shell script

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-10 19:26:40

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: shell script
   Date:   Tue, 10 Sep 1996 19:26:40 +0200
   ------

>PS> Jag har åtminstoen en annan idé! Jag skriver "skalprogram", när
>PS> jag travar skalkommandon på varann i en textfil. De flesta
>PS> personer jag träffar i branchen inser genast vad ett skalprogram
>PS> är.
>
>Det funkar väl bra under unix (som jag f.ö. uttalar [uniks] och inte
>[jonicks]), men vad händer på Mackorna? Äppelprogram?

Det skulle bli AppleScriptprogram, eftersom AppleScript är ett namn som
inte översätts.


Enligt min inofficiella rösträkning står det ungefär 2-2 mellan "manus" och
"program".

Känner någon till om och hur script översatts i unix i något annat
sammanhang? Eller finns det script i Windoze?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.