Re: bfd-2.11

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-14 03:01:19

mån 2002-01-14 klockan 01.15 skrev Tommy Pettersson:
> > #: bfd.c:699
> > msgid "Please report this bug.\n"
> > msgstr "Rapportera detta fel.\n"
> 
> "Rapportera gärna detta fel" låter mindre som en order.

Perfekt!


> > #: binary.c:303
> > #, c-format
> > msgid "Warning: Writing section `%s' to huge (ie negative) file offset 0x%lx."
> > msgstr "Varning: Skrivning av sektionen \"%s\" till enormt (dvs negativt) filavstånd 0x%lx."
> 
> Jag har krånglat med många 'offset' i binutils.po och på de flesta
> ställen har jag använt någon form av omskrivning med 'byte' istället.
> Vad tycker du om följande alternativ?
> 
> "Varning: Skriver sektion \"%s\" till enormt (dvs negativt) avlägsen byte 0x%lx i filen."

Ok, jag ändrar.


> > #: coff-arm.c:1018 elf32-arm.h:246
> > #, c-format
> > msgid "%s: unable to find THUMB glue '%s' for `%s'"
> > msgstr "%s: kunde inte hitta THUMB-klistret \"%s\" för \"%s\""
> 
> Jag undrar om det inte låter bättre med 'klister foo TILL bar'.

Det gör det nog. Tack!


> > #: coff-arm.c:1047 elf32-arm.h:281
> > #, c-format
> > msgid "%s: unable to find ARM glue '%s' for `%s'"
> > msgstr "%s: kunde inte hitta ARM-klistret \"%s\" för \"%s\""
> 
> Dito.

mmm.


> > #: coff-arm.c:2224
> > #, c-format
> > msgid "%s: ERROR: compiled as position independent code, whereas target %s is absolute position"
> > msgstr "%s: FEL: kompilerad som positionsoberoende kod, dår målet %s istället är absolut position"
> 
> 'dår' ska vara 'där'. Kanske även målet 'har' absolut position?

"dår" är redan åtgärdat. "har" blir bättre än "är". Tack!


> > #: coff-arm.c:2361
> > #, c-format
> > msgid "Warning: Clearing the interworking flag of %s due to outside request"
> > msgstr "Varning: Tömmer påverkansflaggan för %s på grund av utomstående begäran"
> 
> 'tömmer' låter konstigt. Kanske 'nollställer' eller 'stänger av'.

"Stänger av" blir det.


> > #: coff-tic54x.c:376 coffcode.h:4810
> > #, c-format
> > msgid "%s: warning: illegal symbol index %ld in relocs"
> > msgstr "%s: varning: otillåtet symbolindex %ld i omlokaliseringar"
> 
> 'i omlokaliseringarna'. Ärsch, jag vet inte förresten, men jag tyckte
> det lät så konstigt på slutet annars.

Jag ändrar.


> > #: coffcode.h:4848
> > #, c-format
> > msgid "%s: illegal relocation type %d at address 0x%lx"
> > msgstr "%s: otillåten omlokaliseringstyp %d vid adress 0x%lx"
> 
> 'på adress' är nog mer standard, typ.

Bah typ, du har helt rätt, liksom!


> > #: coffgen.c:2093
> > #, c-format
> > msgid "AUX tagndx %ld ttlsiz 0x%lx lnnos %ld next %ld"
> > msgstr "AUX tagndx %ld ttlsiz 0x%lx lnnos %ld nästa %ld"
> 
> 'tagndx', 'ttlsiz' och 'lnnos' ska nog betyda något här. Jag tittade lite i
> koden, men orkade inte söka mig bakåt genom alla struct.foo.bar... för att
> klura ut vad de var.

Inte jag heller. Det är helt klart grekiska i spaghettistrukturer.


> > #: cofflink.c:2628 coffswap.h:894
> > #, c-format
> > msgid "%s: %s: reloc overflow: 0x%lx > 0xffff"
> > msgstr "%s: %s: omlokalisering flödar över: 0x%lx > 0xffff"
> 
> 'overflow' har jag alltid översatt till 'överspill', dvs 'omlokaliseringen
> gav överspill'. Över- och underspill hette det i alla fall när jag
> läste kursen Numeriska metoder.

Okej, jag ändrar. Tack!
Detta ska kanske in i en ordlista?


> > #: cofflink.c:2637 coffswap.h:880
> > #, c-format
> > msgid "%s: warning: %s: line number overflow: 0x%lx > 0xffff"
> > msgstr "%s: varning: %s: radnummer flödar över: 0x%lx > 0xffff"
> 
> Dito.

mmm.


> > #: elf32-arm.h:1971
> > #, c-format
> > msgid "Warning: Clearing the interwork flag of %s due to outside request"
> > msgstr "Varning: Tömmer påverkandeflaggan för %s på grund av utomstående begäran"
> 
> Här står det 'tömmer' igen.

Ja, fixar.


> > #: elf32-arm.h:2019
> > #, c-format
> > msgid "Warning: Clearing the interwork flag in %s because non-interworking code in %s has been linked with it"
> > msgstr "Varning: Tömmer påverkandeflaggan i %s eftersom icke-påverkande kod i %s har länkats med det"
> 
> Och igen.

Visst, fixat nu.


> > #: elf32-arm.h:2216
> > msgid " [new ABI]"
> > msgstr " [nytt ABI]"
> 
> Ska man översätta 'ABI' (Aplication Binary Interface)? Jag har några
> sådana i binutils.po också.

Vet inte. Detta är ju ett program för utvecklare, de blir kanske
förvirrade om något av deras favorittrebokstavsuttryck byts ut.


> > #: elf32-hppa.c:606
> > #, c-format
> > msgid "%s(%s+0x%lx): cannot find stub entry %s"
> > msgstr "%s(%s+0x%lx): kan inte hitta stubbposten %s"
> 
> Är 'stubb(e/ar)' den vedertagna översättningen av 'stub'? Jag har använt
> 'stump' i binutils.po.

Då ändrar jag väl till "stump" då överallt.


> > #: elf32-mips.c:1576
> > msgid "32bits gp relative relocation occurs for an external symbol"
> > msgstr "32-bitars relativ gp-omlokalisering inträffar för extern symbol"
> 
> Kanske är 'förekom' någon nyans bättre än 'inträffar'?

Mmm, det är ljusår bättre. Tack!


> > #: elf32-sh.c:1113
> > #, c-format
> > msgid "%s: 0x%lx: warning: bad R_SH_USES load offset"
> > msgstr "%s: 0x%lx: varning: felaktigt R_SH_USES-lastavstånd"
> 
> 'lastavstånd'?? Värdet som är felaktigt (pekar utanför sektionen)
> är offseten för källan till en mov.l-instuktion. Men vad heter något
> sådant på svenska? 'källförskjutning'?

Det blev "inläsningsavstånd".


> > #: elf32-sh.c:1689 elf32-sh.c:2076
> > #, c-format
> > msgid "%s: 0x%lx: fatal: reloc overflow while relaxing"
> > msgstr "%s: 0x%lx: ödesdigert: omlokalisering flödar över vid avslappning"
> 
> 'flödar över vid avslappning' låter lite perverst. ;-)

Hoho!


> 'omlokaliseringen
> gav överspill vid förenklingen'? Jag tror det gåt att översätta
> 'relaxing' med 'förenkling' i sådana här sammanhang, men jag känner mig
> lite trött och mosig i huvudet just nu.

Det blir nog asbra. Jag kör på det. Tack!


> > #: elf32-sparc.c:1976
> > #, c-format
> > msgid "%s: linking little endian files with big endian files"
> > msgstr "%s: länkar little endian-filer med big endian-filer"
> 
> 'little endian' och 'big endian' skulle man kunna översätta till
> 'smaländar' och 'tjockändar', men det skulle nog öka förvirringen mer
> än begripligheten. Det är inte särskillt begripligt ens som det heter
> på engelska.

Nej... det här är nog uttryck som bäst lämnas oöversatta.


> > #: elf32-v850.c:680
> > #, c-format
> > msgid "Variable `%s' can only be in one of the small, zero, and tiny data regions"
> > msgstr "Variabeln \"%s\" kan bara vara i en av de små, tomma och pyttesmå dataområdena"
> 
> Först tänkte jag säga 'i ETT av områdena', men sen förstod jag vad
> som menades. Hmm, kanske 'kan bara vara i antingen de små, tomma eller
> pyttesmå dataområdena'?

Vet inte om det är det som avses. Jag ändrar till "ett".


> > #: elf32-v850.c:1881
> > #, c-format
> > msgid "%s: Architecture mismatch with previous modules"
> > msgstr "%s: Arkitekturmissanpassning med tidigare moduler"
> 
> 'Arkitekturen passa inte ihop med tidigare moduler'.

mmm. Tack!


> > #: elf64-alpha.c:951
> > msgid "GPDISP relocation did not find ldah and lda instructions"
> > msgstr "GPDISP-omlokalisering hittade inte ldah- och lda-instruktioner"
> 
> Jag tycker det ska vara 'inga foo-instruktioner' eller 'inte foo-instruktionerna'.

Okej. Kan hålla med om det.


> > #: elf64-alpha.c:3014
> > #, c-format
> > msgid "%s: .got subsegment exceeds 64K (size %d)"
> > msgstr "%s: .got-undersegment överskrider 64 kB (storlek %d)"
> 
> Kan man inte säga 'subsegment' på svenska? Man kan ju t.ex. säga
> 'subkultur' (även om det inte står i ordlistan). Det finns gott om ord
> i ordlistan som bildats med 'sub-': subalpin, subdominant, subglacial,
> subjunktion, subkommitté, subkutan, subliminal, submarin, subnormal,
> suboptimera, subordination, subsidier, subsonisk, substrat, subtropisk.

"Subsegment" blir det då.


> > #: elf.c:3616
> > #, c-format
> > msgid "%s: symbol `%s' required but not present"
> > msgstr "%s: symbolen \"%s\" krävs men är inte närvarande"
> 
> Närvarande symboler räcker upp en hand! ;^) Det käns som man vill fråga:
> Vart har den där drällande symbolen tagit vägen nu då -- kommer den
> tillbaks snart? Jag tror inte 'present' och 'närvarande' kan användas
> så liktydigt egentligen. 'finns inte med' eller något liknande tror
> jag skulle vara bättre.

"Finns inte med" är perfekt. Tack!


> > #: ihex.c:421
> > #, c-format
> > msgid "%s:%d: bad extended address record length in Intel Hex file"
> > msgstr "%s:%d: felaktig utökad adresspostlängd i hexadecimal Intel-fil"
> 
> Det låter som det är längden som är utökad, men jag tror det är adressen
> som är det. Kanske 'felaktig längd på post för utökad adress i...'?
> Det fanns fler sådanahär.

Jag ändrar.


> > # Verkar vara stavfel i originalet här
> > #: ihex.c:858
> > #, c-format
> > msgid "%s: address 0x%s out of range for Intex Hex file"
> > msgstr "%s: adressen 0x%s är utanför intervallet för hexadecimala Intel-fil"
> 
> 'hexadecimal' (utan a på slutet). (eller Intel-filEN.)

Mmm, redan fixat.


> > #: osf-core.c:146
> > #, c-format
> > msgid "Unhandled OSF/1 core file section type %d\n"
> > msgstr "Ohanterad OSF/1-corefilssektionstyp %d\n"
> 
> I binutils.po har jag översatt 'core file' med 'minnesfil'. Vad sägs om
> 'Ohanterad sektionstyp %d för OSF/1-minnesfil'?

Den köper vi. Tack!


> > #: peigen.c:1034
> > msgid "Load Configuration Directory"
> > msgstr "Läs in konfigurationskatalog"
> 
> Det här ska vara ett namn på en typ av katalog!!

Jaja. Tag en kölapp i tjatkön (Göran var först) ;-)


> > #: peigen.c:1035
> > msgid "Bound Import Directory"
> > msgstr "Bind importkatalog"
> 
> Det här också.

Mmm, också redan fixat.


> > #: peigen.c:1036
> > msgid "Import Address Table Directory"
> > msgstr "Importera adresstabellskatalog"
> 
> Och detta.

Ja0


> > #: peigen.c:1037
> > msgid "Delay Import Directory"
> > msgstr "Fördröj import av katalog"
> 
> Såväl som detta.

Juppers


> > #: peigen.c:1108
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "\n"
> > "There is an import table in %s at 0x%lx\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "Det finns en importtabell i %s vid 0x%lx\n"
> 
> 'vid' ska kanske vara 'på'?

Fixat! Tack.


> > # Vad är thunk?
> > #: peigen.c:1166
> > msgid "         Table  Stamp   Chain  Name   Thunk\n"
> > msgstr "         Tabell Stämpel  Kedja  Namn   Tunk\n"
> 
> 'Thunk' istället för 'Tunk"?

Hmm. Jag ändrar till "thunk" då. Thack!


> > #: peigen.c:1575
> > msgid " vma:\t\t\tBegin Address  End Address   Unwind Info\n"
> > msgstr " vma:\t\t\tStart Adress   Slut Adress   Ospola Information\n"
> 
> Är det särskrivningar (Start Adress, m.fl.) jag ser?

<rodnar_av_skam>
ja
</rodnar_av_skam>

Det är fixat snabbt som attan nu.
/Christian, medlem fyrtionågonting i skrivihop.nu och som har en
skrivihop.nu-tskjorta på sig när han skriver detta


Du ska ha stort tack! Både du och Göran. Ny fil hittar ni på
http://www.menthos.com/po/tp/bfd-2.11.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.