Re: Översättningen av enscript

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2002-01-19 00:23:43

Eftersom jag använt detta program en hel del tidigare kanske jag är för 
uppmärksam/petig/insnöad? Här är iaf mina kommentarer (utöver de 
Christian "hann före" med).

>On Wed, Jan 16, 2002 at 07:19:17PM +0100, Martin Sjögren wrote:
>
>>#. REG_NOERROR
>>#: compat/regex.c:997
>>msgid "No match"
>>msgstr "Misslyckades"
>>
Är det så det brukar skrivas? Kanske "Inga träffar" eller "Inga funna" 
känns mer som en misslyckad regexp-matchning.

>>#: src/main.c:1130
>>#, c-format
>>msgid "do not know anything about media \"%s\""
>>msgstr "känner inte till något om mediat \"%s\""
>>
Nja, snarare mediet, inte mediat. Så säger iaf min SAOL.
Egentligen kanske det borde vara format? A4, A3, A2, C5 C5H2 osv... 
olika format på pressad/torkad/efterbehandlad pappersmassa.
(Gäller flera ställen)

>>#: src/main.c:1211
>>#, c-format
>>msgid "illegal style for wrapped line marker: \"%s\""
>>msgstr "otillåten stil på radbrytningsmarkör: \"%s\""
>>
Jag skulle nog säga radbrytningstecken (eller -glyf). Det man syftar på 
symbolen man ofta finner på tangentbords vagnreturstangent. (Ser ut som 
spegelvänt L med pilhuvud på det horisontella strecket.)

>>#: src/main.c:1608
>>msgid "truncated"
>>msgstr "avbrutna"
>>
avkortade/avklippta? Det kanske inte behöver förtydligas?

>>#: src/main.c:1787
>>#, c-format
>>msgid "warning: didn't process following options from environment variable %s:\n"
>>msgstr "varning: kunde inte behandla följande flaggor från miljövariabeln %s:\n"
>>
Jag skulle skrivit "varning: behandlade inte följande..."

>>#: src/main.c:2344
>>#, c-format
>>[...]
>>" -A, --file-align=ALIGN   align separate input files to ALIGN\n"
>>[...]
>>" -A, --file-align=ALIGN   align separate input files to ALIGN\n"
>>
"justera separata indatafiler till JUSTERING" (oöversatt)

>>
>>#: src/main.c:238
>>[...]
>>" -N, --newline=NR      välj nyradstecken. Möjliga värden för NR är:\n"
>>"               n (\"\\n\") and r (\"\\r\").\n"
>>
and = och.

>>#: src/main.c:2401
>>#, fuzzy
>>msgid ""
>>" -s, --baselineskip=NUM   set baselineskip to NUM\n"
>>[...]
>>" -z, --no-formfeed     do not interpret form feed characters\n"
>>" -Z, --pass-through     pass through PostScript and PCL files\n"
>>"               without any modifications\n"
>>msgstr ""
>>" -s, --baselineskip=NUM   sätt baslinjehopp till NUM\n"
>>[...]
>>" -z, --no-formfeed     tolka inte formfeed-tecken\n"
>>" -Z, --pass-through     skicka genom PostScript- och PCL-filer utan\n"
>>"               några ändringar\n"
>>
baslinjehopp = fuzzy... Någon aning om vad det är?
formfeed är väl dock samma sak som sidmatning, dvs "tolka inte 
sidmatningstecken" (som t ex återfinns i rfc:er).

>>#: src/main.c:2418
>>msgid ""
>>" --filter-stdin=NAME    specify how stdin is shown to the input filter\n"
>>[...]
>>" --help-pretty-print    describe all supported --pretty-print languages\n"
>>"               and file formats\n"
>>[...]
>>msgstr ""
>>" --filter-stdin=NAMN    ange hur standard in visas till indatafiltret\n"
>>
ange hur standard in visas *för* indatafiltret, känns som mindre 
svengelska. (Jfr: Visa en bild för honom.)

>>" --help-pretty-print    beskriv alla stödjda --pretty-print-språk och\n"
>>"               -filformat\n"
>>
Jag hade föredragit antingen
 "beskriv alla --pretty-print-stödjda språk och filformat"
eller
 "beskriva alla språk och filformat med --pretty-print-stöd" (eftersom, 
hur mycket jag än letar, inte hittar stödjda eller stödda i SAOL)
men det kanske bara är jag det?

>>#: src/main.c:2444
>>[...]
>>" --toc           print table of contents\n"
>>[...]
>>" --word-wrap        wrap long lines from word boundaries\n"
>>
>>[...]
>>" --toc           skriv ut innehåll\n"
>>
Jag skulle översatt det till "innehållsförteckning". (Innehållet vill 
jag också ha med...)

>>" --word-wrap        radbryt långa rader från ordgränser\n"
>>
"vid ordergränser"? Smaken som baken...

>>#: states/main.c:451
>>msgid ""
>>" -D, --define=VAR=VAL    define variable VAR to have value VAR\n"
>>[...]
>>msgstr ""
>>" -D, --define=VAR=VÄRDE   definera variabeln VAR till värdet VAR\n"
>>
Ser ut som om man skulle kunna skrivit fel här? "...VAR to have value 
VAL"? (Har du säkert redan sett). Då kanske det skall stå "värdet VÄRDE" 
här?
**
**/
  Fredrik**
**

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.