bfd-2.11

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-13 23:16:44

Christian Rose writes:
> #: archive.c:2086
> msgid "Reading archive file mod timestamp"
> msgstr "Läser arkivfil modulo tidsstämpel"

Vet du att det är "modulo"? Det skulle kunna vara något i stil med
"modifierad".

> #: bfd.c:675
> #, c-format
> msgid "bfd assertion fail %s:%d"
> msgstr "bfd-påstående misslyckades %s:%d"

Har vi inte använt "försäkran" för att översätta "assertion" (i den
programmeringstekniska meningen som jag antar det är) tidigare?

> #: coff-alpha.c:880 coff-alpha.c:917
> msgid "GP relative relocation used when GP not defined"
> msgstr "Relativ GP-omlokalisering användes då GP inte är definierad"

Det är nog "GP-relativ omlokalisering ..." det betyder. Jag vet inte
vad GP är, men skulle gissa på någon slags pekare. Typ SP för Stack
Pointer.

> #: coff-alpha.c:1992 coff-mips.c:1434
> msgid "GP relative relocation when GP not defined"
> msgstr "Relativ GP-omlokalisering då GP inte är definierad"

Egentligen samma meddelande.

> #: coff-arm.c:1335 coff-arm.c:1430 elf32-arm.h:841 elf32-arm.h:946
> #, c-format
> msgid "%s(%s): warning: interworking not enabled."
> msgstr "%s(%s): varning: påverkande är inte aktiverat."

Jag undrade vad "interworking" skulle kunna vara. I manualen hittade
jag detta som verkar stämma:

`-i'
`--interwork'
   Specifies that `dlltool' should mark the objects in the library
   file and exports file that it produces as supporting interworking
   between ARM and THUMB code.

Mot den bakgrunden skulle jag snarare föreslå "samverkan" som
översättning. Det finns fler förekomster, du hittar dem enklare med
en sökning än att jag tar med dem här.

> #: coff-arm.c:2224
> #, c-format
> msgid "%s: ERROR: compiled as position independent code, whereas target %s is absolute position"
> msgstr "%s: FEL: kompilerad som positionsoberoende kod, dår målet %s istället är absolut position"

"dår"?

> #: coff-arm.c:2294 elf32-arm.h:2210
> msgid " [floats passed in float registers]"
> msgstr " [flyttal använda i flyttalsregister]"
> 
> #: coff-arm.c:2296
> msgid " [floats passed in integer registers]"
> msgstr " [flyttal använda i heltalsregister]"

Hmm, "använda"? Snarare "skickade" väl? Jag antar att det handlar om
hur man skickar argument till funktioner.

> #: coff-arm.c:2361
> #, c-format
> msgid "Warning: Clearing the interworking flag of %s due to outside request"
> msgstr "Varning: Tömmer påverkansflaggan för %s på grund av utomstående begäran"

"Utomstående" låter nästan som om det är från någon som inte skulle ha
rätt. Kanske "... begäran utifrån" inte låter lika mycket så.

> #: coffgen.c:2093
> #, c-format
> msgid "AUX tagndx %ld ttlsiz 0x%lx lnnos %ld next %ld"
> msgstr "AUX tagndx %ld ttlsiz 0x%lx lnnos %ld nästa %ld"

lnnos kanske betyder radnummer, men jag vet inte.

> #: coff-mips.c:875 elf32-mips.c:1417
> msgid "GP relative relocation when _gp not defined"
> msgstr "Relativ GP-omlokalisering då _gp inte var definierat"

GP-relativ igen.

> #: elf32-arm.h:2167
> msgid "does not"
> msgstr "gör inte"
> 
> #: elf32-arm.h:2167
> msgid "does"
> msgstr "gör"

I det här speciella fallet bör det väl bli "inte gör det" respektive
"gör det". (Jag kan hålla med om att det är trasigt, men på svenska
råkar det gå att lösa tills orginalet rättats.)

> #: elf32-arm.h:2250
> msgid " [has entry point]"
> msgstr " [har postpunkt]"

I länksammanhang brukar "entry point" vara startpunkt. Alltså där
programmet skall börja köra.

> #: elf32-hppa.c:606
> #, c-format
> msgid "%s(%s+0x%lx): cannot find stub entry %s"
> msgstr "%s(%s+0x%lx): kan inte hitta stubbposten %s"
> 
> #: elf32-hppa.c:667
> #, c-format
> msgid "%s: cannot create stub entry %s"
> msgstr "%s: kan inte skapa stubbposten %s"

Jag GISSAR att "entry" även här är start/ingång.

> #: elf32-hppa.c:4173
> msgid ".got section not immediately after .plt section"
> msgstr ".got-sektionen är inte omedelbart efter .plt-sektion"

Jag föreslår "följer" istället för "är" för tydlighetens skull.

> #: elf32-mips.c:1576
> msgid "32bits gp relative relocation occurs for an external symbol"
> msgstr "32-bitars relativ gp-omlokalisering inträffar för extern symbol"

En sådan här gp-relativ grej igen.

> #: elf32-ppc.c:1443
> #, c-format
> msgid "%s: compiled with -mrelocatable and linked with modules compiled normally"
> msgstr "%s: kompilerad med -mrelocatable och länkad med moduler som kompilerats lokalt"

"normalt", inte "lokalt".

> #: elf32-sh.c:1096
> #, c-format
> msgid "%s: 0x%lx: warning: R_SH_USES points to unrecognized insn 0x%x"
> msgstr "%s: 0x%lx: varning: R_SH_USES pekar till okänt instruktionsnummer 0x%x"

Värdet på slutet KAN vara instruktionskoden, inte dess position. Om
du skriver mer ordagrannt "... till okänd instruktion 0x..." blir det
rätt i vilket fall.

> #: elf32-sh.c:1113
> #, c-format
> msgid "%s: 0x%lx: warning: bad R_SH_USES load offset"
> msgstr "%s: 0x%lx: varning: felaktigt R_SH_USES-lastavstånd"

Det är inte "load" som i att ladda in ett program i minnet?

> #: elf32-v850.c:677
> #, c-format
> msgid "Variable `%s' cannot occupy in multiple small data regions"
> msgstr "Variabeln \"%s\" kan inte befinna sig i flera små dataområden"

Har du någon aning om vad %s blir? Det skulle kunna vara: "Variabel(t)
%s kan inte uppta flera små dataområden." De följande meddelandena
verkar peka åt lite olika håll tycker jag.

> # Verkar vara stavfel i originalet här
> #: ihex.c:858
> #, c-format
> msgid "%s: address 0x%s out of range for Intex Hex file"
> msgstr "%s: adressen 0x%s är utanför intervallet för hexadecimala Intel-fil"

"hexadecimalA"?

> #: peicode.h:1183
> #, c-format
> msgid "%s: Unrecognised machine type (0x%x) in Import Library Format archive"
> msgstr "%s: Okänd maksintyp (0x%x) i Import Library Format-arkiv"

maskin är felstavat.

> #: peigen.c:1034
> msgid "Load Configuration Directory"
> msgstr "Läs in konfigurationskatalog"

Antagligen: Laddkonfigurationskatalog

> #: peigen.c:1035
> msgid "Bound Import Directory"
> msgstr "Bind importkatalog"

Antagligen katalog över bundna importer. Fast om man kastar om orden
på det sättet stämmer det inte stilistiskt med övriga kataloger, så du
kanske vill omformulera.

> #: peigen.c:1036
> msgid "Import Address Table Directory"
> msgstr "Importera adresstabellskatalog"

Antagligen importadresstabelkatalog.

> #: peigen.c:1037
> msgid "Delay Import Directory"
> msgstr "Fördröj import av katalog"

Antagligen katalog över fördröjda importer.

> #: peigen.c:1424
> #, c-format
> msgid "Time/Date stamp \t\t%lx\n"
> msgstr "Tid/Datumstämpel \t\t%lx\n"

Egentligen borde det väl vara tid-/datumstämpel?

> #: peigen.c:1578
> msgid " vma:\t\tBegin  End   EH    EH    PrologEnd Exception\n"
> msgstr " vma:\t\tStart  Slut   EH    EH    PrologSlut Undantag\n"

Ett blanktecken för mycket före Undantag. Och du behöver nog inget
stort "s" i "slut". Det är väl bara för att de inte fattat poängen
med sammanskrivningar på engelska som det står så. :-)

> #: ppcboot.c:423
> #, c-format
> msgid "Entry offset    = 0x%.8lx (%ld)\n"
> msgstr "Postavstånd     = 0x%.8lx (%ld)\n"

Startavstånd, startposition, gissar jag.

> #: syms.c:968
> msgid "Unsupported .stab relocation"
> msgstr ".stab-omlokaliseringen stöds inte"

Det undrar jag. Jag skulle tro att den stött på en VISS
.stab-omlokalisering som den inte stödjer. (Men jag vet inte.)

> #: vms-tir.c:1194
> msgid "Stack-entry-mask not fully implemented"
> msgstr "Stack-entry-mask är inte implementerat"

... inte HELT implementerat.

> #.
> #. * compare procedure argument
> #. * arg: cs	symbol name
> #. *	by	argument index
> #. *	da	argument descriptor
> #. *
> #. * compare argument descriptor with symbol argument (ARG$V_PASSMECH)
> #. * and stack TRUE (args match) or FALSE (args dont match) value
> #.
> #: vms-tir.c:1210
> msgid "PASSMECH not fully implemented"
> msgstr "PASSMECH är inte fullständigt implementerat"

Ja, eller "fullständigt" om du hellre vill det.

> #: vms-tir.c:1707
> msgid "TIR_S_C_CTL_STKDL not fully implemented"
> msgstr "TIR_S_C_CTL_STKDL är inte fulständigt implementerat"

"fulständigt"! :-)

> #: xcofflink.c:1721
> #, c-format
> msgid "%s: bad XTY_ER symbol `%s': class %d scnum %d scnlen %d"
> msgstr "%s: felaktig XTY_ER-symbol \"%s\": class %d scnum %d scnlen %d"

Jag vet inte vad det betyder. Men jag har svårt att tro att någon
skulle missförstå om du översatte "class" till "klass" här.

> #: xcofflink.c:1760
> #, c-format
> msgid "%s: XMC_TC0 symbol `%s' is class %d scnlen %d"
> msgstr "%s: XMC_TC0-symbolen \"%s\" är class %d scnlen %d"

Och här.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.