Re: Översättningen av enscript

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-22 10:02:36

> > > > #: src/main.c:2176
> > > > #, fuzzy
> > > > msgid "slice must be greater than zero"
> > > > msgstr "skivnumret måste vara större än noll"
> > 
> > Hmm, vet inte riktigt. Vilket är sammanhanget?
> 
> Säg det, jag begriper det inte riktigt. :(
> 
> --slice=num
>   Print vertical slice num.  Slices are vertical regions of input
>   files, new slice starts from the point where the line would otherwise
>   be wrapped to the next line. Slice numbers start from 1.

Det låter som att man skall kunna skriva ut ett dokument med långa
rader genom att först skriva ut skiva 1, sedan skiva två och tejpa
ihop på bredden, och sedan fortsätta med så många skivor som behövs.
Tänk dig brödskivor, där limpan är hela dokumentet. Om man limmar
ihop den får man tillbaka den ursprungliga limpan. (Nåja. :-)

Jag tycker "skiva" passar rätt bra på svenska. Analogin kan nog vara
just brödskivor.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.