Re: Gettext 0.10.24

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-01 22:14:08

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Gettext 0.10.24
   Date:   Tue, 1 Oct 1996 22:14:08 +0200 (MET)
   ------

> Old-From: "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
> Date: Mon, 30 Sep 1996 23:09:43 +0200 (MET DST)
> 
> > > " -m, --msgstr-prefix[=STRING]  use STRING or \"\" as prefix for msgstr entries\n"
> > > " -m, --msgstr-prefix[=STRÄNG]  inled \"msgstr\"-rader med STRÄNG eller \"\"\n"
> > 
> > Det är inte msgstr-raderna som inleds med strängen, utan själva
> > meddelandet.
> 
> Det var det som blev så konstigt. Kan man säga "msgstr"-strängar?

"entry" brukar ofta kunna översättas med "post". Och "'msgstr'-post"
går väl bra.

> Eller rent av översatta strängar? Hmm, det verkar bättre.

Javisst kan du ta en friare översättning. Ännu friare: "inled varje
översättning med STRÄNG". Det finns många möjligheter.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.