumb.glade.h:4
msgid "200 x 200"
msgstr "200 x 200"

#: src/gthumb.glade.h:5
msgid "256 x 256"
msgstr "256 × 256"

#: src/gthumb.glade.h:6
msgid "48 x 48"
msgstr "48 × 48"

#: src/gthumb.glade.h:7
msgid "64 x 64"
msgstr "64 × 64"

#: src/gthumb.glade.h:8
msgid "85 x 85"
msgstr "85 × 85"

#: src/gthumb.glade.h:9
msgid "95 x 95"
msgstr "95 × 95"

#: src/gthumb.glade.h:10
msgid "After loading an image:"
msgstr "När en bild är inläst:"

#: src/gthumb.glade.h:11
msgid "Application:"
msgstr "Program:"

#: src/gthumb.glade.h:12
msgid "Ask confirmation before deleting a catalog"
msgstr "Bekräfta innan ett album tas bort"

#: src/gthumb.glade.h:13
msgid "Ask confirmation before deleting a file"
msgstr "Bekräfta innan en fil tas bort"

#: src/gthumb.glade.h:14
msgid "Available Applications"
msgstr "Tillgängliga program"

#: src/gthumb.glade.h:15
msgid "Black"
msgstr "Svart"

#: src/gthumb.glade.h:16
msgid "Browser"
msgstr "Bläddrare"

#: src/gthumb.glade.h:17
msgid "Checked"
msgstr "Rutor"

#: src/gthumb.glade.h:18
msgid "Checks"
msgstr "Rutor"

#: src/gthumb.glade.h:19
msgid "Choose a catalog..."
msgstr "Välj ett album..."

#: src/gthumb.glade.h:20
msgid "Color:"
msgstr "Färg:"

#: src/gthumb.glade.h:21
msgid "Confirmations"
msgstr "Bekräftelser"

#: src/gthumb.glade.h:22
msgid "Dark"
msgstr "Mörk"

#: src/gthumb.glade.h:23
msgid "Delay:"
msgstr "Fördröj:"

#: src/gthumb.glade.h:24
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: src/gthumb.glade.h:25
msgid "Delete saved comments"
msgstr "Ta bort sparade kommentarer"

#: src/gthumb.glade.h:26
msgid "Delete saved thumbnails"
msgstr "Ta bort sparade miniatyrbilder"

#: src/gthumb.glade.h:27
msgid "Direction:"
msgstr "Riktning:"

#: src/gthumb.glade.h:28
msgid "Do not change directory"
msgstr "Byt inte katalog"

#: src/gthumb.glade.h:29
msgid "Do not overwrite any image"
msgstr "Skriv inte över någon bild"

#: src/gthumb.glade.h:30
msgid "Do not overwrite this image"
msgstr "Skriv inte över denna bild"

#: src/gthumb.glade.h:31
msgid "File to overwrite:"
msgstr "Fil att skriva över:"

#: src/gthumb.glade.h:32
msgid "File type"
msgstr "Filtyp"

#: src/gthumb.glade.h:33
msgid "Fit image to window"
msgstr "Anpassa bild till fönster"
# Är detta korrekt?
#: src/gthumb.glade.h:34
msgid "Fit to window if larger"
msgstr "Anpassa bild till fönster om den är större"

#: src/gthumb.glade.h:35
msgid "Forward"
msgstr "Framåt"

#: src/gthumb.glade.h:36 src/gthumb_comments.glade.h:6
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: src/gthumb.glade.h:37
msgid "Get file type from content (slow)"
msgstr "Hämta filtyp från innehåll (långsamt)"

#: src/gthumb.glade.h:38
msgid "Get file type from extension (fast)"
msgstr "Hämta filtyp från filändelse (snabbt)"

#: src/gthumb.glade.h:39
msgid "Go to last visited location"
msgstr "Gå till senast besökta plats"

#: src/gthumb.glade.h:40
msgid "Go to this directory:"
msgstr "Gå till den här katalogen:"

#: src/gthumb.glade.h:41
msgid "Gray"
msgstr "Grå"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:3
#: src/gthumb.glade.h:42
msgid "High"
msgstr "Hög"

#: src/gthumb.glade.h:43
msgid "History"
msgstr "Historik"

#: src/gthumb.glade.h:44
msgid "Interface"
msgstr "Utseende"

#: src/gthumb.glade.h:45
msgid "Keep location entry on main toolbar"
msgstr "Behåll platsinformation på verktygsraden"

# kanske zoomingsgrad- eller nivå? Zoomnivå?
#: src/gthumb.glade.h:46
msgid "Keep previous zoom"
msgstr "Behåll föregående zoomning"

#: src/gthumb.glade.h:47
msgid "Large"
msgstr "Stor"

#: src/gthumb.glade.h:48
msgid "Layout"
msgstr "Layout"

#: src/gthumb.glade.h:49
msgid "Light"
msgstr "Ljus"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:4
#: src/gthumb.glade.h:50
msgid "Low"
msgstr "Låg"

#: src/gthumb.glade.h:51
msgid "Max history length:"
msgstr "Maxlängd på historik:"

#: src/gthumb.glade.h:52
msgid "Medium"
msgstr "Medel"

# Bör komma med ngt bättre.
#: src/gthumb.glade.h:53
msgid "Mid Tone"
msgstr "Medelton"

#: src/gthumb.glade.h:54
msgid "New Image:"
msgstr "Ny bild:"

#: src/gthumb.glade.h:55
msgid "New catalog..."
msgstr "Nytt album..."

#: src/gthumb.glade.h:56
msgid "New directory..."
msgstr "Ny katalog..."

#: src/gthumb.glade.h:57
msgid "Note: You must restart the program for these options to take effect."
msgstr "Obs! Du måste starta om programmet innan dessa alternativ träder i kraft."

#: src/gthumb.glade.h:58
msgid "Old Image:"
msgstr "Gammal bild:"

#: src/gthumb.glade.h:59
msgid "On Startup:"
msgstr "Vid uppstart:"

#: src/gthumb.glade.h:60 src/menu.h:48 src/menu.h:608 src/menu.h:750
msgid "Open selected files with an application"
msgstr "Öppna valda filer med ett program"

#: src/gthumb.glade.h:61
msgid "Overwrite all images"
msgstr "Skriv över alla bilder"

#: src/gthumb.glade.h:62
msgid "Overwrite image"
msgstr "Skriv över bild"

#: src/gthumb.glade.h:63
msgid "Overwrite the old image with the new one ?"
msgstr "Skriv över den gamla bilden med den nya?"

#: src/gthumb.glade.h:64
msgid "Overwrite this image"
msgstr "Skriv över denna bild"

#: src/gthumb.glade.h:65
msgid "Quality:"
msgstr "Kvalitet:"

#: src/gthumb.glade.h:66
msgid "Recent Applications"
msgstr "Nyligen använda program"

#: src/gthumb.glade.h:67
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

#: src/gthumb.glade.h:68
msgid "Reverse"
msgstr "Omvänd"

#: src/gthumb.glade.h:69
msgid "Save thumbnails"
msgstr "Spara miniatyrbilder"

#: src/gthumb.glade.h:70
msgid "Seconds"
msgstr "sekunder"

# Får duga så länge, bör nog ändras. Egentlig, riktig.
#: src/gthumb.glade.h:71
msgid "Set image to actual size"
msgstr "Ställ in bilden till verklig storlek"

#: src/gthumb.glade.h:72
msgid "Set to Current"
msgstr "Gör till aktuell"

#: src/gthumb.glade.h:73
msgid "Show comments"
msgstr "Visa kommentarer"

#: src/gthumb.glade.h:74
msgid "Show hidden files"
msgstr "Visa dolda filer"

#: src/gthumb.glade.h:75
msgid "Show thumbnails"
msgstr "Visa miniatybilder"

#: src/gthumb.glade.h:76
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"

#: src/gthumb.glade.h:77
msgid "Slide Show"
msgstr "Bildspel"

#: src/gthumb.glade.h:78
msgid "Small"
msgstr "Liten"

#: src/gthumb.glade.h:79
msgid "Switch to Full Screen"
msgstr "Byt till helskärmsläge"

#: src/gthumb.glade.h:80
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniatyrbilder"

#: src/gthumb.glade.h:81
msgid "Toolbars"
msgstr "Verktygsrad"

#: src/gthumb.glade.h:82
msgid "Transparency Type:"
msgstr "Transparenstyp:"

#: src/gthumb.glade.h:83
msgid "Viewer"
msgstr "Visare"

#: src/gthumb.glade.h:84
msgid "White"
msgstr "Vit"

#: src/gthumb.glade.h:85
msgid "Wrap around"
msgstr "Börja om"

#: src/gthumb.glade.h:86
msgid "Zoom quality:"
msgstr "Zoomkvalitet:"

#: src/gthumb.glade.h:87
msgid "gThumb - Bookmarks"
msgstr "gThumb - Bokmärken"

#: src/gthumb.glade.h:88
msgid "gThumb - Options"
msgstr "gThumb - Bildalternativ"

#: src/gthumb_comments.glade.h:1
msgid "+"
msgstr "+"

#: src/gthumb_comments.glade.h:2
msgid "-"
msgstr "-"

#: src/gthumb_comments.glade.h:3 src/gthumb_search.glade.h:1
#: src/gthumb_search_edit.glade.h:1
msgid "Comment:"
msgstr "Kommentar:"

#: src/gthumb_comments.glade.h:4 src/gthumb_search.glade.h:2
#: src/gthumb_search_edit.glade.h:2
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"

#: src/gthumb_comments.glade.h:5
msgid "Edit comment"
msgstr "Redigera kommentar"

#: src/gthumb_comments.glade.h:7 src/gthumb_search.glade.h:7
#: src/gthumb_search_edit.glade.h:8
msgid "Keywords:"
msgstr "Nyckelord:"

#: src/gthumb_comments.glade.h:8 src/gthumb_search.glade.h:10
#: src/gthumb_search_edit.glade.h:10
msgid "Place:"
msgstr "Plats:"

#: src/gthumb_comments.glade.h:9
msgid "Search Data"
msgstr "Sökdata"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:1
msgid "..."
msgstr "..."

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:2
msgid ".png"
msgstr ".png"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:3
msgid "112"
msgstr "112"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:4
msgid "128"
msgstr "128"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:5
msgid "164"
msgstr "164"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:6
msgid "200"
msgstr "200"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:7
msgid "256"
msgstr "256"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:8
msgid "48"
msgstr "48"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:9
msgid "64"
msgstr "64"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:10
msgid "75"
msgstr "75"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:11
msgid "85"
msgstr "85"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:12
msgid "95"
msgstr "95"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:13
msgid "All pages with the same size"
msgstr "Samma storlek på alla sidor"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:14
msgid "Background Color:"
msgstr "Bakgrundsfärg:"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:15
msgid "Caption"
msgstr "Bildtext"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:16
msgid "Caption Color:"
msgstr "Bildtextfärg:"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:17
msgid "Caption Font:"
msgstr "Bildtextfont:"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:18
msgid "Choose Destination Directory:"
msgstr "Välj målkatalog:"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:19
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:20
msgid "Create HTML image map"
msgstr "Skapa HTML-bildkarta"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:21
msgid "Destination Directory:"
msgstr "Målkatalog:"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:22
msgid "Draw Frame"
msgstr "Rita ram"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:23
msgid "Examples:"
msgstr "Exempel:"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:24
msgid "File Name"
msgstr "Filnamn"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:25 src/gthumb_search.glade.h:4
#: src/gthumb_search_edit.glade.h:5
msgid "File Name:"
msgstr "Filnamn:"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:26
msgid "File Path"
msgstr "Filens sökväg"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:27
msgid "File Size"
msgstr "Filstorlek"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:28
msgid "Frame Color:"
msgstr "Ramfärg:"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:29
msgid "Frame Style:"
msgstr "Ramstil:"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:30
msgid "Height:"
msgstr "Höjd:"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:31
msgid "Image Dimensions"
msgstr "Bilddimensioner"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:32
msgid "NNN"
msgstr "NNN"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:33
msgid "Number of Columns:"
msgstr "Antal kolumner:"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:34
msgid "Number of Rows:"
msgstr "Antal rader:"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:35
msgid "Page"
msgstr "Sida"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:36
msgid "Pixels"
msgstr "Pixlar"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:37
msgid "Preferences..."
msgstr "Inställningar..."

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:38
msgid "Reverse Order"
msgstr "Omvänd ordning"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:39
msgid "Rows and Columns"
msgstr "Rader och kolumner"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:40
msgid "Shadow"
msgstr "Skugga"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:41
msgid "Simple"
msgstr "Enkel"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:42
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:43
msgid "Slide"
msgstr "Diabild"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:44
msgid "Sort File List:"
msgstr "Sortera fillistan:"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:45
msgid "Thumbnail"
msgstr "Miniatyrbild"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:46
msgid "Thumbnail Size:"
msgstr "Storlek på miniatyrbilder:"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:47
msgid "Wait Please..."
msgstr "Var vänlig vänta..."

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:48
msgid "Width:"
msgstr "Bredd:"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:49
msgid "by Name"
msgstr "efter namn"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:50
msgid "by Path"
msgstr "efter sökväg"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:51
msgid "by Size"
msgstr "efter filstorlek"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:52
msgid "by Time"
msgstr "efter tid"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:53
msgid "gThumb - Create Index Image"
msgstr "gThumb - Skapa indexfil"

#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:54
msgid "gThumb - Index Image Properties"
msgstr "gThumb - Egenskaper för indexbild"

#: src/gthumb_print.glade.h:2
#, no-c-format
msgid "%"
msgstr "%"

#: src/gthumb_print.glade.h:3
msgid "Center on Page"
msgstr "Centrera på sidan"

#: src/gthumb_print.glade.h:4
msgid "Image"
msgstr "Bild"

#: src/gthumb_print.glade.h:5
msgid "Image Options"
msgstr "Bildalternativ"

#: src/gthumb_print.glade.h:6
msgid "Orientation"
msgstr "Orientering"

#: src/gthumb_print.glade.h:7
msgid "Paper Format"
msgstr "Pappersformat"

#: src/gthumb_print.glade.h:8
msgid "Preview"
msgstr "Förhandsgranska"

#: src/gthumb_print.glade.h:9
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"

#: src/gthumb_print.glade.h:10
msgid "Scale:"
msgstr "Skala:"

#: src/gthumb_print.glade.h:11
msgid "gThumb - Print Setup"
msgstr "gThumb - Skrivarinställningar"

#: src/gthumb_search.glade.h:3 src/gthumb_search_edit.glade.h:3
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"

#: src/gthumb_search.glade.h:5 src/gthumb_search_edit.glade.h:6
msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"

#: src/gthumb_search.glade.h:6 src/gthumb_search_edit.glade.h:7
msgid "Include sub-directories"
msgstr "Ta med underkataloger"

#: src/gthumb_search.glade.h:8
msgid "New Search..."
msgstr "Ny sökning..."

#: src/gthumb_search.glade.h:9 src/gthumb_search_edit.glade.h:9
msgid "No image found"
msgstr "Hittade ingen bild"

#: src/gthumb_search.glade.h:11 src/gthumb_search_edit.glade.h:12
msgid "Search"
msgstr "Sök"

#: src/gthumb_search.glade.h:12 src/gthumb_search_edit.glade.h:13
msgid "Search Criteria"
msgstr "Sökkriterier"

#: src/gthumb_search.glade.h:13 src/gthumb_search_edit.glade.h:14
msgid "Search Scope"
msgstr "Sökomfång"

#: src/gthumb_search.glade.h:14 src/gthumb_search_edit.glade.h:15
msgid "Searching in:"
msgstr "Söker i:"

#: src/gthumb_search.glade.h:15 src/gthumb_search_edit.glade.h:16
msgid "Start from:"
msgstr "Starta i:"

#: src/gthumb_search.glade.h:16
msgid "View"
msgstr "Visa"

#: src/gthumb_search.glade.h:17 src/gthumb_search_edit.glade.h:17
msgid "after"
msgstr "efter"

#: src/gthumb_search.glade.h:18 src/gthumb_search_edit.glade.h:18
msgid "any"
msgstr "alla"

#: src/gthumb_search.glade.h:19 src/gthumb_search_edit.glade.h:19
msgid "before"
msgstr "före"

#: src/gthumb_search.glade.h:20 src/gthumb_search_edit.glade.h:20
msgid "equal to"
msgstr "like med"

#: src/gthumb_search.glade.h:21 src/gthumb_search_edit.glade.h:21
msgid "gThumb - Search Progress"
msgstr "gThumb - Sökförlopp"

#: src/gthumb_search.glade.h:22 src/gthumb_search_edit.glade.h:22
msgid "gThumb - Search for images"
msgstr "gThumb - Sök efter bilder"

#: src/gthumb_search.glade.h:23 src/gthumb_search_edit.glade.h:23
msgid "progress"
msgstr "förlopp"

#: src/gthumb_search.glade.h:24 src/gthumb_search_edit.glade.h:24
msgid "result"
msgstr "resultat"

#: src/gthumb_search_edit.glade.h:4
msgid "Edit Search..."
msgstr "Redigera sökning..."

#: src/gthumb_search_edit.glade.h:11
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: src/main.c:182 src/main.c:234
msgid "Command Line"
msgstr "Kommandoraden"

#: src/menu.h:42
msgid "_New Window"
msgstr "_Nytt fönster"

#: src/menu.h:42
msgid "Create a new window"
msgstr "Öppna ett nytt fönster"

#: src/menu.h:48 src/menu.h:608 src/menu.h:750
msgid "_Open with..."
msgstr "_Öppna med..."

#: src/menu.h:57
msgid "_Print Image..."
msgstr "Skriv _ut..."

#: src/menu.h:57
msgid "Print the current image"
msgstr "Skriv ut den aktuella bilden"

#: src/menu.h:66
msgid "_Close"
msgstr "_Stäng"

#: src/menu.h:66 src/toolbar.h:107
msgid "Close this window"
msgstr "Stäng det här fönstret"

#: src/menu.h:72
msgid "E_xit"
msgstr "_Avsluta"

#: src/menu.h:72
msgid "Close all windows and exit"
msgstr "Stäng alla fönster och avsluta"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:19 src/menu.h:83
msgid "_Rotate Clockwise"
msgstr "_Rotera medsols"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:7 src/menu.h:83
msgid "Rotate the image clockwise"
msgstr "Rotera bilden medsols"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:6 src/menu.h:89
msgid "Rotate 180 _Degrees"
msgstr "Rotera 180 _grader"

#: src/menu.h:89
msgid "Rotate the image 180 degrees"
msgstr "Rotera bilden 180 grader"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:16 src/menu.h:95
msgid "_Flip"
msgstr "_Vänd"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:2 src/menu.h:95
msgid "Flip the image"
msgstr "Vänd bilden"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:18 src/menu.h:101
msgid "_Mirror"
msgstr "_Spegla"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:5 src/menu.h:101
msgid "Mirror the image"
msgstr "Spegla bilden"

#: src/menu.h:112 src/menu.h:679
msgid "_Rename Catalog..."
msgstr "_Ändra albumnamn..."

#: src/menu.h:112
msgid "Rename selected catalog"
msgstr "Ändra namn på valt album"

#: src/menu.h:118 src/menu.h:685
msgid "_Delete Catalog..."
msgstr "_Ta bort album..."

#: src/menu.h:118
msgid "Delete selected catalog"
msgstr "Ta bort valt album"

#: src/menu.h:124 src/menu.h:691
msgid "_Move Catalog To..."
msgstr "_Flytta album till..."

#: src/menu.h:124
msgid "Move selected catalog to another location"
msgstr "Flytta det valda albumet till en annan plats"

#: src/menu.h:132 src/menu.h:699
msgid "_Edit Search..."
msgstr "_Redigera sökning..."

#: src/menu.h:138 src/menu.h:705
msgid "Redo _Search"
msgstr "_Ny sökning"

#: src/menu.h:149 src/menu.h:616 src/menu.h:758
msgid "_Rename File..."
msgstr "_Ändra filnamn..."

#: src/menu.h:149
msgid "Rename selected file"
msgstr "Ändra namn på vald fil"

#: src/menu.h:155 src/menu.h:622 src/menu.h:764
msgid "_Delete Files..."
msgstr "_Ta bort filer..."

#: src/menu.h:155
msgid "Delete selected files from disk"
msgstr "Ta bort de valda filerna från hårddisken"

#: src/menu.h:161 src/menu.h:628 src/menu.h:770
msgid "_Copy Files To..."
msgstr "_Kopiera filer till..."

#: src/menu.h:161
msgid "Copy selected files to another location"
msgstr "Kopiera de valda filerna till en annan plats"

#: src/menu.h:167 src/menu.h:634 src/menu.h:776
msgid "_Move Files To..."
msgstr "_Flytta filer till..."

#: src/menu.h:167
msgid "Move selected files to another location"
msgstr "Flytta de valda filerna till en annan plats"

#: src/menu.h:172
msgid "_Edit Catalog"
msgstr "Redigera _album"

#: src/menu.h:177
msgid "_Select All Files"
msgstr "_Välj alla filer"

#: src/menu.h:177
msgid "Select all the files in the current list"
msgstr "Välj alla filer i den aktuella listan"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:1 src/menu.h:184
msgid "A_lter Image"
msgstr "_Ändra bild"

#: src/menu.h:187 src/menu.h:642
msgid "Ed_it Comment..."
msgstr "_Redigera kommentar..."

#: src/menu.h:187 src/menu.h:642
msgid "Add a comment to selected images"
msgstr "Lägg till kommentar till valda bilder"

#: src/menu.h:193 src/menu.h:648
msgid "Dele_te Comment"
msgstr "Ta _bort kommentar"

#: src/menu.h:193 src/menu.h:648
msgid "Delete comments from selected images"
msgstr "Ta bort kommentar från valda bilder"

#: src/menu.h:201 src/menu.h:656
msgid "_Add to Catalog..."
msgstr "_Lägg till i album..."

#: src/menu.h:201
msgid "Add selected files to a catalog"
msgstr "Lägg till valda filer till ett album"

#: src/menu.h:207
msgid "Remo_ve from Catalog"
msgstr "Ta b_ort från album"

#: src/menu.h:207
msgid "Remove selected files from the catalog"
msgstr "Ta bort de valda filerna från albumet"

#: src/menu.h:218
msgid "by _Name"
msgstr "efter _namn"

#: src/menu.h:218
msgid "Sort file list by name"
msgstr "Sortera fillistan efter namn"

#: src/menu.h:224
msgid "by _Path"
msgstr "efter _sökväg"

#: src/menu.h:224
msgid "Sort file list by path"
msgstr "Sortera listan efter sökväg"

#: src/menu.h:230
msgid "by _Size"
msgstr "efter _filstorlek"

#: src/menu.h:230
msgid "Sort file list by file size"
msgstr "Sortera listan efter filstorlek"

#: src/menu.h:236
msgid "by _Time"
msgstr "efter _tid"

#: src/menu.h:236
msgid "Sort file list by creation time"
msgstr "Sortera fillistan efter tillkomstdatum"

#: src/menu.h:251
msgid "_Reversed Order"
msgstr "_Omvänd ordning"

#: src/menu.h:251
msgid "Reverse the list order"
msgstr "Omvänd ordning på listan"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:22 src/menu.h:262
msgid "_White"
msgstr "_Vit"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:17 src/menu.h:268
msgid "_Gray"
msgstr "_Grå"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:13 src/menu.h:274
msgid "_Black"
msgstr "_Svart"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:14 src/menu.h:280
msgid "_Checked"
msgstr "_Rutor"

#: src/menu.h:298
msgid "_High Quality"
msgstr "_Högsta kvalitet"

#: src/menu.h:304
msgid "_Low Quality"
msgstr "_Lägsta kvalitet"

#: src/menu.h:315 src/menu.h:716
msgid "Zoom _In"
msgstr "Zooma _in"

#: src/menu.h:321 src/menu.h:722
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Zooma _ut"

#: src/menu.h:327 src/menu.h:728

msgid "_Actual Size"
msgstr "_Naturlig storlek"

#: src/menu.h:333 src/menu.h:734
msgid "Zoom to _Fit"
msgstr "_Anpassa bilden till fönstret"

#: src/menu.h:333 src/toolbar.h:91
msgid "Zoom to fit window"
msgstr "Anpassa till fönster"

#: src/menu.h:348
msgid "_Refresh"
msgstr "_Uppdatera"

#: src/menu.h:348
msgid "Reload the current location"
msgstr "Läs in nuvarande plats igen"

#: src/menu.h:353
msgid "S_ort File List"
msgstr "Sortera _fillistan"

#: src/menu.h:356
msgid "_Thumbnails"
msgstr "_Miniatyrbilder"

#: src/menu.h:356
msgid "View thumbnails"
msgstr "Visa miniatyrbilder"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:10 src/menu.h:364
msgid "Start/Stop _Animation"
msgstr "Starta/stoppa _animering"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:9 src/menu.h:364
msgid "Start or stop current animation"
msgstr "Starta eller stoppa aktuell animering"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:20 src/menu.h:370
msgid "_Step Animation"
msgstr "_Stega igenom animering"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:12 src/menu.h:370
msgid "View next animation frame"
msgstr "Visa nästa ruta i animering"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:11 src/menu.h:375
msgid "Transparency T_ype"
msgstr "_Transparenstyp"

#: src/menu.h:377
msgid "_Zoom"
msgstr "_Zooma"

#: src/menu.h:382 src/menu.h:742
msgid "_Full Screen"
msgstr "_Helskärmsläge"

#: src/menu.h:382 src/toolbar.h:99
msgid "View image in fullscreen mode"
msgstr "Visa bilden på hela skärmen"

#: src/menu.h:388
msgid "_Browser"
msgstr "_Bläddrare"

#: src/menu.h:388
msgid "View/Hide the image browser"
msgstr "Visa/dölj bildbläddraren"

#: src/menu.h:394
msgid "Show/Hide _Directories"
msgstr "Visa/dölj  _kataloger"

#: src/menu.h:394
msgid "View the directories browser"
msgstr "Visa katalogbläddraren"

#: src/menu.h:400
msgid "Show/Hide _Catalogs"
msgstr "Visa/dölj _album"

#: src/menu.h:400
msgid "View the catalogs browser"
msgstr "Visa albumbläddraren"

#: src/menu.h:411
msgid "Go _Home"
msgstr "Gå till _Hemkatalogen"

#: src/menu.h:417
msgid "Go _Up One Level"
msgstr "Gå _upp en nivå"

#: src/menu.h:423 src/menu.h:668
msgid "_Go to Container Directory"
msgstr "_Gå till filens katalog"

#: src/menu.h:431
msgid "_Delete History"
msgstr "_Ta bort historiken"

#: src/menu.h:431
msgid "Delete the current history list"
msgstr "Ta bort den aktuella historiklistan"

#: src/menu.h:444
msgid "_Centered"
msgstr "_Centrerad"

#: src/menu.h:444
msgid "Set the image as desktop background (centered)"
msgstr "Använd bilden som bakgrund på skrivbordet (centrerad)"

#: src/menu.h:450
msgid "_Tiled"
msgstr "_Sida vid sida"

#: src/menu.h:450
msgid "Set the image as desktop background (tiled)"
msgstr "Använd bilden som bakgrund på skrivbordet (sida vid sida)"

#: src/menu.h:456
msgid "_Scaled"
msgstr "_Anpassad"

#: src/menu.h:456
msgid "Set the image as desktop background (scaled)"
msgstr "Använd bilden som bakgrund på skrivbordet (anpassad)"

#: src/menu.h:462
msgid "S_tretched"
msgstr "S_träckt"

#: src/menu.h:462
msgid "Set the image as desktop background (stretched)"
msgstr "Använd bilden som bakgrund på skrivbordet (sträckt)"

#: src/menu.h:470
msgid "_Restore"
msgstr "_Återställ"

#: src/menu.h:470
msgid "Restore the original desktop wallpaper"
msgstr "Återställ ursprunglig bakgrundsbild"

#: src/menu.h:481
msgid "_Slideshow"
msgstr "_Bildspel"

#: src/menu.h:481
msgid "View the current file list as a slideshow"
msgstr "Visa aktuell fillista som bildspel"

#: src/menu.h:486
msgid "Set Image as _Wallpaper"
msgstr "Använd bild som _bakgrund"

#: src/menu.h:491
msgid "_Find Images..."
msgstr "_Sök bilder..."

#: src/menu.h:497
msgid "Create _Index Image..."
msgstr "Skapa _indexbild..."

#: src/menu.h:505
msgid "Remove Old _Thumbnails"
msgstr "Ta bort gamla _miniatybilder"

#: src/menu.h:505
msgid "Remove old thumbnails from the cache"
msgstr "Ta bort gamla miniatybilder från cachen"

#: src/menu.h:511
msgid "Remove Old _Comments"
msgstr "Ta bort gamla _kommentarer"

#: src/menu.h:511
msgid "Remove old comments from the cache"
msgstr "Ta bort gamla kommentarer från cachen"

#: src/menu.h:519
msgid "_Preferences..."
msgstr "_Inställningar..."

#: src/menu.h:519
msgid "Edit various preferences"
msgstr "Redigera olika inställningar"

#: src/menu.h:536
msgid "_About..."
msgstr "_Om..."

#: src/menu.h:536
msgid "Information about the program"
msgstr "Information om programmet"

#: src/menu.h:547
msgid "_Add Bookmark"
msgstr "_Lägg till bokmärke"

#: src/menu.h:547
msgid "Add current location to bookmarks"
msgstr "Lägg till aktuell plats i bokmärkena"

#: src/menu.h:553
msgid "_Edit Bookmarks..."
msgstr "_Redigera bokmärken..."

#: src/menu.h:553
msgid "Edit bookmarks list"
msgstr "Redigera bokmärkeslistan"

#: src/menu.h:570
msgid "_Go"
msgstr "_Gå"

#: src/menu.h:571
msgid "_Bookmarks"
msgstr "_Bokmärken"

#: src/menu.h:572
msgid "_Tools"
msgstr "_Verktyg"

#: src/menu.h:602
msgid "_View Full Screen"
msgstr "_Helskärmsläge"

#: src/menu.h:662
msgid "R_emove from Catalog"
msgstr "_Ta bort från album"

#: src/menu-callbacks.c:731
msgid "An image viewer and browser for GNOME."
msgstr "En bildvisare och bläddrare för GNOME."

#: src/popup-menu-callbacks.c:158
msgid ""
"The selected files will be deleted\n"
" from the catalog, are you sure ?"
msgstr ""
"De valda filerna kommer att tas bort\n"
" från albumet, är du säker? "

#: src/popup-menu-callbacks.c:230
msgid "Enter new catalog name : "
msgstr "Ange nytt albumnamn: "

#: src/popup-menu-callbacks.c:264
msgid "Cannot delete non empty catalog directory"
msgstr "Kan inte ta bort albumkatalog som inte är tom"

#: src/popup-menu-callbacks.c:296
msgid "The selected catalog directory will be deleted, are you sure ?"
msgstr "Den valda albumkatalogen kommer att tas bort, är du säker? "

#: src/popup-menu-callbacks.c:298
msgid "The selected catalog will be deleted, are you sure ?"
msgstr "Det valda albumet kommer att tas bort, är du säker? "

#: src/print-callbacks.c:202
msgid "Print Image"
msgstr "Skriv ut bild"

# De här meddelandena dyker upp i statusraden, så det gör inget om de är lite övertydliga ibland
#: src/print-callbacks.c:231
msgid "Print Preview"
msgstr "Förhandsgranska utskrift"

#: src/print-callbacks.c:759
msgid "Portrait"
msgstr "Stående"

#: src/print-callbacks.c:759
msgid "Landscape"
msgstr "Liggande"

#: src/toolbar.h:39
msgid "Up"
msgstr "Upp"

#: src/toolbar.h:39
msgid "Go up one level"
msgstr "Gå upp en nivå"

#: src/toolbar.h:45
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"

#: src/toolbar.h:45
msgid "Reload current directory"
msgstr "Ladda om aktuell katalog"

#: src/toolbar.h:51
msgid "Home"
msgstr "Hem"

#: src/toolbar.h:51
msgid "Go to the home directory"
msgstr "Gå till hemkatalogen"

#: src/toolbar.h:59
msgid "Dirs"
msgstr "Kataloger"

#: src/toolbar.h:59
msgid "Show directories"
msgstr "Visa kataloger"

#: src/toolbar.h:65
msgid "Catalogs"
msgstr "Album"

#: src/toolbar.h:65
msgid "Show catalogs"
msgstr "Visa album"

#: src/toolbar.h:73
msgid "Zoom In"
msgstr "Zooma in"

#: src/toolbar.h:73
msgid "Zoom in"
msgstr "Zomma in"

#: src/toolbar.h:79
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zooma ut"

#: src/toolbar.h:79
msgid "Zoom out"
msgstr "Zooma ut"

#: src/toolbar.h:85
msgid "No Zoom"
msgstr "Ingen zoomning"

#: src/toolbar.h:85
msgid "Actual Size"
msgstr "Naturlig storlek"

#: src/toolbar.h:91
msgid "Zoom To Fit"
msgstr "Anpassa bilden till fönstret"

#: src/toolbar.h:99
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärm"

#: src/toolbar.h:107
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: src/window.c:1174
msgid "Drag & Drop"
msgstr "Dra och släpp"

#: src/window.c:1239
#, c-format
msgid ""
"The name \"%s\" is already used in this directory. Please use a different "
"name."
msgstr ""
"Namnet \"%s\" används redan i katalogen. Var vänlig och använd ett annat "
"namn."

#: src/window.c:1253
msgid "Could not rename the file:"
msgstr "Kunde inte ändra filnamn på:"

#: src/window.c:1299
msgid "gthumb"
msgstr "gthumb"

#: src/window.c:1552
msgid "Location: "
msgstr "Plats: "

#: src/window.c:2351
#, c-format
msgid "Cannot load directory %s : %s\n"
msgstr "Kan inte öppna katalogen %s : %s\n"

#: src/window.c:2485
msgid "The specified catalog does not exist."
msgstr "Det angivna albumet finns inte."

#: src/window.c:2774
#, c-format
msgid "1 file (%s)"
msgstr "En fil (%s)"

#: src/window.c:2777
#, c-format
msgid "%d files (%s)"
msgstr "%d filer (%s)"

#: src/window.c:2784
#, c-format
msgid "1 file selected (%s)"
msgstr "En fil vald (%s)"

#: src/window.c:2787
#, c-format
msgid "%d files selected (%s)"
msgstr "%d filer valda (%s)"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.oaf.in.h:1
msgid "GThumb Image"
msgstr "GThumb-bild"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.oaf.in.h:2
msgid "GThumb Viewer"
msgstr "Gthumb-visare"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.oaf.in.h:3
msgid "View with GThumb"
msgstr "Visa med GThumb"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:8
msgid "Rotate the image of 180 degrees"
msgstr "Rotera bilden 180 grader"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:15
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:21
msgid "_View"
msgstr "_Visa"

#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:23
msgid "_Zoom Quality"
msgstr "_Zoomkvalitet"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.