Re: Stavningen av GNOME/Gnome

From: Daniel Jensen (dj_at_bredband.net)
Date: 2002-03-06 12:26:16

tis 2002-03-05 klockan 22.00 skrev Fredrik Wendt:
> Min uppfattning var den att man bör följa den praxis som upphovsmannen 
> upprättat (gällande Gnome/GNOME).
och:
> Ja, diskussionen är väl över, men jag tycker som sagt var det (eftersom 
> upphovsmannen - oavsett ursprung - i en översättning av sitt eget 
> program(/produkt/företagsnamn) "förtjänar" respekten att få sin produkt 
> skriven som han/hon/de önskar).

Utomstående har inga som helst krav på sig att respektera någonting,
vare sig det är ett multinationellt företag eller en organisation för
fri mjukvara. De måste inte tvingas till att skriva @, siffror eller
snedstreck i mitten av namn. De måste inte heller skriva namn med enbart
versaler. Vad är ett ynkligt företags ord mot det svenska språket?

Företag har faktiskt klagat över det här (jag minns att jag har läst nåt
om Wasa), men har alltid förlorat.

Inomstående följer naturligtvis företagets policy, profil eller vad det
nu är, oavsett hur konstigt det blir. Wasa kommer alltid att skriva
WASA, Ikea kommer alltid att skriva IKEA. Och Gnome kommer alltid att
skriva GNOME...

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.