Re: bfd-2.11

From: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Date: 2002-01-14 01:15:41

Här kommer kommentarer:


> #: bfd.c:699
> msgid "Please report this bug.\n"
> msgstr "Rapportera detta fel.\n"

"Rapportera gärna detta fel" låter mindre som en order.


> 
> #: binary.c:303
> #, c-format
> msgid "Warning: Writing section `%s' to huge (ie negative) file offset 0x%lx."
> msgstr "Varning: Skrivning av sektionen \"%s\" till enormt (dvs negativt) filavstånd 0x%lx."

Jag har krånglat med många 'offset' i binutils.po och på de flesta
ställen har jag använt någon form av omskrivning med 'byte' istället.
Vad tycker du om följande alternativ?

"Varning: Skriver sektion \"%s\" till enormt (dvs negativt) avlägsen byte 0x%lx i filen."


> #: coff-arm.c:1018 elf32-arm.h:246
> #, c-format
> msgid "%s: unable to find THUMB glue '%s' for `%s'"
> msgstr "%s: kunde inte hitta THUMB-klistret \"%s\" för \"%s\""

Jag undrar om det inte låter bättre med 'klister foo TILL bar'.


> #: coff-arm.c:1047 elf32-arm.h:281
> #, c-format
> msgid "%s: unable to find ARM glue '%s' for `%s'"
> msgstr "%s: kunde inte hitta ARM-klistret \"%s\" för \"%s\""

Dito.


> #: coff-arm.c:2224
> #, c-format
> msgid "%s: ERROR: compiled as position independent code, whereas target %s is absolute position"
> msgstr "%s: FEL: kompilerad som positionsoberoende kod, dår målet %s istället är absolut position"

'dår' ska vara 'där'. Kanske även målet 'har' absolut position?


> #: coff-arm.c:2361
> #, c-format
> msgid "Warning: Clearing the interworking flag of %s due to outside request"
> msgstr "Varning: Tömmer påverkansflaggan för %s på grund av utomstående begäran"

'tömmer' låter konstigt. Kanske 'nollställer' eller 'stänger av'.


> #: coff-tic54x.c:376 coffcode.h:4810
> #, c-format
> msgid "%s: warning: illegal symbol index %ld in relocs"
> msgstr "%s: varning: otillåtet symbolindex %ld i omlokaliseringar"

'i omlokaliseringarna'. Ärsch, jag vet inte förresten, men jag tyckte
det lät så konstigt på slutet annars.


> #: coffcode.h:4848
> #, c-format
> msgid "%s: illegal relocation type %d at address 0x%lx"
> msgstr "%s: otillåten omlokaliseringstyp %d vid adress 0x%lx"

'på adress' är nog mer standard, typ.


> #: coffgen.c:2093
> #, c-format
> msgid "AUX tagndx %ld ttlsiz 0x%lx lnnos %ld next %ld"
> msgstr "AUX tagndx %ld ttlsiz 0x%lx lnnos %ld nästa %ld"

'tagndx', 'ttlsiz' och 'lnnos' ska nog betyda något här. Jag tittade lite i
koden, men orkade inte söka mig bakåt genom alla struct.foo.bar... för att
klura ut vad de var.


> #: cofflink.c:2628 coffswap.h:894
> #, c-format
> msgid "%s: %s: reloc overflow: 0x%lx > 0xffff"
> msgstr "%s: %s: omlokalisering flödar över: 0x%lx > 0xffff"

'overflow' har jag alltid översatt till 'överspill', dvs 'omlokaliseringen
gav överspill'. Över- och underspill hette det i alla fall när jag
läste kursen Numeriska metoder.


> #: cofflink.c:2637 coffswap.h:880
> #, c-format
> msgid "%s: warning: %s: line number overflow: 0x%lx > 0xffff"
> msgstr "%s: varning: %s: radnummer flödar över: 0x%lx > 0xffff"

Dito.


> #: elf32-arm.h:1971
> #, c-format
> msgid "Warning: Clearing the interwork flag of %s due to outside request"
> msgstr "Varning: Tömmer påverkandeflaggan för %s på grund av utomstående begäran"

Här står det 'tömmer' igen.


> #: elf32-arm.h:2019
> #, c-format
> msgid "Warning: Clearing the interwork flag in %s because non-interworking code in %s has been linked with it"
> msgstr "Varning: Tömmer påverkandeflaggan i %s eftersom icke-påverkande kod i %s har länkats med det"

Och igen.


> #: elf32-arm.h:2216
> msgid " [new ABI]"
> msgstr " [nytt ABI]"

Ska man översätta 'ABI' (Aplication Binary Interface)? Jag har några
sådana i binutils.po också.


> #: elf32-hppa.c:606
> #, c-format
> msgid "%s(%s+0x%lx): cannot find stub entry %s"
> msgstr "%s(%s+0x%lx): kan inte hitta stubbposten %s"

Är 'stubb(e/ar)' den vedertagna översättningen av 'stub'? Jag har använt
'stump' i binutils.po.


> #: elf32-mips.c:1576
> msgid "32bits gp relative relocation occurs for an external symbol"
> msgstr "32-bitars relativ gp-omlokalisering inträffar för extern symbol"

Kanske är 'förekom' någon nyans bättre än 'inträffar'?


> #: elf32-sh.c:1113
> #, c-format
> msgid "%s: 0x%lx: warning: bad R_SH_USES load offset"
> msgstr "%s: 0x%lx: varning: felaktigt R_SH_USES-lastavstånd"

'lastavstånd'?? Värdet som är felaktigt (pekar utanför sektionen)
är offseten för källan till en mov.l-instuktion. Men vad heter något
sådant på svenska? 'källförskjutning'?


> #: elf32-sh.c:1689 elf32-sh.c:2076
> #, c-format
> msgid "%s: 0x%lx: fatal: reloc overflow while relaxing"
> msgstr "%s: 0x%lx: ödesdigert: omlokalisering flödar över vid avslappning"

'flödar över vid avslappning' låter lite perverst. ;-) 'omlokaliseringen
gav överspill vid förenklingen'? Jag tror det gåt att översätta
'relaxing' med 'förenkling' i sådana här sammanhang, men jag känner mig
lite trött och mosig i huvudet just nu.


> #: elf32-sparc.c:1976
> #, c-format
> msgid "%s: linking little endian files with big endian files"
> msgstr "%s: länkar little endian-filer med big endian-filer"

'little endian' och 'big endian' skulle man kunna översätta till
'smaländar' och 'tjockändar', men det skulle nog öka förvirringen mer
än begripligheten. Det är inte särskillt begripligt ens som det heter
på engelska.


> #: elf32-v850.c:680
> #, c-format
> msgid "Variable `%s' can only be in one of the small, zero, and tiny data regions"
> msgstr "Variabeln \"%s\" kan bara vara i en av de små, tomma och pyttesmå dataområdena"

Först tänkte jag säga 'i ETT av områdena', men sen förstod jag vad
som menades. Hmm, kanske 'kan bara vara i antingen de små, tomma eller
pyttesmå dataområdena'?


> #: elf32-v850.c:1881
> #, c-format
> msgid "%s: Architecture mismatch with previous modules"
> msgstr "%s: Arkitekturmissanpassning med tidigare moduler"

'Arkitekturen passa inte ihop med tidigare moduler'.


> #: elf64-alpha.c:951
> msgid "GPDISP relocation did not find ldah and lda instructions"
> msgstr "GPDISP-omlokalisering hittade inte ldah- och lda-instruktioner"

Jag tycker det ska vara 'inga foo-instruktioner' eller 'inte foo-instruktionerna'.


> #: elf64-alpha.c:3014
> #, c-format
> msgid "%s: .got subsegment exceeds 64K (size %d)"
> msgstr "%s: .got-undersegment överskrider 64 kB (storlek %d)"

Kan man inte säga 'subsegment' på svenska? Man kan ju t.ex. säga
'subkultur' (även om det inte står i ordlistan). Det finns gott om ord
i ordlistan som bildats med 'sub-': subalpin, subdominant, subglacial,
subjunktion, subkommitté, subkutan, subliminal, submarin, subnormal,
suboptimera, subordination, subsidier, subsonisk, substrat, subtropisk.


> #: elf.c:3616
> #, c-format
> msgid "%s: symbol `%s' required but not present"
> msgstr "%s: symbolen \"%s\" krävs men är inte närvarande"

Närvarande symboler räcker upp en hand! ;^) Det käns som man vill fråga:
Vart har den där drällande symbolen tagit vägen nu då -- kommer den
tillbaks snart? Jag tror inte 'present' och 'närvarande' kan användas
så liktydigt egentligen. 'finns inte med' eller något liknande tror
jag skulle vara bättre.


> #: ihex.c:421
> #, c-format
> msgid "%s:%d: bad extended address record length in Intel Hex file"
> msgstr "%s:%d: felaktig utökad adresspostlängd i hexadecimal Intel-fil"

Det låter som det är längden som är utökad, men jag tror det är adressen
som är det. Kanske 'felaktig längd på post för utökad adress i...'?
Det fanns fler sådanahär.


> # Verkar vara stavfel i originalet här
> #: ihex.c:858
> #, c-format
> msgid "%s: address 0x%s out of range for Intex Hex file"
> msgstr "%s: adressen 0x%s är utanför intervallet för hexadecimala Intel-fil"

'hexadecimal' (utan a på slutet). (eller Intel-filEN.)


> #: osf-core.c:146
> #, c-format
> msgid "Unhandled OSF/1 core file section type %d\n"
> msgstr "Ohanterad OSF/1-corefilssektionstyp %d\n"

I binutils.po har jag översatt 'core file' med 'minnesfil'. Vad sägs om
'Ohanterad sektionstyp %d för OSF/1-minnesfil'?


> #: peigen.c:1034
> msgid "Load Configuration Directory"
> msgstr "Läs in konfigurationskatalog"

Det här ska vara ett namn på en typ av katalog!!


> #: peigen.c:1035
> msgid "Bound Import Directory"
> msgstr "Bind importkatalog"

Det här också.


> #: peigen.c:1036
> msgid "Import Address Table Directory"
> msgstr "Importera adresstabellskatalog"

Och detta.


> #: peigen.c:1037
> msgid "Delay Import Directory"
> msgstr "Fördröj import av katalog"

Såväl som detta.


> #: peigen.c:1108
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "There is an import table in %s at 0x%lx\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Det finns en importtabell i %s vid 0x%lx\n"

'vid' ska kanske vara 'på'?


> # Vad är thunk?
> #: peigen.c:1166
> msgid "         Table  Stamp   Chain  Name   Thunk\n"
> msgstr "         Tabell Stämpel  Kedja  Namn   Tunk\n"

'Thunk' istället för 'Tunk"?


> #: peigen.c:1575
> msgid " vma:\t\t\tBegin Address  End Address   Unwind Info\n"
> msgstr " vma:\t\t\tStart Adress   Slut Adress   Ospola Information\n"

Är det särskrivningar (Start Adress, m.fl.) jag ser?


Jag får fortsätta med resten senare.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.