Re: gnome-db (Gnome2)

From: Daniel Jensen (dj_at_bredband.net)
Date: 2002-03-06 12:06:20

tis 2002-03-05 klockan 22.14 skrev Fredrik Wendt:
> Om det inte hade varit en rubrik (eller ett menyval) hade en fullständig 
> mening sett ut något i stil med "Visa eller dölj genvägsraden." Således 
> bör nog snedstrecket betraktas som en förkortning av " eller " och 
> därför är jag nog inne på Daniels linje.
>     Efter att ha kollat i Svenska skrivregler (regler 281-289) så kan 
> jag inte säga att den varken styrker eller mottalar det jag förordar.

Det sunda förnuftet styrker det du förordar. Dessutom är snedstrecket en
nödlösning och knappast något man bör använda i prosa. Ett menyval är
visserligen inte prosa, men det gör inte snedstrecket mer korrekt.
Strecket kan användas, men i så fall bör man nog följa vår linje.

/Daniel

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.