msgmerge suger!

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-30 21:58:27

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: msgmerge suger!
   Date:   Mon, 30 Sep 1996 21:58:27 +0200
   ------

Göran föreslog att vi skulle göra en fil med svenska helgdagar till gcal.
Jag har nu varit i kontakt med programförfattaren, och diskuterat hur vi
ska göra. De vi kan göra är att skapa en s.k. resursfil med helgdagar. Det
blir inte riktigt samma sak som om dagarna vore hårdkodade i programmet,
men det är bättre än ingenting. Vi kom fram till att det bästa vore om
filen i första hand innehåller de helgdagar som saknas, men att vi lägger
in de andra bortkommenterade så att användaren lätt kan använda dessa om
han/hon vill.
Jag ska sammanställa en lista med helgdagar, så får ni hjälpa till att
komplettera den.

Dessutom blev jag varse att gcal 2.01 som jag håller på att översätta är
hopplöst föråldrat. Version 2.10 finns redan ute, och han skulle släppa
2.20 om ett par veckor. Jag fick po-filen till 2.20 av honom (man är ju på
hugget :-), och försökte nu använda msgmerge för att kopiera meddelandena
från den gamla filen till den nya, men den sade "too many errors" efter en
stund så det gick inte alls. :-( Finns det något sätt att slå på programmet
så att det skärper sig, eller blir det att klippa och klistra själv? Nåja,
det kanske inte tar så lång stund.

Johan

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.