Re: Stavningen av GNOME/Gnome

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2002-03-06 12:51:19

Daniel Jensen wrote:

>tis 2002-03-05 klockan 22.00 skrev Fredrik Wendt:
>
>>Min uppfattning var den att man bör följa den praxis som upphovsmannen 
>>upprättat (gällande Gnome/GNOME).
>>
>och:
>
>>Ja, diskussionen är väl över, men jag tycker som sagt var det (eftersom 
>>upphovsmannen - oavsett ursprung - i en översättning av sitt eget 
>>program(/produkt/företagsnamn) "förtjänar" respekten att få sin produkt 
>>skriven som han/hon/de önskar).
>>
>Utomstående har inga som helst krav på sig att respektera någonting,
>vare sig det är ett multinationellt företag eller en organisation för
>fri mjukvara. De måste inte tvingas till att skriva @, siffror eller
>snedstreck i mitten av namn. De måste inte heller skriva namn med enbart
>versaler. Vad är ett ynkligt företags ord mot det svenska språket?
>
Jag har ingen som helst invändning mot det du säger.

>Företag har faktiskt klagat över det här (jag minns att jag har läst nåt
>om Wasa), men har alltid förlorat.
>
Det kan jag tänka mig!

>Inomstående följer naturligtvis företagets policy, profil eller vad det
>nu är, oavsett hur konstigt det blir. Wasa kommer alltid att skriva
>WASA, Ikea kommer alltid att skriva IKEA. Och Gnome kommer alltid att
>skriva GNOME...
>
Att du när du översätter inte känner dig tillhöra Gnomes (svenska) 
utvecklarlag tillräckligt mycket för att skriva GNOME som de önskar - 
det är för mig en mycket främmande inställning.
    Vid översättning av litterära verk har jag förståelse för (och 
förordar) att folk tar sig friheter för att föra fram ett budskap, såsom 
översättaren uppfattat det. I det här fallet tycker jag dock det är 
mycket enklare än så.
    Kanske jag missuppfattar dig?

Den svenska grenen av utvecklare hos Gnome, skulle dock kunna bestämma 
sig för att det är tillräckligt styrkt att Gnome alltid skall skrivas 
Gnome på svenska, och införa detta som en del av Gnomes praxis. 
Amerikanarna måste ju ha sådant förtroende att om det svenska 
utvecklarlaget påstår att det "de facto" är så här Gnome bör skrivas i 
Sverige, skall det godtas utan invändningar. De borde alltså kunna utöka 
praxisen till att vara hänsynstagande till nationella «skrivregler».

/
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.