Re: gnome-control-center igen (Gnome2)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-05 09:32:17

Fredrik Wendt writes:
> 2. SAS uttalas inte alls "sass" utav t ex nyhetsankare på SVT och TV 4, 
> utan "ess a ess".

Det är möjligt, jag tittar nästan aldrig på TV.  Själv hör jag nästan
aldrig någon säga något annat än "sass", och jag arbetar ändå på ett
företag där de är en av kunderna.  Så det är ändå bara en normalregel,
men ingen absolut koppling.

Hur uttalar du ICA? :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.