Re: Sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-07 23:12:28

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Sh-utils
   Date:   Sat, 7 Sep 1996 23:12:28 +0200 (MET)
   ------

Förmodligen hittar man något nytt att kommenteras varje gång man läser
en översättning. Här är mina senaste kommentarer.

> Gillade inte riktigt de andra förslagen, så kan det inte få
> vara lite trångt då? Det som händer är att det inte blir något mellanrum
> mellan "INAKTIV" och "FRÅN". Jag tycker det är den bästa lösningen.

Men kolumnen är bara 5 tecken bred, och sedan är det en kolumn med
blanktecken före nästa kolumn. "INAKTIV" är sju tecken brett, så
förutom att det kommer flyta ihop till "INAKTIVFRÅN" så kommer det att
sticka in över kolumnen med varifrån man kommer. Även om du kan
förskjuta rubriken på den efterföljande kolumnen, så förskuter du ju
inte resten av raderna.

Sedan skulle nog jag tycka att det skulle se fult ut om det skrevs
ihop med nästa kolumn. Såpass fult att jag själv nog skulle valt
något av de mindre bra förslagen trots allt.

> #: src/date.c:237
> #, fuzzy
> msgid ""
> "when using an option to specify date(s), any\n"
> "non-option argument must be a format string beginning with `+'"
> msgstr ""
> "när ett argument som specificerar tiden används, måste alla argument,
> \n"
> "som inte är flaggor, vara formatsträngar som börjar med \"+\""

Det är bara tillåtet med ett formatargument, så din översättning av
"any" med "alla" är nog inte riktigt bra i det här fallet.
"eventuellt" skulle du kunna ha istället, och singular i
fortsättningen.

Du har förresten fått in extra nyrader i din fil, men det var väl bara
i den utskickade varianten den här gången också antar jag.

> "Normalt fyller date ut numeriska fält med nollor. GNU date förstår\n"
> "följande bestämningstecken mellan \"%%\" och den numeriska
> anvisning.\n"

"den numeriska anvisning" haltar. Vad som avses är en anvisning som
ger ett numerikst resultat, vilken som helst av dem, men inte en som
ger text. Så "en numerisk anvisning" blir kanske bättre.

> "* [-]imaxbel  beep and do not flush a full input buffer on a
> character\n"
> "* [-]imaxbel  ljud signal, men töm inte indatabuffert på grund av ett
> tecken\n"

Bör du inte skriva "full indatabuffer"? Det blir nog svårförståeligt
annars.

> "Change the effective user id and group id to that of USER.\n"
> "Ändra gällande användarid och gruppid till ANVÄNDARE.\n"

Kanske "ANVÄNDAREs"? Det är ju den användarid och gruppid som
ANVÄNDARE har som man får, men som det står verkar det som man får
just ANVÄNDARE som både användarid och gruppid, som om ANVÄNDARE vore
numeriskt.

> #: src/test.c:365
> #, possible-c-format
> msgid "')' expected, found %s\n"
> msgstr "\")\" förväntas, fann %s\n"

Du har bytt tempus i de här meddelandena när du översätter "expected"
med "förväntas" istället för "förväntades". Om du vill göra det så
bör du göra det konsekvent, och även översätta "found" med "finner".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.