Re: msgmerge suger!

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-30 22:53:17

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: msgmerge suger!
   Date:   Mon, 30 Sep 1996 22:53:17 +0200 (MET DST)
   ------


> Dessutom blev jag varse att gcal 2.01 som jag håller på att översätta är
> hopplöst föråldrat. Version 2.10 finns redan ute, och han skulle släppa
> 2.20 om ett par veckor. Jag fick po-filen till 2.20 av honom (man är ju på
> hugget :-), och försökte nu använda msgmerge för att kopiera meddelandena
> från den gamla filen till den nya, men den sade "too many errors" efter en
> stund så det gick inte alls. :-( Finns det något sätt att slå på programmet
> så att det skärper sig, eller blir det att klippa och klistra själv? Nåja,
> det kanske inte tar så lång stund.

Hmm, mig veterligt säger gettext-grejorna bara "too many errors" när
den inte kan parsa en .po fil. Om man tillexempel kör msgfmt på en
fil som inte är en po-fil. Kan du köra msgfmt -v -o/dev/null <fil>
på båda filerna utan att msgfmt klagar?

Kör du 0.10.24? Om inte annars prova med den versionen. Finns på
alpha alternativt ftp://i44ftp.info.uni-karlsruhe.de/pub/gnu.

Annars har jag inga bra tips än ett mail till gettext-författaren.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.