Re: gcal 2.01, första versionen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-08 23:34:23

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@hal.cling.gu.se>
   Subject: Re: gcal 2.01, första versionen
   Date:   Sun, 8 Sep 1996 23:34:23 +0200
   ------


Jag har inte hunnit läsa det här förrän nu, så en del av mina
kommentarer kanske känns tjatiga.

JL> #: src/gcal.c:846
JL> # Jag kan inte komma på något bra ord för "highlighting".
JL> # Det heter "Hervorhebung" på tyska.
JL> #, fuzzy
JL> msgid "Highlighting group (all members must be defined):"
JL> msgstr "?? grupp (alla medlemmar måste definieras):"

Markerad, betonad, fetstilt (vilket inte kan garanteras), viktig,
.... inga bra förslag.

JL> #: src/gcal_hdy.c:871
JL> #, fuzzy
JL> msgid "Maria's Ascension Day"
JL> msgstr "Maria himmelfärds dag"

Jag säger Marië himmelsfärd (men skriver Marie himmelsfärd), och
tycker att den typen av genitiv är naturlig. Men jag vet att inte
alla delar min uppfattning.

JL> # tyska: Heilige Drei K"OE"nige
JL> #: src/gcal_hdy.c:873
JL> #, fuzzy
JL> msgid "Three King's Day"
JL> msgstr "Tre kungars dag"

Trettondagen?

JL> #: src/gcal_hdy.c:879
JL> msgid "Christ's Ascension Day"
JL> msgstr "Kristi himmelfärds dag"

Återigen säger jag himmelsfärd.

JL> #: src/gcal_hlp.c:1081
JL> msgid "     Define global date variable(s) \"dvar->a|b|c|d|f|....|z\""
JL> msgstr "     Definiera global(a) datumvariab(el/ler) \"dvar->a|b|c|d|f|...|z\""

Ett sätt att slippa morfologin kan vara att skriva "Definiera en eller
flera globala datumvariabler".

JL> #: src/gcal_hlp.c:1130
JL> msgid " [ARG]  = internal  Warnings if program internal maximums are reached"
JL> msgstr " [ARG]  = internal  Varning om programmets interna maximum uppnås"

maxima, för att betona att det är flera.

JL> #: src/gcal_hlp.c:1334
JL> msgid "     Provide eternal holiday list with U.S. American holidays"
JL> msgstr "     Tillhandahåll en evig helgdagskalender med amerikanska helgdagar"

När t.o.m. författaren gör skillnad på amerikansk (hela kontinenten)
och "som gäller i USA" så tycker jag att vi oxkså borde göra det.
Förslag kan vara USA-helgdagar, USAiska h, eller något helt annat.

JL> #. I don't like the GNU-coding scheme for do-whiles
JL> #: src/gcal_hlp.c:1377
JL> msgid "  ARG  = Define personal format. Respected format elements are:"
JL> msgstr "  ARG  = Definiera eget format. Formatelement som tas hänsyn till är:"

"följande element känns igen"?

JL> #: src/gcal_hlp.c:1947
JL> msgid "  This program is free software; you can redistribute it and/or modify"
JL> msgstr "  Detta program är gratis; du får distribuera det och/eller modifiera"

Det kanske finns en officiell översättning någonstans, men jag minns
att RMS förtydligade sig. Den här texten dyker upp i Emacs (C-h C-c):

 When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and that you know you can do these things.

Fri programvara är inte detsamma som gratis.

/David, under mottot "semester straffar sig"

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.