Re: bfd-2.11

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-14 02:27:53

sön 2002-01-13 klockan 23.16 skrev Göran Uddeborg:
> > #: archive.c:2086
> > msgid "Reading archive file mod timestamp"
> > msgstr "Läser arkivfil modulo tidsstämpel"
> 
> Vet du att det är "modulo"? Det skulle kunna vara något i stil med
> "modifierad".

Jo, när jag kollar i koden är det modifieringstiden. Jag ändrar till
"Läser arkivfilens modifieringstidsstämpel".


> > #: bfd.c:675
> > #, c-format
> > msgid "bfd assertion fail %s:%d"
> > msgstr "bfd-påstående misslyckades %s:%d"
> 
> Har vi inte använt "försäkran" för att översätta "assertion" (i den
> programmeringstekniska meningen som jag antar det är) tidigare?

Det har vi kanske. Jag ändrar. Det kanske borde in i någon ordlista?


> > #: coff-alpha.c:880 coff-alpha.c:917
> > msgid "GP relative relocation used when GP not defined"
> > msgstr "Relativ GP-omlokalisering användes då GP inte är definierad"
> 
> Det är nog "GP-relativ omlokalisering ..." det betyder. Jag vet inte
> vad GP är, men skulle gissa på någon slags pekare. Typ SP för Stack
> Pointer.

Aha! Jag ändrar. Tack!


> > #: coff-alpha.c:1992 coff-mips.c:1434
> > msgid "GP relative relocation when GP not defined"
> > msgstr "Relativ GP-omlokalisering då GP inte är definierad"
> 
> Egentligen samma meddelande.

Mmm.


> > #: coff-arm.c:1335 coff-arm.c:1430 elf32-arm.h:841 elf32-arm.h:946
> > #, c-format
> > msgid "%s(%s): warning: interworking not enabled."
> > msgstr "%s(%s): varning: påverkande är inte aktiverat."
> 
> Jag undrade vad "interworking" skulle kunna vara. I manualen hittade
> jag detta som verkar stämma:
> 
> `-i'
> `--interwork'
>   Specifies that `dlltool' should mark the objects in the library
>   file and exports file that it produces as supporting interworking
>   between ARM and THUMB code.
> 
> Mot den bakgrunden skulle jag snarare föreslå "samverkan" som
> översättning. Det finns fler förekomster, du hittar dem enklare med
> en sökning än att jag tar med dem här.

Okej! Tack så mycket, jag ändrar alla 16 förekomster.


> > #: coff-arm.c:2224
> > #, c-format
> > msgid "%s: ERROR: compiled as position independent code, whereas target %s is absolute position"
> > msgstr "%s: FEL: kompilerad som positionsoberoende kod, dår målet %s istället är absolut position"
> 
> "dår"?

Så går det med chipshala tangenter...


> > #: coff-arm.c:2294 elf32-arm.h:2210
> > msgid " [floats passed in float registers]"
> > msgstr " [flyttal använda i flyttalsregister]"
> > 
> > #: coff-arm.c:2296
> > msgid " [floats passed in integer registers]"
> > msgstr " [flyttal använda i heltalsregister]"
> 
> Hmm, "använda"? Snarare "skickade" väl? Jag antar att det handlar om
> hur man skickar argument till funktioner.

Ok. Tack!


> > #: coff-arm.c:2361
> > #, c-format
> > msgid "Warning: Clearing the interworking flag of %s due to outside request"
> > msgstr "Varning: Tömmer påverkansflaggan för %s på grund av utomstående begäran"
> 
> "Utomstående" låter nästan som om det är från någon som inte skulle ha
> rätt. Kanske "... begäran utifrån" inte låter lika mycket så.

Mmm, ändrat nu.


> > #: coffgen.c:2093
> > #, c-format
> > msgid "AUX tagndx %ld ttlsiz 0x%lx lnnos %ld next %ld"
> > msgstr "AUX tagndx %ld ttlsiz 0x%lx lnnos %ld nästa %ld"
> 
> lnnos kanske betyder radnummer, men jag vet inte.

Jag vet inte heller och blir inte klokare när jag skummar igenom koden,
men jag ändrar.


> > #: coff-mips.c:875 elf32-mips.c:1417
> > msgid "GP relative relocation when _gp not defined"
> > msgstr "Relativ GP-omlokalisering då _gp inte var definierat"
> 
> GP-relativ igen.

Fixat. Tack!


> > #: elf32-arm.h:2167
> > msgid "does not"
> > msgstr "gör inte"
> > 
> > #: elf32-arm.h:2167
> > msgid "does"
> > msgstr "gör"
> 
> I det här speciella fallet bör det väl bli "inte gör det" respektive
> "gör det". (Jag kan hålla med om att det är trasigt, men på svenska
> råkar det gå att lösa tills orginalet rättats.)

Mmm. Ändrat nu.


> > #: elf32-arm.h:2250
> > msgid " [has entry point]"
> > msgstr " [har postpunkt]"
> 
> I länksammanhang brukar "entry point" vara startpunkt. Alltså där
> programmet skall börja köra.

Ok, fixat.


> > #: elf32-hppa.c:606
> > #, c-format
> > msgid "%s(%s+0x%lx): cannot find stub entry %s"
> > msgstr "%s(%s+0x%lx): kan inte hitta stubbposten %s"
> > 
> > #: elf32-hppa.c:667
> > #, c-format
> > msgid "%s: cannot create stub entry %s"
> > msgstr "%s: kan inte skapa stubbposten %s"
> 
> Jag GISSAR att "entry" även här är start/ingång.

/* Look up an entry in the stub hash. Stub entries are cached because
  creating the stub name takes a bit of time. */

Kan tolkas både och. Men okej, jag litar på dig och ändrar.


> > #: elf32-hppa.c:4173
> > msgid ".got section not immediately after .plt section"
> > msgstr ".got-sektionen är inte omedelbart efter .plt-sektion"
> 
> Jag föreslår "följer" istället för "är" för tydlighetens skull.

Det blir nog tydligare ja.


> > #: elf32-mips.c:1576
> > msgid "32bits gp relative relocation occurs for an external symbol"
> > msgstr "32-bitars relativ gp-omlokalisering inträffar för extern symbol"
> 
> En sådan här gp-relativ grej igen.

Minsann!


> > #: elf32-ppc.c:1443
> > #, c-format
> > msgid "%s: compiled with -mrelocatable and linked with modules compiled normally"
> > msgstr "%s: kompilerad med -mrelocatable och länkad med moduler som kompilerats lokalt"
> 
> "normalt", inte "lokalt".

Hoppsan. Trötta ögon. Tack!


> > #: elf32-sh.c:1096
> > #, c-format
> > msgid "%s: 0x%lx: warning: R_SH_USES points to unrecognized insn 0x%x"
> > msgstr "%s: 0x%lx: varning: R_SH_USES pekar till okänt instruktionsnummer 0x%x"
> 
> Värdet på slutet KAN vara instruktionskoden, inte dess position. Om
> du skriver mer ordagrannt "... till okänd instruktion 0x..." blir det
> rätt i vilket fall.

Bra förslag!


> > #: elf32-sh.c:1113
> > #, c-format
> > msgid "%s: 0x%lx: warning: bad R_SH_USES load offset"
> > msgstr "%s: 0x%lx: varning: felaktigt R_SH_USES-lastavstånd"
> 
> Det är inte "load" som i att ladda in ett program i minnet?

Det är det. Koden bekräftar. Jag ändrar till "inläsning".


> > #: elf32-v850.c:677
> > #, c-format
> > msgid "Variable `%s' cannot occupy in multiple small data regions"
> > msgstr "Variabeln \"%s\" kan inte befinna sig i flera små dataområden"
> 
> Har du någon aning om vad %s blir? Det skulle kunna vara: "Variabel(t)
> %s kan inte uppta flera små dataområden." De följande meddelandena
> verkar peka åt lite olika håll tycker jag.

Jag blir inte klokare när jag tittar i koden. Ändrar till "Variabel
\"%s\" ..." på alla ställen.


> > # Verkar vara stavfel i originalet här
> > #: ihex.c:858
> > #, c-format
> > msgid "%s: address 0x%s out of range for Intex Hex file"
> > msgstr "%s: adressen 0x%s är utanför intervallet för hexadecimala Intel-fil"
> 
> "hexadecimalA"?

Ojdå, det var visst stavfel i översättningen också... :-)


> > #: peicode.h:1183
> > #, c-format
> > msgid "%s: Unrecognised machine type (0x%x) in Import Library Format archive"
> > msgstr "%s: Okänd maksintyp (0x%x) i Import Library Format-arkiv"
> 
> maskin är felstavat.

Minsann. Tack!


> > #: peigen.c:1034
> > msgid "Load Configuration Directory"
> > msgstr "Läs in konfigurationskatalog"
> 
> Antagligen: Laddkonfigurationskatalog

Inläsningskonfigurationskatalog blir det.


> > #: peigen.c:1035
> > msgid "Bound Import Directory"
> > msgstr "Bind importkatalog"
> 
> Antagligen katalog över bundna importer. Fast om man kastar om orden
> på det sättet stämmer det inte stilistiskt med övriga kataloger, så du
> kanske vill omformulera.

Det får bli "Katalog över bundna importer".


> > #: peigen.c:1036
> > msgid "Import Address Table Directory"
> > msgstr "Importera adresstabellskatalog"
> 
> Antagligen importadresstabelkatalog.

Mm. Men med ett l till. Tack!


> > #: peigen.c:1037
> > msgid "Delay Import Directory"
> > msgstr "Fördröj import av katalog"
> 
> Antagligen katalog över fördröjda importer.

Visst.


> > #: peigen.c:1424
> > #, c-format
> > msgid "Time/Date stamp \t\t%lx\n"
> > msgstr "Tid/Datumstämpel \t\t%lx\n"
> 
> Egentligen borde det väl vara tid-/datumstämpel?

Det borde det vara. Tack!


> > #: peigen.c:1578
> > msgid " vma:\t\tBegin  End   EH    EH    PrologEnd Exception\n"
> > msgstr " vma:\t\tStart  Slut   EH    EH    PrologSlut Undantag\n"
> 
> Ett blanktecken för mycket före Undantag. Och du behöver nog inget
> stort "s" i "slut". Det är väl bara för att de inte fattat poängen
> med sammanskrivningar på engelska som det står så. :-)

Mmm. Jag fixar.


> > #: ppcboot.c:423
> > #, c-format
> > msgid "Entry offset    = 0x%.8lx (%ld)\n"
> > msgstr "Postavstånd     = 0x%.8lx (%ld)\n"
> 
> Startavstånd, startposition, gissar jag.

Startavstånd blir det.


> > #: syms.c:968
> > msgid "Unsupported .stab relocation"
> > msgstr ".stab-omlokaliseringen stöds inte"
> 
> Det undrar jag. Jag skulle tro att den stött på en VISS
> .stab-omlokalisering som den inte stödjer. (Men jag vet inte.)

".stab-omlokalisering som inte stöds" då.


> > #: vms-tir.c:1194
> > msgid "Stack-entry-mask not fully implemented"
> > msgstr "Stack-entry-mask är inte implementerat"
> 
> ... inte HELT implementerat.

Oj. Tack!


> > #.
> > #. * compare procedure argument
> > #. * arg: cs	symbol name
> > #. *	by	argument index
> > #. *	da	argument descriptor
> > #. *
> > #. * compare argument descriptor with symbol argument (ARG$V_PASSMECH)
> > #. * and stack TRUE (args match) or FALSE (args dont match) value
> > #.
> > #: vms-tir.c:1210
> > msgid "PASSMECH not fully implemented"
> > msgstr "PASSMECH är inte fullständigt implementerat"
> 
> Ja, eller "fullständigt" om du hellre vill det.

Öh.
<tankepaus>
Du menar "eller 'helt' implementerat om du vill det?" Jag ändrar till
det.


> > #: vms-tir.c:1707
> > msgid "TIR_S_C_CTL_STKDL not fully implemented"
> > msgstr "TIR_S_C_CTL_STKDL är inte fulständigt implementerat"
> 
> "fulständigt"! :-)

Men det var väl fint... "helt" får det bli då.


> > #: xcofflink.c:1721
> > #, c-format
> > msgid "%s: bad XTY_ER symbol `%s': class %d scnum %d scnlen %d"
> > msgstr "%s: felaktig XTY_ER-symbol \"%s\": class %d scnum %d scnlen %d"
> 
> Jag vet inte vad det betyder. Men jag har svårt att tro att någon
> skulle missförstå om du översatte "class" till "klass" här.

Okejdå.


> > #: xcofflink.c:1760
> > #, c-format
> > msgid "%s: XMC_TC0 symbol `%s' is class %d scnlen %d"
> > msgstr "%s: XMC_TC0-symbolen \"%s\" är class %d scnlen %d"
> 
> Och här.

Ok.

Du ska ha många tack för granskningen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.