Re: gcal 2.01, f rsta versionen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-09 14:11:47

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
   Subject: Re: gcal 2.01, f rsta versionen 
   Date:   Mon, 09 Sep 1996 14:11:47 +0200
   ------


>JL> #: src/gcal_hdy.c:871
>JL> #, fuzzy
>JL> msgid "Maria's Ascension Day"
>JL> msgstr "Maria himmelfärds dag"
>
>Jag säger Marië himmelsfärd (men skriver Marie himmelsfärd), och
>tycker att den typen av genitiv är naturlig. Men jag vet att inte
>alla delar min uppfattning.

Det gör dock jag. Maria är inte genitiv! Det är dock "Marie", som i 
ovanstående exempel.

Jag hävdar att det är direkt fel att säga "Maria himmelsfärd".

>JL> # tyska: Heilige Drei K"OE"nige
>JL> #: src/gcal_hdy.c:873
>JL> #, fuzzy
>JL> msgid "Three King's Day"
>JL> msgstr "Tre kungars dag"
>
>Trettondagen?

Ja.

>JL> #: src/gcal_hdy.c:879
>JL> msgid "Christ's Ascension Day"
>JL> msgstr "Kristi himmelfärds dag"
>
>Återigen säger jag himmelsfärd.

Fortsätt med det :-)

>JL> msgstr "     Tillhandahåll en evig helgdagskalender med amerikanska
> helgdagar"
>
>När t.o.m. författaren gör skillnad på amerikansk (hela kontinenten)
>och "som gäller i USA" så tycker jag att vi oxkså borde göra det.
>Förslag kan vara USA-helgdagar, USAiska h, eller något helt annat.

USAiska, i kongruens med mosaiska eller så? :-) Nej, jag håller inte med. Det 
existerar inget sådant som en amerikansk helgdag, i betydelsen en helgdag för 
kontinenten Amerika.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.