Re: bfd-2.11

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-14 21:30:35

Christian Rose writes:
> sön 2002-01-13 klockan 23.16 skrev Göran Uddeborg:
> > > #: bfd.c:675
> > > #, c-format
> > > msgid "bfd assertion fail %s:%d"
> > > msgstr "bfd-påstående misslyckades %s:%d"
> > 
> > Har vi inte använt "försäkran" för att översätta "assertion" (i den
> > programmeringstekniska meningen som jag antar det är) tidigare?
> 
> Det har vi kanske. Jag ändrar. Det kanske borde in i någon ordlista?

Skall bli.

> > > #: vms-tir.c:1194
> > > msgid "Stack-entry-mask not fully implemented"
> > > msgstr "Stack-entry-mask är inte implementerat"
> > 
> > ... inte HELT implementerat.
> 
> Oj. Tack!
> 
> 
> > > #.
> > > #. * compare procedure argument
> > > #. * arg: cs	symbol name
> > > #. *	by	argument index
> > > #. *	da	argument descriptor
> > > #. *
> > > #. * compare argument descriptor with symbol argument (ARG$V_PASSMECH)
> > > #. * and stack TRUE (args match) or FALSE (args dont match) value
> > > #.
> > > #: vms-tir.c:1210
> > > msgid "PASSMECH not fully implemented"
> > > msgstr "PASSMECH är inte fullständigt implementerat"
> > 
> > Ja, eller "fullständigt" om du hellre vill det.
> 
> Öh.
> <tankepaus>
> Du menar "eller 'helt' implementerat om du vill det?" Jag ändrar till
> det.

Det finns inget </tankepaus>. :-)

Jag menade att du första gången hade missat att översätta "fully".
Jag föreslog "helt".  I det andra fallet hade du översatt "fully" med
"fullständigt.  Och då menade jag att det också var en godtagbar
översättning, även i första fallet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.