Re: LifeLines Obs. ompostning

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-21 12:08:21

Jens Arvidsson writes:
>  #: gedlib/messages.c:74
> N msgid "Identify a spouse of the family, if known."
> N msgstr "Identifiera en maka(e) i familjen, om bekant."
> N 
>  #: gedlib/messages.c:75
> N msgid "Identify a child of the family, if known."
> N msgstr "Identifiera ett barn i familjen, om bekant."

"Bekant" låter lite som om det handlade om det var någon man var
bekant med. Passar inte ordet "känd" bättre? Jag tror det leder
tankarna mer rätt.

>  #: gedlib/messages.c:150
> N msgid "The persons are not of opposite sex; can't make family."
> N msgstr "Personerna är inte av motsatt kön; kan inte skapa familj."

Undrar vad RFSL skulle säga om det där ...

:-)

>  #: gedlib/messages.c:204
> N msgid "Both families must have husbands/fathers."
> N msgstr "Båda familjerna måste ha makar/fäder."
> N 
>  #: gedlib/messages.c:205
> N msgid "Both families must have wives/mothers."
> N msgstr "Båda familjerna måste ha makar/mödrar."

Skillnaden make/maka är inte alltid så tydlig, särskilt här när det
som här blir plural. Det vore inte bättre att översätta husband->man
och wife->hustru? (I fallet "spouse" blir det kanske bättre med make,
där är jag mer tveksam.)

>  #: gedlib/messages.c:264
>  #, c-format
> N msgid "Checking GEDCOM file %s for errors.\n"
> N msgstr "Kontrollerar i GEDCOM-filen %s efter fel.\n"

Man "letar efter", men man inte "kontrollerar efter" väl?

>  #: gedlib/messages.c:268
>  #, c-format
> N msgid "Using original keys, %d deleted records will be in the database."
> N msgstr ""
> N "Med ursprungliga nycklar, kommer det att finnas %d borttagna poster i "
> N "databasen."

Jag tycker inte det skall vara kommatecken i den svenska versionen som
du formulerat den.

>  #: gedlib/messages.c:274
> N msgid "Enter name of translation table file to write"
> N msgstr "Skriv in namn på översättningstabellsfill att skriva till"

Ett "l" för mycket i "fil".

>  #. node.c errors
>  #: gedlib/messages.c:296
>  #, fuzzy
> N msgid "The file is as positioned at EOF."
> N msgstr "Filen är positionerad vid filslut."

Har du avsiktligt behållit fuzzy-markeringen?

>  #: gedlib/messages.c:317
> N msgid "EMT INST"
> N msgstr ""

EMulaTorINSTruktion. (Kan alltså eventuellt förkortas på samma sätt.

>  #. display abbreviations
>  #: gedlib/messages.c:342
> N msgid "m. "
> N msgstr "g. "
> N 
>  #. married
>  #: gedlib/messages.c:343
> N msgid "div. "
> N msgstr "ski."
> N 
>  #. divorced
>  #: gedlib/messages.c:344
> N msgid "b. "
> N msgstr "f. "

Du kanske skall tipsa utvecklarna om att sätta kommentarerna så att de
hamnar vid rätt förkortning istället.

>  #: gedlib/messages.c:383
> N msgid "Copyright(c) 1991 to 1996, by T. T. Wetmore IV"
> N msgstr "Copyright(c) 1991 till 1996, av T. T. Wetmore IV"

Översätt (c) till ©.

>  #: gedlib/messages.c:441
>  #, c-format
> N msgid "%s: line %d (entry %d): %s\n"
> N msgstr "%s: rad %d (notering %d): %s\n"

Inte "post %d"?

>  #: gedlib/messages.c:486
> N msgid "r Report character set setup"
> N msgstr "c Inst. för teckenupps., rapporter"

r-c har ni redan rett ut. Men utöver det:

Är det teckenuppsättningar för rapporter det handlar om? Då skulle
jag föreslå "Inst(ällning) för rapportteckenuppsättning". Jag är inte
säker på att jag skulle förstå som du skrivit det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.