Re: gcal 2.01, första versionen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-10 19:26:22

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: Re: gcal 2.01, första versionen
   Date:   Tue, 10 Sep 1996 19:26:22 +0200
   ------

>JL> #: src/gcal_hdy.c:871
>JL> #, fuzzy
>JL> msgid "Maria's Ascension Day"
>JL> msgstr "Maria himmelfärds dag"
>
>Jag säger Marië himmelsfärd (men skriver Marie himmelsfärd), och
>tycker att den typen av genitiv är naturlig. Men jag vet att inte
>alla delar min uppfattning.

Givetvis ska det vara Marie himmelsfärds dag.

>JL> #: src/gcal_hlp.c:1081
>JL> msgid "     Define global date variable(s) \"dvar->a|b|c|d|f|...|z\""
>JL> msgstr "     Definiera global(a) datumvariab(el/ler)
>\"dvar->a|b|c|d|f|...|z\""
>
>Ett sätt att slippa morfologin kan vara att skriva "Definiera en eller
>flera globala datumvariabler".
>

Inte så dumt.

>JL> #: src/gcal_hlp.c:1130
>JL> msgid " [ARG]  = internal  Warnings if program internal maximums
>are reached"
>JL> msgstr " [ARG]  = internal  Varning om programmets interna maximum
>uppnås"
>
>maxima, för att betona att det är flera.
>

Riktigt.

>JL> #: src/gcal_hlp.c:1334
>JL> msgid "     Provide eternal holiday list with U.S. American holidays"
>JL> msgstr "     Tillhandahåll en evig helgdagskalender med
>amerikanska helgdagar"
>
>När t.o.m. författaren gör skillnad på amerikansk (hela kontinenten)
>och "som gäller i USA" så tycker jag att vi oxkså borde göra det.
>Förslag kan vara USA-helgdagar, USAiska h, eller något helt annat.
>

"helgdagar i USA" kanske?

>JL> #. I don't like the GNU-coding scheme for do-whiles
>JL> #: src/gcal_hlp.c:1377
>JL> msgid "  ARG  = Define personal format. Respected format elements are:"
>JL> msgstr "  ARG  = Definiera eget format. Formatelement som tas
>hänsyn till är:"
>
>"följande element känns igen"?

Inte så dumt.

>JL> #: src/gcal_hlp.c:1947
>JL> msgid "  This program is free software; you can redistribute it
>and/or modify"
>JL> msgstr "  Detta program är gratis; du får distribuera det och/eller
>modifiera"
>
>Det kanske finns en officiell översättning någonstans, men jag minns
>att RMS förtydligade sig. Den här texten dyker upp i Emacs (C-h C-c):
>
> When we speak of free software, we are referring to freedom, not
>price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
>have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
>this service if you wish), that you receive source code or can get it
>if you want it, that you can change the software or use pieces of it
>in new free programs; and that you know you can do these things.
>
>Fri programvara är inte detsamma som gratis.

Jag översätter "free software" med "fri programvara."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.