Re: Gettext 0.10.24

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-30 23:09:43

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: Gettext 0.10.24
   Date:   Mon, 30 Sep 1996 23:09:43 +0200 (MET DST)
   ------

Hej.

Lite kommentarer på kommentarer. De flesta accepteras rakt av.

Om det är flera som orkar titta på denna skulle jag uppskatta det.
Det måste finnas fler kommentarer :-)


Per Strömgren <Per.Stromgren@ein.ericsson.se> skrev:

> Jan D: > > "Om TEXTDOMÄN parametern utelämnas så avgörs domänen från
> miljövariabeln\n"


> Göran U: > Här skulle jag vilja skriva ihop "TEXTDOMÄN" och
> "parametern".

> ....men jag vill vända på steken: "Om parametern TEXTDOMÄN utelämnas,
> avgörs
> domänen _av_ miljövariabeln\n"

Utmärkt! Tack för det.

Göran skrev:

> > #: src/msgfmt.c:559
> > msgid "some header fields still have the initial default value"
> > msgstr "vissa huvudrader har kvar initiala normalvärden"
> 
> I det här fallet kanske inte "normal" är så bra översättning, eftersom
> det inte är normalt att de värdena är kvar. "Standardvärden", eller
> "skönsvärden" kanske är bättre.

"Standardvärden" tar jag.

> > "Smälter ihop två .po filer av Uniforum-typ. Filen def.po är en\n"
> 
> "Slår samman" skulle nog jag tyckt var normalare svenska. Men det är
> inte fel.

Tar "Slår samman", det är kortare :-)

> > " -c, --add-comments[=TAG]    place comment block with TAG (or those\n"
> > "                 preceding keyword lines) in output file\n"
> > " -c, --add-comments[=TAG]    skriv kommentarsblock med TAG (eller de\n"
> > "                 före nyckelordsrader) till resultatet\n"
> 
> Jag förstår inte riktigt vad den här flaggan gör, men ofta brukar man
> kunna använda "märke" som en översättning av "tag".

När man kör xgettext för att dra ut strängar ur källkod så kan man tala
om vilka kommentarer man vill ska följa med till po-filen. Anger man ingen
TAG kommer alla som ligger strax före strängen med, annars tas bara de
kommentarer med som börjar med TAG.

Därför passar märke utmärkt.

> > " -m, --msgstr-prefix[=STRING]  use STRING or \"\" as prefix for msgstr entries\n"
> > " -m, --msgstr-prefix[=STRÄNG]  inled \"msgstr\"-rader med STRÄNG eller \"\"\n"
> 
> Det är inte msgstr-raderna som inleds med strängen, utan själva
> meddelandet.

Det var det som blev så konstigt. Kan man säga "msgstr"-strängar?
Eller rent av översatta strängar? Hmm, det verkar bättre.


	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.