Re: LifeLines Obs. ompostning

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-20 20:00:17

mån 2002-05-20 klockan 19.42 skrev Jens Arvidsson:
>  #: gedlib/messages.c:94
> N msgid "Please choose the mother/wife to browse to."
> N msgstr "Välj moder/maka att bläddra till./"

Är snedstrecket på slutet avsiktligt?


>  #: gedlib/messages.c:147
> N msgid "Duplicated REFN - please choose."
> N msgstr "Dubblerad REFN - välj."

Om REFN är ett nummer ska det nog vara "dubbleraT".


>  #: gedlib/messages.c:157
> N msgid "This family has neither spouse/parent; can't remove."
> N msgstr "I denna familj finns ingendera a föräldrarna; kan inte ta bort."

aV?


>  #: gedlib/messages.c:194
> N msgid "There is something wrong with the data."
> N msgstr "Något är fel i datana."

Heter "data" (som ju är plural i sig) i bestämd form verkligen "datana"?
Jag har hört "datat" som bestämd form plural tidigare, men är inte säker
på att det är korrekt det heller.


>  #: gedlib/messages.c:233
>  #, c-format
> N msgid "(Separator is %s)"
> N msgstr "(Separatorn är %s)"

När jag hör "separator" tänker jag på en sådan där sak som en viss Laval
uppfann en gång i tiden. ;)
"Åtskillnadstecken" kanske? Finns säkert på fler ställen.


>  #: gedlib/messages.c:269
> N msgid "Use original keys from GEDCOM file?"
> N msgstr "Använd ursprungliga nycklar från GEDCOM-filen?"

användA. Programmet frågar om vad programmet ska göra.


>  #: gedlib/messages.c:287
> N msgid "enter integer:"
> N msgstr "skriv in heltalssiffra:"

Är efterledet "siffra" verkligen nödvändigt?


>  #: gedlib/messages.c:317
> N msgid "EMT INST"
> N msgstr ""

Oöversatt?


>  #: gedlib/messages.c:318
> N msgid "FLOATING POINT EXCEPTION"
> N msgstr ""

Dito.
"FLYTTALSUNDANTAG"?


>  #: gedlib/messages.c:319
> N msgid "KILL"
> N msgstr ""

"DÖDA"/"DÖDANDE"?


>  #: gedlib/messages.c:323
> N msgid "PIPE WRITE"
> N msgstr ""

"RÖRSKRIVNING"?


>  #: gedlib/messages.c:325
> N msgid "TEMINATE FROM KILL"
> N msgstr ""

Oöversatt?


>  #. prompt, full list, yes list
>  #: gedlib/messages.c:391
> N msgid "enter y (yes) or n (no): "
> N msgstr "skriv in j (ja) eller n (nej): "
> N 
>  #: gedlib/messages.c:392
> N msgid "yYnN"
> N msgstr "jJnN"
> N 
>  #. valid chars for yes/no answer
>  #: gedlib/messages.c:393
> N msgid "yY"
> N msgstr "jJ"


Du vill kanske behålla yY med i listan (jag tycker det ser ut som om det
går). Det hjälper de som är vana att trycka "y". :)
Jag föreslår alltså "yYjJnN" resp. "yYjJ".


>  #: gedlib/messages.c:422
>  #, c-format
> N msgid "Delete history (%d entries) ?"
> N msgstr "Radera historik (%d stycken) ?"

I GNOME brukar vi översätta "delete" med "ta bort" genomgående. Du
kanske vill använda samma stil? Gäller isf. kanske på fler ställen.


>  #: gedlib/messages.c:440
>  #, fuzzy
> N msgid "Bad escape format."
> N msgstr "Dåligt escape-format."

Luddig?

"Felaktigt kontrollsekvensformat." kanske.


>  #: gedlib/messages.c:486
> N msgid "r Report character set setup"
> N msgstr "c Inst. för teckenupps., rapporter"

Kan tangenten verkligen översättas?
Får "teckenuppsättning" inte plats?


>  #. The following 5 choices look best if padded to same length (70 chars after spaces)
>  #: gedlib/messages.c:490
> N msgid "s Edit custom sort table    "
> N msgstr "s Redigera anp. sorteringstabell"
> N 
>  #: gedlib/messages.c:491
> N msgid "p Edit custom sort prefix table "
> N msgstr "p Red. anp. prefixsorteringstab."
> N 
>  #: gedlib/messages.c:492
>  #, fuzzy
> N msgid "c Edit custom codepage mapping "
> N msgstr "c Red. anp. codepage-mappning  "
> N 
>  #: gedlib/messages.c:493
> N msgid "l Edit custom lower case mapping"
> N msgstr "l Red. anp. mappning av gemener "
> N 
>  #: gedlib/messages.c:494
> N msgid "u Edit custom upper case mapping"
> N msgstr "u Red. anp. mappning av versaler"

Dessa får inte plats antar jag om de skrivs ut i sin helhet?


>  #: gedlib/messages.c:568
> N msgid "B.C.E."
> N msgstr ""
> N 
>  #: gedlib/messages.c:569
> N msgid "BCE"
> N msgstr ""

Oöversatt?


>  #: gedlib/messages.c:572
> N msgid "C.E."
> N msgstr ""
> N 
>  #: gedlib/messages.c:573
> N msgid "CE"
> N msgstr ""
> N 
>  #. &&calendar pics
>  #: gedlib/messages.c:575
> N msgid "%1J"
> N msgstr ""
> N 
>  #: gedlib/messages.c:576
> N msgid "%1 HEB"
> N msgstr ""
> N 
>  #: gedlib/messages.c:577
> N msgid "%1 FR"
> N msgstr ""
> N 
>  #: gedlib/messages.c:578
> N msgid "%1 AUC"
> N msgstr ""

Vad är detta?


Bra jobbat.

Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.