Re: Gettext 0.10.24

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-29 21:56:50

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Gettext 0.10.24
   Date:   Sun, 29 Sep 1996 21:56:50 +0200 (MET)
   ------

> Old-From: "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
> Date: Sun, 29 Sep 1996 14:43:27 +0200 (MET DST)
> 
> En fråga, jag har även nya versioner av tar och sharutils. Ska jag
> skicka dem hit på en gång eller ska jag sprida ut dem lite?

Varför skulle du vänta?

> "Om TEXTDOMÄN parametern utelämnas så avgörs domänen från miljövariabeln\n"

Här skulle jag vilja skriva ihop "TEXTDOMÄN" och "parametern".

> msgstr "detta meddelande används men är inte definierad i %s"

definieraT

> " -a, --alignment=TAL   lägg strängar på jämna TAL bytes (normalt: %d)\n"

"byte" utan "s" på slutet.

> " -c, --check       utför språkberoende kontroll på strängar\n"

"kontroll AV" säger man väl?

> " -f, --use-fuzzy     använd inexakta poster resultatet\n"

"I resultatet" kanske du menade?

> msgid "headerfield `%s' missing in header"
> msgstr "huvudrad \"%s\" saknas i huvudet"

Jag tycker det blir lite väl mycket "huvud" där. Vad sägs om "fältet
...."?

> #: src/msgfmt.c:559
> msgid "some header fields still have the initial default value"
> msgstr "vissa huvudrader har kvar initiala normalvärden"

I det här fallet kanske inte "normal" är så bra översättning, eftersom
det inte är normalt att de värdena är kvar. "Standardvärden", eller
"skönsvärden" kanske är bättre.

> "Smälter ihop två .po filer av Uniforum-typ. Filen def.po är en\n"

"Slår samman" skulle nog jag tyckt var normalare svenska. Men det är
inte fel.

> #: src/po-lex.c:315
> msgid "illegal control sequence"
> msgstr "olaglig kontrollsekvens"

"olaglig" tycker jag känns konstigt på svenska. Vad sägs om
ordlistans "otillåten"?

> " -c, --add-comments[=TAG]    place comment block with TAG (or those\n"
> "                 preceding keyword lines) in output file\n"
> " -c, --add-comments[=TAG]    skriv kommentarsblock med TAG (eller de\n"
> "                 före nyckelordsrader) till resultatet\n"

Jag förstår inte riktigt vad den här flaggan gör, men ofta brukar man
kunna använda "märke" som en översättning av "tag".

> " -m, --msgstr-prefix[=STRING]  use STRING or \"\" as prefix for msgstr entries\n"
> " -m, --msgstr-prefix[=STRÄNG]  inled \"msgstr\"-rader med STRÄNG eller \"\"\n"

Det är inte msgstr-raderna som inleds med strängen, utan själva
meddelandet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.