gcal 2.01, första versionen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-08-28 22:27:58

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: gcal 2.01, första versionen
   Date:   Wed, 28 Aug 1996 21:27:58 +0100
   ------

Här kommer första versionen av gcal 2.01.

I källkoden finns texten på tyska också. Därför har jag på några ställen lagt
in den tyska översättningen som hjälp, där jag inte kunnat komma på någon bra
översättning. Jag kan ingen tyska själv, så jag har inte haft någon glädje av
det.

Många av helgdagarna har jag ingen aning om hur de ska översättas. Jag har i ett
flertal fall bara gissat en översättning, så alla förslag är välkomna.

Ska man börja helgdagarna med stor bokstav?

Bör man lägga till någon form av nationalitetsbestämning till de helgdagar som
inte finns i Sverige?

# Swedish messages for gcal 2.01.
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Johan Linde <jl@theophys.kth.se>, 1996.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcal 2.01\n"
"POT-Creation-Date: 1996-05-29 06:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 1996-08-28 21:12 +0200\n"
"Last-Translator: Johan Linde <jl@theophys.kth.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#: lib/error.c:88
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"

#: lib/xmalloc.c:67
msgid "memory exhausted"
msgstr "minnet slut"

#. !USE_GER
#: src/gcal.c:829
msgid "Day group (exactly one member must be defined):"
msgstr "Daggrupp (exakt en medlem måste definieras):"

#: src/gcal.c:830
msgid "Day number with leading zeroes"
msgstr "Dagnummer med inledande nollor"

#: src/gcal.c:831
msgid "Day number with leading spaces"
msgstr "Dagnummer med inledande blanktecken"

#: src/gcal.c:832
msgid "Day number with leading zeroes and trailing suffix"
msgstr "Dagnummer med ändelse och inledande nollor"

#: src/gcal.c:833
msgid "Day number with leading spaces and trailing suffix"
msgstr "Dagnummer med ändelse och inledande blanktecken"

#: src/gcal.c:834
msgid "Month group (exactly one member must be defined):"
msgstr "Månadsgrupp (exakt en medlem måste definieras):"

#: src/gcal.c:835
msgid "Complete month name"
msgstr "Fullständigt namn på månad"

#: src/gcal.c:836
msgid "Abbreviated month name (3 letters)"
msgstr "Förkortat namn på månad (3 bokstäver)"

#: src/gcal.c:837
msgid "Month number with leading zeroes"
msgstr "Månadsnummer med inledande nollor"

#: src/gcal.c:838
msgid "Month number with leading spaces"
msgstr "Månadsnummer med inledande blanktecken"

#: src/gcal.c:839
msgid "Year group (exactly one member must be defined):"
msgstr "Årsgrupp (exakt en medlem måste definieras):"

#: src/gcal.c:840
msgid "Year number with leading zeroes"
msgstr "Årtal med inledande nollor"

#: src/gcal.c:841
msgid "Year number with leading spaces"
msgstr "Årtal med inledande blanktecken"

#: src/gcal.c:842
msgid "Weekday name group (one member may be defined):"
msgstr "Namngrupp med veckodagar (en medlem kan definieras):"

#: src/gcal.c:843
msgid "Complete weekday name"
msgstr "Fullständigt namn på veckodag"

#: src/gcal.c:844
msgid "Abbreviated weekday name (3 letters)"
msgstr "Förkortat namn på veckodag (3 bokstäver)"

#: src/gcal.c:845
msgid "Abbreviated weekday name (2 letters)"
msgstr "Förkortat namn på veckodag (2 bokstäver)"

#: src/gcal.c:846
# Jag kan inte komma på något bra ord för "highlighting".
# Det heter "Hervorhebung" på tyska.
#, fuzzy
msgid "Highlighting group (all members must be defined):"
msgstr "?? grupp (alla medlemmar måste definieras):"

#: src/gcal.c:847
#, fuzzy
msgid "Start of highlighting sequence/marking character"
msgstr "Start på ??sekvens/markeringstecken"

#: src/gcal.c:848
#, fuzzy
msgid "End of highlighting sequence/marking character"
msgstr "Slut på ??sekvens/markeringstecken"

#: src/gcal.c:849
msgid "Character replacement:"
msgstr "Ersättningstecken:"

#: src/gcal.c:850
msgid "Space/blank (' ') character"
msgstr "Blanktecken (' ')"

#: src/gcal.c:851
msgid "Underscore ('_') character"
msgstr "Understrykningstecken ('_')"

#: src/gcal.c:852
msgid "Percent ('%') character"
msgstr "Procenttecken ('%')"

#. !USE_GER
#: src/gcal.c:886
msgid "Germany"
msgstr "Tyskland"

#: src/gcal.c:887
msgid "U.S.A."
msgstr "USA"

#: src/gcal.c:888
msgid "Great Britain"
msgstr "Storbritannien"

#. !USE_GER
#: src/gcal.c:1362
#, fuzzy
msgid "default"
msgstr "normalt"

#. !USE_GER
#: src/gcal.c:1456
msgid "y"
msgstr "å"

#: src/gcal.c:1457
msgid "m"
msgstr "m"

#: src/gcal.c:1458
msgid "w"
msgstr "v"

#: src/gcal.c:1459
msgid "d"
msgstr "d"

#. !USE_GER
#: src/gcal.c:1524 src/gcal.c:1539
msgid "environment variable"
msgstr "miljövariabel"

#. !USE_GER
#: src/gcal.c:1688
#, possible-c-format
msgid ""
"%s: command in environment variable `%s' found -- %s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s: kommando i miljövariabeln \"%s\" funnet -- %s\n"
"%s\n"

#. !USE_GER
#: src/gcal.c:1934 src/gcal.c:4231 src/gcal_rcu.c:1392 src/gcal_rcu.c:1467
#: src/gcal_rcu.c:1531 src/gcal_rcu.c:1684 src/gcal_utl.c:613
#: src/gcal_utl.c:632 src/gcal_utl.c:652 src/gcal_utl.c:755
msgid "Internal"
msgstr "Intern"

#. !USE_GER
#: src/gcal.c:1992
#, possible-c-format
msgid ""
"%s: invalid date given -- %c%s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s: felaktigt datum givet -- %c%s\n"
"%s\n"

# Är "svarsfil" ett bra ord?
#. !USE_GER
#: src/gcal.c:2260
#, fuzzy
msgid "response file"
msgstr "svarsfil"

# Är "skalmanus" ett bra ord?
#. !USE_GER
#: src/gcal.c:2272
#, fuzzy
msgid "shell script"
msgstr "skalmanus"

#. !USE_GER
#: src/gcal.c:2430
#, possible-c-format
msgid "Mail from \\`%s' (%02d-%s-%04d %02d%s%02d%s%02d"
msgstr "Post från \\\"%s\" (%02d-%s-%04d %02d%s%02d%s%02d"

#. !USE_GER
#: src/gcal.c:2432 src/gcal_fil.c:1299 src/gcal_fil.c:1317 src/gcal_fil.c:1333
#: src/gcal_rcc.c:3170
msgid ":"
msgstr "."

#. !USE_GER
#: src/gcal.c:3514 src/gcal.c:3538
msgid "command line"
msgstr "kommandorad"

#: src/gcal.c:4564
#, possible-c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig"

#: src/gcal.c:4573
#, possible-c-format
msgid "%s: unrecognized option `%s'"
msgstr "%s: okänd flagga \"%s\""

#: src/gcal.c:4581
#, possible-c-format
msgid "%s: invalid option -- %s"
msgstr "%s: felaktig flagga -- %s"

#: src/gcal.c:4589
#, possible-c-format
msgid "%s: option `%s' doesn't allow an argument"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" tar inget argument"

#: src/gcal.c:4598
#, possible-c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument"

#: src/gcal.c:4606
#, possible-c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %s"
msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %s"

#: src/gcal.c:4614
#, possible-c-format
msgid "%s: option with invalid argument -- %s"
msgstr "%s: flagga med felaktigt argument -- %s"

#: src/gcal.c:4621
#, possible-c-format
msgid "%s: option with ambiguous argument -- %s"
msgstr "%s: flagga med tvetydigt argument -- %s"

#. !USE_GER
#: src/gcal_fil.c:1435
#, possible-c-format, fuzzy
# Jag är lite osäker på vad alla %s egentligen står för, så jag vet inte
# om "try" är ett verb eller ett substantiv. 
# "Versuche %s `%s' zu schreiben... %s%s%s" heter det på tyska.
msgid "Try to write %s `%s'... %s%s%s"
msgstr "Försök att skriva %s \"%s\"... %s%s%s"

#: src/gcal_fil.c:1437 src/gcal_fil.c:1532 src/gcal_fil.c:1546
msgid "failed"
msgstr "misslyckades"

#: src/gcal_fil.c:1437 src/gcal_fil.c:1532 src/gcal_fil.c:1546
msgid "success"
msgstr "lyckades"

#. !USE_GER
#: src/gcal_fil.c:1530
#, possible-c-format
msgid "Try to open resource file `%s'... %s%s%s"
msgstr "Försök att öppna resursfilen \"%s\"... %s%s%s"

#. !USE_GER
#: src/gcal_fil.c:1543
#, possible-c-format, fuzzy
# inkluderingsfil, hmm...
msgid "Try to open (level: %02d) include file `%s'... %s%s%s"
msgstr "Försök att öppna (nivå: %02d) inkluderingsfil \"%s\"... %s%s%s"

#. !USE_GER
#: src/gcal_hdy.c:490 src/gcal_hdy.c:491
msgid " day"
msgstr " dag"

#. !USE_GER
#: src/gcal_hdy.c:830
msgid "New Year's Day"
msgstr "nyårsdagen"

#: src/gcal_hdy.c:834
msgid "St. Valentine's Day"
msgstr "S:t Valentines dag"

#: src/gcal_hdy.c:836
msgid "Ash Wednesday"
msgstr "askonsdagen"

#: src/gcal_hdy.c:838
msgid "All Fool's Day"
msgstr "1 april"

#: src/gcal_hdy.c:840
msgid "Good Friday"
msgstr "långfredagen"

#: src/gcal_hdy.c:842
msgid "Easter Sunday"
msgstr "påskdagen"

#: src/gcal_hdy.c:844
msgid "Easter Monday"
msgstr "annandag påsk"

#: src/gcal_hdy.c:849
msgid "Mother's Day"
msgstr "mors dag"

#: src/gcal_hdy.c:851
msgid "Whitsunday/Pentecost"
msgstr "pingstdagen"

#: src/gcal_hdy.c:853
msgid "Whit Monday"
msgstr "annandag pingst"

#: src/gcal_hdy.c:855
#, fuzzy
msgid "Feast of Corpus Christi"
msgstr "Kristi kropps och blods högtid"

#: src/gcal_hdy.c:857
#, fuzzy
msgid "Reformation Day"
msgstr "reformationsdagen"

#: src/gcal_hdy.c:859
msgid "All Saints' Day"
msgstr "allhelgonadagen"

#: src/gcal_hdy.c:861
msgid "Christmas Eve"
msgstr "julafton"

#: src/gcal_hdy.c:863
msgid "Christmas Day"
msgstr "juldagen"

#: src/gcal_hdy.c:865
#, fuzzy
# Enligt mitt lexikon är Boxing day tredjedag jul, om annandagen råkar vara
# en söndag. Hur ska man egentligen översätta det här?
msgid "Boxing Day"
msgstr "annandag jul"

#: src/gcal_hdy.c:867
msgid "Sylvester"
msgstr "nyårsafton"

#: src/gcal_hdy.c:871
#, fuzzy
msgid "Maria's Ascension Day"
msgstr "Maria himmelfärds dag"

# tyska: Heilige Drei K"OE"nige
#: src/gcal_hdy.c:873
#, fuzzy
msgid "Three King's Day"
msgstr "Tre kungars dag"

#: src/gcal_hdy.c:875
msgid "Palm Sunday"
msgstr "palmsöndagen"

#: src/gcal_hdy.c:877
msgid "Maundy Thursday"
msgstr "skärtorsdagen"

#: src/gcal_hdy.c:879
msgid "Christ's Ascension Day"
msgstr "Kristi himmelfärds dag"

#: src/gcal_hdy.c:881
msgid "Trinity Sunday"
msgstr "heliga trefaldighets dag"

#: src/gcal_hdy.c:883
msgid "All Souls' Day"
msgstr "alla själars dag"

#: src/gcal_hdy.c:885
#, fuzzy
msgid "St. Nicholas' Day"
msgstr "S:t Nicholas dag"

#: src/gcal_hdy.c:888
msgid "4th Advent"
msgstr "4:e advent"

#: src/gcal_hdy.c:891
msgid "3rd Advent"
msgstr "3:e advent"

#: src/gcal_hdy.c:894
msgid "2nd Advent"
msgstr "2:a advent"

#: src/gcal_hdy.c:898 src/gcal_hdy.c:901
msgid "1st Advent"
msgstr "1:a advent"

# tyska: Totensonntag
#: src/gcal_hdy.c:907
#, fuzzy
msgid "Death Sunday"
msgstr "dödssöndagen"

# tyska: Volkstrauertag
#: src/gcal_hdy.c:910
#, fuzzy
msgid "National Affliction Day"
msgstr "nationell sorgedag"

# tyska: Weiberfastnacht
#: src/gcal_hdy.c:927
#, fuzzy
msgid "Women's shrove day"
msgstr "kvinnans fastedag"

# tyska: Rosenmontag
#: src/gcal_hdy.c:929
#, fuzzy
msgid "Carnival's Monday"
msgstr "karnevalsmåndagen"

#: src/gcal_hdy.c:931
msgid "Shrove Tuesday/Mardi Gras"
msgstr "fettisdagen"

#: src/gcal_hdy.c:933
#, fuzzy
msgid "Labour Day (BRD)"
msgstr "1 maj"

#: src/gcal_hdy.c:936
#, fuzzy
msgid "Thanksgiving (BRD)"
msgstr "tacksägelsedagen (Tyskland)"

#: src/gcal_hdy.c:939 src/gcal_hdy.c:943
msgid "Day of German unity"
msgstr "dagen för Tysklands enande"

# tyska: Bu"SZ"- und Bettag
#: src/gcal_hdy.c:947
#, fuzzy
msgid "Day of Prayer & Repentance"
msgstr ""

#: src/gcal_hdy.c:953
msgid "Martin L. King's Day"
msgstr "Martin L. Kings dag"

#: src/gcal_hdy.c:956
msgid "President's Day"
msgstr "presidentens dag"

#: src/gcal_hdy.c:958
#, fuzzy
msgid "St. Patrick's Day"
msgstr "S:t Patricks dag"

# tyska: Tag der Streitkr"AE"fte
#: src/gcal_hdy.c:961
#, fuzzy
msgid "Armed Forces' Day"
msgstr "militärens dag"

#: src/gcal_hdy.c:964
#, fuzzy
msgid "Memorial Day"
msgstr "minnesdagen"

#: src/gcal_hdy.c:967
#, fuzzy
msgid "Father's Day (USA)"
msgstr "fars dag (USA)"

#: src/gcal_hdy.c:969
#, fuzzy
msgid "Flag Day"
msgstr "flaggans dag"

#: src/gcal_hdy.c:971
#, fuzzy
msgid "Independence Day"
msgstr "oavhängighetsdagen"

#: src/gcal_hdy.c:974
#, fuzzy
msgid "Labour Day (USA)"
msgstr "arbetets dag (USA)"

#: src/gcal_hdy.c:977
#, fuzzy
msgid "American Indian Day"
msgstr "amerikanska indiandagen"

#: src/gcal_hdy.c:980
msgid "Columbus Day"
msgstr "Columbus dag"

#: src/gcal_hdy.c:982
#, fuzzy
msgid "Halloween"
msgstr "allhelgonaafton"

#: src/gcal_hdy.c:987
#, fuzzy
msgid "Election Day"
msgstr "valdagen"

#: src/gcal_hdy.c:989
#, fuzzy
msgid "Veterans' Day"
msgstr "veteranernas dag"

#: src/gcal_hdy.c:992
#, fuzzy
msgid "Thanksgiving (USA)"
msgstr "tacksägelsedagen (USA)"

#. !USE_GER
#: src/gcal_hdy.c:1080
#, possible-c-format
msgid "%s:      The year %0*d is %s leap year"
msgstr "%s:      År %0*d är %s skottår"

#. !USE_GER
#: src/gcal_hdy.c:1081 src/gcal_hdy.c:1084 src/gcal_hdy.c:1183
#: src/gcal_hdy.c:1362
msgid "Eternal holiday list"
msgstr "Evig helgdagskalender"

#: src/gcal_hdy.c:1081 src/gcal_hdy.c:1084
msgid "A"
msgstr "ETT"

#: src/gcal_hdy.c:1081 src/gcal_hdy.c:1084
msgid "NO"
msgstr "INTE ETT"

#: src/gcal_hdy.c:1083
#, possible-c-format
msgid "%s:      The year %d is %s leap year"
msgstr "%s:      År %d är %s skottår"

#. !USE_GER
#: src/gcal_hdy.c:1274
#, possible-c-format
msgid "%0*d%02d%02d %-*s %1s is "
msgstr "%0*d%02d%02d %-*s %1s är "

#. !USE_GER
#: src/gcal_hdy.c:1330
#, possible-c-format
msgid " = %+4d day"
msgstr " = %+4d dag"

#: src/gcal_hdy.c:1332
#, possible-c-format
msgid " = %+4d days"
msgstr " = %+4d dagar"

#. !USE_GER
#: src/gcal_hdy.c:1362
#, possible-c-format, fuzzy
msgid "%s%s contains %d maximum entries now!%s"
msgstr "%s%s innehåller nu %d maxposter!%s"

#. !USE_GER
#: src/gcal_hlp.c:169
#, possible-c-format
msgid "%s: Use `%s %s' with one of these arguments"
msgstr "%s: Använd \"%s %s\" med ett av dessa argument"

#. !USE_GER
#: src/gcal_hlp.c:239
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [[OPTION...] [%cDATE] [%cFILE...]] [COMMAND]"
msgstr "Användning: %s [[FLAGGA...] [%cDATUM] [%cFIL...]] [KOMMANDO]"

#. !USE_GER
#. !USE_RC
#. !USE_GER
#: src/gcal_hlp.c:246
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [[OPTION...] [%cFILE...]] [COMMAND]"
msgstr "Användning: %s [[FLAGGA...] [%cFIL...]] [KOMMANDO]"

#: src/gcal_hlp.c:254
msgid "OPTION"
msgstr "FLAGGA"

#: src/gcal_hlp.c:1015
msgid "     Display help text and quit program"
msgstr "     Visa hjälptext och avsluta"

#: src/gcal_hlp.c:1028
msgid "     Display extended help text and quit program"
msgstr "     Visa utvidgad hjälptext och avsluta"

#: src/gcal_hlp.c:1042
msgid "     Display software license and quit program"
msgstr "     Visa programlicens och avsluta"

#: src/gcal_hlp.c:1050
msgid "     Display version number and quit program"
msgstr "     Visa versionsnummer och avsluta"

#: src/gcal_hlp.c:1058
#, possible-c-format
msgid "     Create response file for the `%cFILE' option"
msgstr "     Skapa svarsfil för \"%cFIL-flaggan\""

#: src/gcal_hlp.c:1060
msgid "  ARG  = Store arguments of command line in file ARG"
msgstr "  ARG  = Lagra argumenten från kommandoraden i filen ARG"

#: src/gcal_hlp.c:1069
msgid "     Create shell script which contains the arguments of command line"
msgstr "     Skapa ett skalmanus som innehåller argumenten från kommandoraden"

#: src/gcal_hlp.c:1071
msgid "  ARG  = File name of the shell script"
msgstr "  ARG  = Skalmanusets filnamn"

#: src/gcal_hlp.c:1081
msgid "     Define global date variable(s) \"dvar->a|b|c|d|f|...|z\""
msgstr "     Definiera global(a) datumvariab(el/ler) \"dvar->a|b|c|d|f|...|z\""

#: src/gcal_hlp.c:1083
#, possible-c-format
msgid "  ARG  = Definition of \"dvar%s`%s%s'\" separated by `%s' characters"
msgstr "  ARG  = Definition av \"dvar%s'%s%s'\" skilda åt med \"%s\"-tecken"

#: src/gcal_hlp.c:1086
#, possible-c-format
msgid "      e.g. %sv a%s1127%sb%s054  Set `a' to Nov 27 and `b' to May 4"
msgstr "      t.ex. %sv a%s1127%sb%s054  Sätt \"a\" till 27 nov och \"b\" till 4 maj"

#: src/gcal_hlp.c:1095
msgid "     Export local date variables from file to file"
msgstr "     Exportera lokala datumvariabler från fil till fil"

#: src/gcal_hlp.c:1103
#, possible-c-format
msgid "     Define global text variable(s) \"tvar->%ca...%cz\""
msgstr "     Definiera global(a) textvariab(el/ler) \"tvar->%ca...%cz\""

#: src/gcal_hlp.c:1106
#, possible-c-format
msgid "  ARG  = Definition of \"tvar%s`text'\" separated by `%s' characters"
msgstr "  ARG  = Definition av \"tvar%s'text'\" skilda åt med \"%s\"-tecken"

#: src/gcal_hlp.c:1109
#, possible-c-format
msgid "      e.g. %sr %ca%sfoo%s%cb%sbar  Set `%ca' to `foo' and `%cb' to `bar'"
msgstr "      t.ex. %sr %ca%sfoo%s%cb%sbar  Sätt \"%ca\" till \"foo\" och \"%cb\" till \"bar\""

#: src/gcal_hlp.c:1119
msgid "     Export local text variables from file to file"
msgstr "     Exportera lokala textvariabler från fil till fil"

#: src/gcal_hlp.c:1128
msgid "     Display some debug informations"
msgstr "     Visa lite debug-information"

#: src/gcal_hlp.c:1130
msgid " [ARG]  = internal  Warnings if program internal maximums are reached"
msgstr " [ARG]  = internal  Varning om programmets interna maximum uppnås"

#: src/gcal_hlp.c:1132
msgid "     = handled   Like `internal' and file names which are handled"
msgstr "     = handled   Som \"internal\" plus filnamn som hanteras"

#: src/gcal_hlp.c:1134
msgid "     = unhandled  Like `internal' and file names which are unhandled"
msgstr "     = unhandled  Som \"internal\" plus filnamn som inte hanteras"

#: src/gcal_hlp.c:1136
msgid "     = all     Like `handled' and `unhandled' together"
msgstr "     = all     Som \"handled\" och \"unhandled\" tillsammans"

#: src/gcal_hlp.c:1138
msgid "     = abort    Like `all' and abort if file name can't be handled"
msgstr "     = abort    Som \"all\" men avbryt om filnamnet inte kan hanteras"

#: src/gcal_hlp.c:1146
msgid "     Use special format for calendar sheet"
msgstr "     Använd speciellt format för kalenderblad"

#: src/gcal_hlp.c:1148
msgid " [MOD]  = -  Use standard format for calendar sheet"
msgstr " [MOD]  = -  Använd standardformat för kalenderblad"

#: src/gcal_hlp.c:1156
msgid "     Suppress output of calendar sheet explicitly"
msgstr "     Undertryck utmatning av kalenderblad explicit"

# Är "paginerare" ett bra ord?
#: src/gcal_hlp.c:1167
#, possible-c-format, fuzzy
msgid "     Pass output thru external `%s' pager"
msgstr "     Skicka utdata genom en extern \"%s\"-paginerare"

#. !GCAL_EPAGER
#: src/gcal_hlp.c:1170 src/gcal_hlp.c:1172
msgid "     Pass output thru simple internal pager"
msgstr "     Skicka utdata genom en enkel intern paginerare"

#: src/gcal_hlp.c:1184
#, fuzzy
msgid "     Disable highlighting of text, holiday resp., actual day"
msgstr "     Stäng av ?? av text, helgdagar resp. aktuell dag"

#: src/gcal_hlp.c:1194
#, fuzzy
msgid "     Forces highlighting sequences if output is redirected/piped"
msgstr "     Framtvinga ??sekvens om utdata styrs om"

#: src/gcal_hlp.c:1202
#, fuzzy
msgid "     Set highlighting sequence pairs 1 (=actual day) and 2 (=holiday)"
msgstr "     Sätt ??sekvenspar 1 (=aktuell dag) och 2 (=helgdag)"

#: src/gcal_hlp.c:1204
#, possible-c-format, fuzzy
msgid "  ARG  = Highlighting sequence pairs separated by `%s' characters"
msgstr "  ARG  = ??sekvenspar skilda åt med \"%s\"-tecken"

#: src/gcal_hlp.c:1207
#, possible-c-format
msgid "      e.g. %sH \\x2%s\\xAE  Use hex values 2 and AE for sequence 1"
msgstr "      t.ex. %sH \\x2%s\\xAE  Använd hexvärdena 2 och AE för sekvens 1"

#: src/gcal_hlp.c:1210
#, possible-c-format
msgid "      e.g. %sH %s%s*%s*   Use characters `*' and `*' for sequence 2"
msgstr "      t.ex. %sH %s%s*%s*   Använd tecknen \"*\" och \"*\" för sekvens 2"

#: src/gcal_hlp.c:1219
msgid "     Modify format of year calendar"
msgstr "     Ändra format på årskalender"

#: src/gcal_hlp.c:1221
msgid "  ARG  = 1|2|3|4|6|12  Number of blocks"
msgstr "  ARG  = 1|2|3|4|6|12  Antalet block"

#: src/gcal_hlp.c:1229
msgid "     Use consecutive day of year in calendar sheet"
msgstr "     Använd fortlöpande dagar på året på kalenderbladet"

#: src/gcal_hlp.c:1231
msgid " [MOD]  = b  Use both date notations (day of month+year)"
msgstr " [MOD]  = b  Använd båda datumbeteckningarna (dag i månaden+dag på året)"

#: src/gcal_hlp.c:1239
msgid "     Use consecutive day of year in eternal holiday list"
msgstr "     Använd fortlöpande dagar på året i den eviga helgdagskalendern"

#: src/gcal_hlp.c:1241 src/gcal_hlp.c:1252
msgid "  [MOD] = b  Use both date notations (day of month+year)"
msgstr " [MOD]  = b  Använd båda datumbeteckningarna (dag i månaden+dag på året)"

#: src/gcal_hlp.c:1250
msgid "     Use consecutive day of year in fixed date warning list"
msgstr "     Använd fortlöpande dagar på året på listan med förvarningar om fasta datum"

#: src/gcal_hlp.c:1261
msgid "     Set starting day of week"
msgstr "     Sätt dag som veckan börjar med"

#: src/gcal_hlp.c:1281
#, possible-c-format
msgid "     Send output via `%s' program to user"
msgstr "     Skicka utdata via programmet \"%s\" till användare"

#: src/gcal_hlp.c:1283
msgid "  ARG  = Email Address"
msgstr "  ARG  = E-postadress"

#: src/gcal_hlp.c:1295
#, possible-c-format
msgid "     Display eternal holiday list (Year in range: %d...%d)"
msgstr "     Visa evig helgdagskalender (år i intervallet: %d - %d)"

#: src/gcal_hlp.c:1298
msgid " n    = Legal days and memorial days"
msgstr " n    = Bankfridagar och minnesdagar"

#: src/gcal_hlp.c:1300
msgid "  N   = Legal days only"
msgstr "  N   = Enbart bankfridagar"

#: src/gcal_hlp.c:1302 src/gcal_hlp.c:1424
#, possible-c-format
msgid "  [MOD] = %s  Descending sort order"
msgstr "  [MOD] = %s  Fallande sorteringsordning"

#: src/gcal_hlp.c:1310
msgid "     Exclude title of eternal holiday list"
msgstr "     Evig helgdagskalender utan titel"

#: src/gcal_hlp.c:1318
msgid "     Provide eternal holiday list with Christian holidays"
msgstr "     Tillhandahåll en evig helgdagskalender med kristna helgdagar"

#: src/gcal_hlp.c:1326
msgid "     Provide eternal holiday list with German holidays"
msgstr "     Tillhandahåll en evig helgdagskalender med tyska helgdagar"

#: src/gcal_hlp.c:1334
msgid "     Provide eternal holiday list with U.S. American holidays"
msgstr "     Tillhandahåll en evig helgdagskalender med amerikanska helgdagar"

#: src/gcal_hlp.c:1342
msgid "     Set period of Gregorian Reformation"
msgstr "     Sätt perioden för gregorianska reformationen"

#: src/gcal_hlp.c:1344
#, possible-c-format
msgid "     Actual respected period: %d-%d %s %0*d"
msgstr "     Aktuell tidsperiod: %d-%d %s %0*d"

#: src/gcal_hlp.c:1350
#, possible-c-format
msgid "  %-*d%*s = Set period to: %d-%d %s %0*d"
msgstr "  %-*d%*s = Sätt tidsperioden till: %d-%d %s %0*d"

#. I don't like the GNU-coding scheme for do-whiles
#: src/gcal_hlp.c:1356
#, possible-c-format
msgid "  ARG  = %s%s%s%s%s%s%s  Set period explicitly"
msgstr "  ARG  = %s%s%s%s%s%s%s  Sätt tidsperioden explicit"

#: src/gcal_hlp.c:1365
#, fuzzy
msgid "     Set order of date elements using the ARG format text"
msgstr "     Sätt ordningen på datumelementen genom att använda formattexten ARG"

#: src/gcal_hlp.c:1367
#, possible-c-format
msgid "     Actual format: (%s) `%s' (%s)"
msgstr "     Aktuellt format: (%s) \"%s\" (%s)"

#: src/gcal_hlp.c:1368 src/gcal_hlp.c:2047
msgid "self-defined"
msgstr "självdefinierad"

#: src/gcal_hlp.c:1373
#, possible-c-format
msgid "  %-6s = Set format to: `%s' (%s)"
msgstr "  %-6s = Sätt formatet till: \"%s\" (%s)"

#. I don't like the GNU-coding scheme for do-whiles
#: src/gcal_hlp.c:1377
msgid "  ARG  = Define personal format. Respected format elements are:"
msgstr "  ARG  = Definiera eget format. Formatelement som tas hänsyn till är:"

#: src/gcal_hlp.c:1393
msgid "     Set EXIT status of program to 127 on --help, --version etc."
msgstr "     Sätt programmets EXIT-status till 127 vid --help, --version osv."

#: src/gcal_hlp.c:1402
msgid "+++ FIXED DATE WARNINGS +++"
msgstr "+++ FÖRVARNINGAR OM FASTA DATUM +++"

#: src/gcal_hlp.c:1415
#, possible-c-format
msgid "     Use standard resource file `%s' for fixed dates list"
msgstr "     Använd standardresursfilen \"%s\" för listan med fasta datum"

#: src/gcal_hlp.c:1418 src/gcal_hlp.c:1673
msgid "     Implies warning period: Today"
msgstr "     Innebär förvarningsperioden: idag"

#: src/gcal_hlp.c:1420
msgid " c    = Display only those dates, for which fixed dates exists"
msgstr " c    = Visa bara de dagar, som har fasta datum"

#: src/gcal_hlp.c:1422
msgid "  C   = Display those dates, for which fixed dates doesn't exit, too"
msgstr "  C   = Visa också de dagar, som inte har fasta datum"

#: src/gcal_hlp.c:1432
msgid "  [MOD] = One or more of the following modifiers which are marked by #"
msgstr "  [MOD] = En eller fler av följande modifierare markerade med #"

#: src/gcal_hlp.c:1442
msgid "     # g[MOD]    = Group fixed date warnings by day using text MOD"
msgstr "     # g[MOD]    = Gruppera förvarningar om fasta datum genom att använda texten MOD"

#: src/gcal_hlp.c:1451
msgid "     1. Representation of text"
msgstr "     1. Representation av text"

#: src/gcal_hlp.c:1460
msgid "     # a      = Display origin of fixed date warning"
msgstr "     # a      = Visa ursprunget till förvarningen om fast datum"

#: src/gcal_hlp.c:1468
msgid "     # A      = Display using alternative list format"
msgstr "     # A      = Visa genom att använda ett alternativt listformat"

#: src/gcal_hlp.c:1476
msgid "     # e      = Include legal days and memorial days"
msgstr "     # e      = Tag med bankfridagar och minnesdagar"

#: src/gcal_hlp.c:1478
msgid "     # E      = Include legal days only"
msgstr "     # E      = Tag med bara bankfridagar"

#: src/gcal_hlp.c:1486
msgid "     # k      = Display ISO week number"
msgstr "     # k      = Visa ISO-veckonummer"

#: src/gcal_hlp.c:1494
msgid "     # o      = Omit repeating date part of fixed date warnings"
msgstr "     # o      = Utelämna del av datumet som upprepas"

#: src/gcal_hlp.c:1502
msgid "     # x      = Exclude title of fixed date warning list"
msgstr "     # x      = Lista med förvarningar om fasta datum utan titel"

#: src/gcal_hlp.c:1510
msgid "     # z      = Display consecutive number of fixed date warnings"
msgstr "     # z      = Visa fortlöpande dagar"

#: src/gcal_hlp.c:1518
msgid "     2. Respected warning period"
msgstr "     2. Aktuell tidsperiod med förvarningar"

#: src/gcal_hlp.c:1527
msgid "             = Manage `29-FEBRUARY' in non-leap years"
msgstr "             = Hantera \"29-FEBRUARI\" under icke skottår"

#: src/gcal_hlp.c:1529
msgid "              ARG = february  Respect at `28-FEBRUARY'"
msgstr "              ARG = february  Beakta den \"28-FEBRUARI\""

#: src/gcal_hlp.c:1531
msgid "              ARG = march   Respect at `01-MARCH'"
msgstr "              ARG = march   Beakta den \"01-MARS\""

#: src/gcal_hlp.c:1539
msgid "     # d      = Include actual date if list of periods is generated"
msgstr "     # d      = Tag med aktuellt datum om periodlista skapas"

#: src/gcal_hlp.c:1547
msgid "     # l      = Generate list of periods instead of a single period"
msgstr "     # l      = Skapa periodlista i stället för en enstaka period"

#: src/gcal_hlp.c:1561
msgid "     # Nd      = Single absolute day N"
msgstr "     # Nd      = Enstaka dag N"

#: src/gcal_hlp.c:1563
#, possible-c-format
msgid "     # %cdN     = Single absolute day N"
msgstr "     # %cdN     = Enstaka dag N"

#: src/gcal_hlp.c:1566
msgid "     # NMOD     = Single day N relative to today"
msgstr "     # NMOD     = Enstaka dag N relativt idag"

#: src/gcal_hlp.c:1568
#, possible-c-format
msgid "       MOD      = %s  Forwards"
msgstr "       MOD      = %s  Framåt"

#: src/gcal_hlp.c:1570
#, possible-c-format
msgid "              = %s  Backwards"
msgstr "              = %s  Bakåt"

#: src/gcal_hlp.c:1573
msgid "     # Nw      = Complete week N"
msgstr "     # Nw      = Hel vecka N"

#: src/gcal_hlp.c:1575
msgid "              N = 0    1st week / last week of previous year"
msgstr "              N = 0    1:a veckan / sista veckan föregående år"

#: src/gcal_hlp.c:1577
msgid "              N = 1...52  1st...52nd week (always)"
msgstr "              N = 1 - 52  1:a - 52:a veckan (alltid)"

#: src/gcal_hlp.c:1579
msgid "              N = 53    53rd week (sometimes)"
msgstr "              N = 53    53:e veckan (ibland)"

#: src/gcal_hlp.c:1581
msgid "              N = 99    Last week"
msgstr "              N = 99    Förra veckan"

#: src/gcal_hlp.c:1584
#, possible-c-format
msgid "     # `%s%s'    = Single day `%s' of month `%s'"
msgstr "     # \"%s%s\"    = Enstaka dag \"%s\" i månaden \"%s\""

#: src/gcal_hlp.c:1588
#, possible-c-format
msgid "     # `%s%s'N   = Single N'th weekday `%s' of month `%s'"
msgstr "     # \"%s%s\"N   = Enstaka N:e veckodag \"%s\" i månaden \"%s\""

#: src/gcal_hlp.c:1591
#, possible-c-format
msgid "              N = 1...4  1st...4th weekday `%s' (always)"
msgstr "              N = 1 - 4  1:a - 4:e veckodagen \"%s\" (alltid)"

#: src/gcal_hlp.c:1593
#, possible-c-format
msgid "              N = 5    5th weekday `%s' (sometimes)"
msgstr "              N = 5    5:e veckodagen \"%s\" (ibland)"

#: src/gcal_hlp.c:1595
#, possible-c-format
msgid "              N = 9    Last weekday `%s'"
msgstr "              N = 9    Förra veckodagen \"%s\""

#: src/gcal_hlp.c:1598
#, possible-c-format
msgid "     # %cdN`%s'   = Single N'th weekday `%s'"
msgstr "     # %cdN\"%s\"   = Enstaka N:e veckodag \"%s\""

#: src/gcal_hlp.c:1601
#, possible-c-format
msgid "              N = 1...51  1st...51st weekday `%s' (always)"
msgstr "              N = 1 - 51  1:a - 51:a veckodagen \"%s\" (alltid)"

#: src/gcal_hlp.c:1603
#, possible-c-format
msgid "              N = 52|53  52|53rd weekday `%s' (sometimes)"
msgstr "              N = 52|53  52|53:e veckodagen \"%s\" (ibland)"

#: src/gcal_hlp.c:1605
#, possible-c-format
msgid "              N = 99    Last weekday `%s'"
msgstr "              N = 99    Förra veckodagen \"%s\""

#: src/gcal_hlp.c:1608
#, possible-c-format
msgid "     # %cwN`%s'   = Single weekday `%s' of N'th week"
msgstr "     # %cwN\"%s\"   = Enstaka veckodag \"%s\" i N:e veckan"

#: src/gcal_hlp.c:1611
#, possible-c-format
msgid "              N = 0    `%s' which isn't located in 1st week"
msgstr "              N = 0    \"%s\" som inte finns i 1:a veckan"

#: src/gcal_hlp.c:1613
#, possible-c-format
msgid "              N = 1...51  `%s' of 1st...51st week (always)"
msgstr "              N = 1 - 51  \"%s\" i 1:a - 51:a veckan (alltid)"

#: src/gcal_hlp.c:1615
#, possible-c-format
msgid "              N = 52|53  `%s' of 52|53rd week (sometimes)"
msgstr "              N = 52|53  \"%s\" i 52:a|53:e veckan (ibland)"

#: src/gcal_hlp.c:1617
#, possible-c-format
msgid "              N = 99    `%s' of last week"
msgstr "              N = 99    \"%s\" i förra veckan"

#: src/gcal_hlp.c:1620
#, possible-c-format
msgid "     # %ce[[%s|%s]N]  = Single day N relative to Easter Sunday"
msgstr "     # %ce[[%s|%s]N]  = Enstaka dag N relativt påskdagen"

#: src/gcal_hlp.c:1624
#, possible-c-format
msgid "     # %ce[%s|%s]N`%s'= Single N'th weekday relative to Easter Sunday"
msgstr "     # %ce[%s|%s]N\"%s\"= Enstaka N:e veckodag relativt påskdagen"

#: src/gcal_hlp.c:1628
#, possible-c-format
msgid "     # %cv[[%s|%s]N]  = Single day N relative to date variable"
msgstr "     # %cv[[%s|%s]N]  = Enstaka dag N relativt datumvariabel"

#: src/gcal_hlp.c:1632
#, possible-c-format
msgid "     # %cv[%s|%s]N`%s'= Single N'th weekday relative to date variable"
msgstr "     # %cv[%s|%s]N\"%s\"= Enstaka N:e veckodag relativt datumvariabel"

#: src/gcal_hlp.c:1636
msgid "     # t|T     = List tomorrow"
msgstr "     # t|T     = Lista imorgon"

#: src/gcal_hlp.c:1639
msgid "     # w|W[MOD]   = List complete week"
msgstr "     # w|W[MOD]   = Lista hela veckan"

#: src/gcal_hlp.c:1641
#, possible-c-format
msgid "        [MOD]    = %s  List tomorrow until ending day of week"
msgstr "        [MOD]    = %s  Lista från imorgon till slutet på veckan"

#: src/gcal_hlp.c:1644
#, possible-c-format
msgid "              = %s  List yesterday until starting day of week"
msgstr "              = %s  Lista från igår till början på veckan"

#: src/gcal_hlp.c:1648
msgid "     # m|M[MOD]   = List complete month"
msgstr "     # m|M[MOD]   = Lista hela månaden"

#: src/gcal_hlp.c:1650
#, possible-c-format
msgid "        [MOD]    = %s  List tomorrow until starting day of month"
msgstr "        [MOD]    = %s  Lista från imorgon till slutet på månaden"

#: src/gcal_hlp.c:1653
#, possible-c-format
msgid "              = %s  List yesterday until starting day of month"
msgstr "              = %s  Lista från igår till början på månaden"

#: src/gcal_hlp.c:1657
msgid "     # y|Y[MOD]   = List complete year"
msgstr "     # y|Y[MOD]   = Lista hela året"

#: src/gcal_hlp.c:1659
#, possible-c-format
msgid "        [MOD]    = %s  List tomorrow until starting day of year"
msgstr "        [MOD]    = %s  Lista från imorgon till slutet på året"

#: src/gcal_hlp.c:1662
#, possible-c-format
msgid "              = %s  List yesterday until ending day of year"
msgstr "              = %s  Lista från igår till början på året"

#: src/gcal_hlp.c:1671
msgid "     Use alternative file(s) instead of standard resource file"
msgstr "     Använd alternativ(a) fil(er) i stället för standardresursfil"

#: src/gcal_hlp.c:1675
msgid " f    = Display only those dates, for which fixed dates exists"
msgstr " f    = Visa bara de dagar, som har fasta datum"

#: src/gcal_hlp.c:1677
msgid "  F   = Display those dates, for which fixed dates doesn't exit, too"
msgstr "  F   = Visa också de dagar, som inte har fasta datum"

#: src/gcal_hlp.c:1679
#, possible-c-format
msgid "   ARG = Single file or list of files separated by `%s' character"
msgstr "   ARG = Enstaka fil eller lista med filer skilda åt med \"%s\"-tecken"

#: src/gcal_hlp.c:1691
#, possible-c-format
msgid "%cDATE"
msgstr "%cDATUM"

#: src/gcal_hlp.c:1696
msgid "Use given `DATE' instead of todays date"
msgstr "Använd angivet \"DATUM\" i stället för dagens datum"

#: src/gcal_hlp.c:1698
#, possible-c-format
msgid "Date format: `%s[%s[%s|%s[N]]]', `%s%c%c|dvar[[%s|%s]N[%s]]', `%s%cdN[%s]'"
msgstr "Datumformat: \"%s[%s[%s|%s[N]]]\", \"%s%c%c|dvar[[%s|%s]N[%s]]\", \"%s%cdN[%s]\""

#: src/gcal_hlp.c:1702
#, possible-c-format
msgid "       `%s%cwN[%s]', `month name[%s]', `weekday name[N]' or `%s'"
msgstr "       \"%s%cwN[%s]\", \"namn på månad[%s]\", \"namn på veckodag[N]\" eller \"%s\""

#: src/gcal_hlp.c:1713
#, possible-c-format
msgid "%cFILE"
msgstr "%cFIL"

#: src/gcal_hlp.c:1718
msgid "Preload options and commands from `FILE'"
msgstr "Läs flaggor och kommandon från \"FIL\""

#: src/gcal_hlp.c:1724
msgid "COMMAND"
msgstr "KOMMANDO"

#: src/gcal_hlp.c:1728
#, possible-c-format
msgid "%s    = Month in range: %d...%d"
msgstr "%s    = Månad i intervallet: %d - %d"

#: src/gcal_hlp.c:1730
#, possible-c-format
msgid "            or: month name | %s | %s%s | %s%s | %s%s"
msgstr "             eller: namn på månad | %s | %s%s | %s%s | %s%s"

#: src/gcal_hlp.c:1734
#, possible-c-format
msgid "      List:  %s[%s%s]%s...%s%s[%s%s]"
msgstr "      Lista:   %s[%s%s]%s...%s%s[%s%s]"

#: src/gcal_hlp.c:1737
#, possible-c-format
msgid "      Range: %s[%s%s]%s%s[%s%s] | %s%s%s%s%s | %s %s%s%s"
msgstr "      Intervall: %s[%s%s]%s%s[%s%s] | %s%s%s%s%s | %s %s%s%s"

#: src/gcal_hlp.c:1743
#, possible-c-format
msgid "%s%*s  = Year in range: %d...%d"
msgstr "%s%*s  = År  i intervallet: %d - %d"

#: src/gcal_hlp.c:1747
#, possible-c-format
msgid "      List:  [%s%s]%s%s...%s[%s%s]%s"
msgstr "      Lista:   [%s%s]%s%s...%s[%s%s]%s"

#: src/gcal_hlp.c:1750
#, possible-c-format
msgid "      Range: [%s%s]%s%s[%s%s]%s"
msgstr "      Intervall: [%s%s]%s%s[%s%s]%s"

#: src/gcal_hlp.c:1755
#, possible-c-format
msgid "  +++ If you specify two digits for the year I DON'T ASSUME %2d%s +++"
msgstr "  +++ Om du anger året med två siffror ANTAR JAG INTE %2d%s +++"

#. !USE_GER
#: src/gcal_hlp.c:1834
#, possible-c-format
msgid "%sh|hh  = Help screen; %sL = License; %sV = Version; %su = Suppress calendar sheet"
msgstr "%sh|hh  = Hjälpskärm; %sL = Licens; %sV = Version; %su = Undertryck kalenderblad"

#: src/gcal_hlp.c:1837
#, possible-c-format
msgid "%si[-]  = Special calendar format; "
msgstr "%si[-]  = Speciellt kalenderformat; "

#: src/gcal_hlp.c:1839
#, possible-c-format
msgid "%sp = Simple pager; "
msgstr "%sp = Enkel paginerare; "

#: src/gcal_hlp.c:1842
#, possible-c-format, fuzzy
msgid "%sH yes = Use highlighting"
msgstr "%sH yes = Använd ??"

#: src/gcal_hlp.c:1845
#, possible-c-format, fuzzy
msgid "%sb ARG = Year calendar with 1|2|3|4|6|12 blocks; %sH no = Disable highlighting"
msgstr "%sb ARG = Årskalender med 1|2|3|4|6|12 block; %sH no = Stäng av ??"

#: src/gcal_hlp.c:1848
#, possible-c-format
msgid "%sj[]  = Output of consecutive day of year (Modifiers: [b n nb"
msgstr "%sj[]  = Utmatning av fortlöpande dagar på året (Modifierare: [b n nb"

#: src/gcal_hlp.c:1857 src/gcal_hlp.c:1861
#, possible-c-format
msgid "%ss ARG = Starting day of week (ARG = 0|Today | %d|%s | %d|%s | ... | %d|%s)"
msgstr "%ss ARG = Första dag i veckan (ARG = 0|Idag | %d|%s | %d|%s | ... | %d|%s)"

#: src/gcal_hlp.c:1865
#, possible-c-format
msgid "%sn|N[%s] = Display eternal holiday list (Year in range: %d...%d)"
msgstr "%sn|N[%s] = Visa evig helgdagskalender (År i intervallet: %d - %d)"

#: src/gcal_hlp.c:1869
#, possible-c-format
msgid "%sc|C[] = Fixed dates list of file `%s'; %sf|F ARG[%sARG%s...]=Use file ARG"
msgstr "%sc|C[] = Fil med fasta datum \"%s\"; %sf|F ARG[%sARG%s...]=Använd filen ARG"

#: src/gcal_hlp.c:1876
#, possible-c-format
msgid "%s  = Month in range: %d...%d         List: %s[%s%s]%s...%s%s[%s%s]"
msgstr "%s  = Månad i intervallet: %d - %d         Lista: %s[%s%s]%s...%s%s[%s%s]"

#: src/gcal_hlp.c:1880
#, possible-c-format
msgid "          or: month name|%s[%s|%s|%s]  Range: %s[%s%s]%s%s[%s%s]"
msgstr "          eller: namn på månad|%s[%s|%s|%s]  Intervall: %s[%s%s]%s%s[%s%s]"

#: src/gcal_hlp.c:1884
#, possible-c-format
msgid "%s = Year in range: %d...%d%*s%*s      List: [%s%s]%s%s...%s[%s%s]%s"
msgstr "%s = År   i intervallet: %d - %d%*s%*s      Lista: [%s%s]%s%s...%s[%s%s]%s"

#: src/gcal_hlp.c:1888
#, possible-c-format
msgid "                        Range: [%s%s]%s%s[%s%s]%s"
msgstr "                        Intervall: [%s%s]%s%s[%s%s]%s"

#: src/gcal_hlp.c:1891
#, possible-c-format
msgid "  +++ If you specify two digits for the year I DON'T assume %2d%s +++"
msgstr "  +++ Om du anger året med två siffror ANTAR JAG INTE %2d%s +++"

#. !USE_GER
#: src/gcal_hlp.c:1936
msgid "  This software doesn't claim completeness, correctness or usability."
msgstr "  Detta program gör inte anspråk på fullständighet, riktighet eller användbarhet."

#: src/gcal_hlp.c:1938
msgid "  On principle I will not be liable for ANY damages or losses (implicit"
msgstr "  Av principiella skäl är jag inte ansvarig för NÅGON skada eller förlust (implicit"

#: src/gcal_hlp.c:1940
msgid "  or explicit), which result from using or handling my software."
msgstr "  eller explicit), som användadet eller handhavandet av mitt program gett upphov till"

#: src/gcal_hlp.c:1942
msgid "  If you use this software, you agree without any exception to this"
msgstr "  Om du använder detta program, accepterar du utan undantag detta"

#: src/gcal_hlp.c:1944
msgid "  agreement, which binds you LEGALLY !!"
msgstr "  avtal, som binder dig ENLIGT LAG!!"

#: src/gcal_hlp.c:1947
msgid "  This program is free software; you can redistribute it and/or modify"
msgstr "  Detta program är gratis; du får distribuera det och/eller modifiera"

#: src/gcal_hlp.c:1949
msgid "  it under the terms of the `GNU General Public License' as published by"
msgstr "  det under villkoren i \"GNU General Public License\" utfärdade av"

#: src/gcal_hlp.c:1951
msgid "  the `Free Software Foundation'; either version 2, or (at your option)"
msgstr "  \"Free Software Foundation\"; antingen version 2, eller (om du så önskar)"

#: src/gcal_hlp.c:1953
msgid "  any later version."
msgstr "  en senare version."

#: src/gcal_hlp.c:1956
msgid "  You should have received a copy of the `GNU General Public License'"
msgstr "  Du skall ha fått en kopia av \"GNU General Public License\""

#: src/gcal_hlp.c:1958
msgid "  along with this program; if not, write to the:"
msgstr "  tillsammans med detta program; om inte, skriv till:"

#. !USE_GER
#: src/gcal_hlp.c:1989
msgid "  Compilation options:"
msgstr "  Kompileringsflaggor:"

#. !USE_GER
#: src/gcal_hlp.c:2037
#, possible-c-format
msgid "   Gregorian Reformation: %d-%d %s %0*d"
msgstr "   Gregorianska reformationen: %d-%d %s %0*d"

#. !USE_GER
#: src/gcal_hlp.c:2046
#, possible-c-format
msgid "   Date format: (%s) `%s' (%s)"
msgstr "   Datumformat: (%s) \"%s\" (%s)"

#. !USE_GER
#: src/gcal_hlp.c:2073
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [%s|%s{[h|hh|L|V]|{H R%s X b%s i j%s n%s s u%s}}] [[%s] [%s]]"
msgstr "Användning: %s [%s|%s{[h|hh|L|V]|{H R%s X b%s i j%s n%s s u%s}}] [[%s] [%s]]"

#. !USE_GER
#: src/gcal_hlp.c:2098
#, possible-c-format
msgid "Use `%s %s' or "
msgstr "Använd \"%s %s\" eller "

#: src/gcal_hlp.c:2100
#, possible-c-format
msgid "`%s %s|[%s?]' for more information."
msgstr "\"%s %s|[%s?]\" för mer information."

#. !USE_GER
#: src/gcal_hlp.c:2207
#, possible-c-format
msgid ":%*s The GNU calendar program ("
msgstr ":%*s GNUs kalenderprogram ("

#. !USE_GER
#: src/gcal_hlp.c:2242
#, possible-c-format
msgid "`%s' is `free software'    %*s"
msgstr "\"%s\" är \"gratis programvara\"    %*s"

#. !USE_GER
#: src/gcal_hlp.c:2255
msgid "           Enjoy"
msgstr "           Mycket nöje"

#. !USE_GER
#: src/gcal_rc.c:2363
#, possible-c-format
msgid "Leap-day set to `%02d-%s' in file `%s'."
msgstr "Skottdag satt till \"%02d-%s\" i filen \"%s\"."

#. !USE_GER
#: src/gcal_rc.c:2370
#, possible-c-format
msgid "Line %ld: %s"
msgstr "Rad %ld: %s"

#. !USE_GER
#: src/gcal_rc.c:2405
#, possible-c-format
msgid "Date variable `%c' undefined in file `%s'."
msgstr "Datumvariabeln \"%c\" odefinierad i filen \"%s\"."

#. !USE_GER
#: src/gcal_rc.c:2412
#, possible-c-format
msgid "Invalid date value (variable `%c') in file `%s'."
msgstr "Felaktigt datum (variabeln \"%c\") i filen \"%s\"."

#. !USE_GER
#: src/gcal_rc.c:2432
#, possible-c-format
msgid "Argument `%s' of command line ignored"
msgstr "Argumentet \"%s\" på kommandoraden ignorerat"

#: src/gcal_rc.c:2434
#, possible-c-format
msgid "Line %ld ignored: %s"
msgstr "Rad %ld ignorerad: %s"

#. !USE_GER
#: src/gcal_rc.c:2442
msgid "Abort!"
msgstr "Avbryt!"

#. !USE_GER
#: src/gcal_rcc.c:3153
#, fuzzy
msgid "pm"
msgstr "pm (enligt engelskt format)"

#. !USE_GER
#: src/gcal_rcc.c:3162
#, fuzzy
msgid "am"
msgstr "am (enligt engelskt format)"

#. !USE_GER
#: src/gcal_rcu.c:751 src/gcal_rcu.c:849
msgid "`Eternal holiday list'"
msgstr "\"Evig helgdagskalender\""

#. !USE_GER
#: src/gcal_rcu.c:1449 src/gcal_rcu.c:1513
msgid "`Internal'"
msgstr "\"Intern\""

#. !USE_GER
#: src/gcal_rcu.c:1662
msgid "Fixed date list"
msgstr "Lista med fasta datum"

#. !USE_GER
#: src/gcal_rcu.c:1830
#, possible-c-format
msgid " ; Week %s"
msgstr " ; Vecka %s"

#. !GCAL_TCAP || !USE_HLS
#. !GCAL_TCAP || !USE_HLS
#. !USE_GER
#: src/gcal_tty.c:516
#, possible-c-format
msgid "<Return> for more , <%s> to quit..."
msgstr "<Vagnretur> för mer , <%s> för att avsluta..."

#. !USE_GER
#: src/gcal_tty.c:1109
#, possible-c-format
msgid ""
"\n"
"Environment variable `%s' not found"
msgstr ""
"\n"
"Miljövariabeln \"%s\" ej funnen"

#. !USE_GER
#: src/gcal_tty.c:1121
#, possible-c-format
msgid ""
"\n"
"Environment variable `%s' not set"
msgstr ""
"\n"
"Miljövariabeln \"%s\" ej satt"

#. !USE_GER
#: src/gcal_tty.c:1163
msgid ""
"\n"
"`termcap' file not found"
msgstr ""
"\n"
"\"termcap\"-fil ej funnen"

#. !USE_GER
#: src/gcal_tty.c:1173
#, possible-c-format
msgid ""
"\n"
"Unknown terminal type defined in `%s'"
msgstr ""
"\n"
"Okänd terminaltyp definierad i \"%s\""

#. !USE_GER
#: src/gcal_utl.c:431
#, possible-c-format
msgid ""
"\n"
"%s: abort, "
msgstr ""
"\n"
"%s: avbryt, "

#. !USE_GER
#: src/gcal_utl.c:546
#, possible-c-format
msgid ""
"invalid year for computing Easter Sundays date\n"
"Year must be in range (%d...%d)"
msgstr ""
"felaktigt år för att kunna beräkna datum för påskdagen\n"
"Året måste vara i intervallet (%d - %d)"

#: src/gcal_utl.c:550
#, possible-c-format
msgid "`%s' line %ld: virtual memory exhausted (%s=%d)"
msgstr "\"%s\" rad %ld: virtuellt minne slut (%s=%d)"

#: src/gcal_utl.c:555
#, possible-c-format
msgid ""
"invalid date part in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"del av datum felaktig i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/gcal_utl.c:559
#, possible-c-format
msgid ""
"invalid month field(%02d) in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktigt månadsfält(%02d) i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/gcal_utl.c:563
#, possible-c-format
msgid ""
"invalid day field(%02d) in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktigt datumfält(%02d) i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/gcal_utl.c:567
#, possible-c-format
msgid ""
"malformed %s in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"missbildad %s i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/gcal_utl.c:571
#, possible-c-format
msgid ""
"invalid recursive/cyclic %s in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktig rekursiv/cyklisk %s i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/gcal_utl.c:575
#, possible-c-format
msgid "file `%s' not found"
msgstr "filen \"%s\" ej funnen"

#: src/gcal_utl.c:578
#, possible-c-format
msgid ""
"invalid N'th weekday field(%d) in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktigt N:e veckodagsfält(%d) i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

# vitluft :)
#: src/gcal_utl.c:582
#, possible-c-format, fuzzy
msgid ""
"missing `whitespace' character after date part in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"\"??\"-tecken saknas efter datumdelen i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/gcal_utl.c:587
#, possible-c-format
msgid ""
"illegal date variable operation in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktig operation med datumvariabel i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/gcal_utl.c:591
#, possible-c-format
msgid ""
"illegal date variable operation (%s)\n"
"%s\n"
msgstr ""
"felaktig operation med datumvariabel (%s)\n"
"%s\n"

#. USE_RC
#: src/gcal_utl.c:598
#, possible-c-format
msgid ""
"file `%s' can't be written\n"
"Storage media full!"
msgstr ""
"filen \"%s\" kan inte skrivas\n"
"Lagringsmediet fullt!"

#: src/gcal_utl.c:603
#, possible-c-format
msgid "sending Email to `%s' have failed"
msgstr "att skicka e-post till \"%s\" misslyckades"

#: src/gcal_utl.c:605 src/gcal_utl.c:622
#, possible-c-format
msgid ""
"\n"
"`%s' line %ld: "
msgstr ""
"\n"
"\"%s\" rad %ld: "

#: src/gcal_utl.c:612
#, possible-c-format
msgid "`%s' line %ld: (`%s') `%s%d' have failed"
msgstr "\"%s\" rad %ld: (\"%s\") \"%s%d\" misslyckades"

#: src/gcal_utl.c:620
#, possible-c-format
msgid "read error in file `%s'"
msgstr "läsfel i filen \"%s\""

#: src/gcal_utl.c:627
#, possible-c-format
msgid ""
"illegal character in response file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"ogiltigt tecken i svarsfilen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/gcal_utl.c:631
#, possible-c-format
msgid "`%s' line %ld: (`%s') invalid value for table size `sizeof %s>%d'"
msgstr "\"%s\" rad %ld: (\"%s\") ogiltigt värde på tabellstorleken \"sizeof %s>%d\""

#: src/gcal_utl.c:635
#, possible-c-format
msgid "(`%s') date format `%s' is invalid"
msgstr "(\"%s\") datumformatet \"%s\" är felaktigt"

#: src/gcal_utl.c:640
#, possible-c-format
msgid ""
"illegal text variable definition in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktig definition av textvariabel i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/gcal_utl.c:644
#, possible-c-format
msgid ""
"illegal text variable definition (%s)\n"
"%s\n"
msgstr ""
"felaktig definition av textvariabel (%s)\n"
"%s\n"

#. USE_RC
#: src/gcal_utl.c:651
#, possible-c-format
msgid "`%s' line %ld: (`%s') unmanaged error (%d)"
msgstr "\"%s\" rad %ld: (\"%s\") ej hanterbart fel (%d)"

#. !USE_GER
#: src/gcal_utl.c:1154
msgid "th"
msgstr ":e"

#: src/gcal_utl.c:1154
msgid "st"
msgstr ":a"

#: src/gcal_utl.c:1154
msgid "nd"
msgstr ":a"

#: src/gcal_utl.c:1154
msgid "rd"
msgstr ":e"

#. !USE_GER
#: src/gcal_utl.c:1195 src/gcal_utl.c:1220 src/gcal_utl.c:1246
msgid "invalid day"
msgstr "felaktig dag"

#: src/gcal_utl.c:1196
msgid "Mon"
msgstr "mån"

#: src/gcal_utl.c:1196
msgid "Tue"
msgstr "tis"

#: src/gcal_utl.c:1196
msgid "Wed"
msgstr "ons"

#: src/gcal_utl.c:1196
msgid "Thu"
msgstr "tor"

#: src/gcal_utl.c:1197
msgid "Fri"
msgstr "fre"

#: src/gcal_utl.c:1197
msgid "Sat"
msgstr "lör"

#: src/gcal_utl.c:1197
msgid "Sun"
msgstr "sön"

#: src/gcal_utl.c:1221
msgid "Mo"
msgstr "må"

#: src/gcal_utl.c:1221
msgid "Tu"
msgstr "ti"

#: src/gcal_utl.c:1221
msgid "We"
msgstr "on"

#: src/gcal_utl.c:1221
msgid "Th"
msgstr "to"

#: src/gcal_utl.c:1222
msgid "Fr"
msgstr "fr"

#: src/gcal_utl.c:1222
msgid "Sa"
msgstr "lö"

#: src/gcal_utl.c:1222
msgid "Su"
msgstr "sö"

#: src/gcal_utl.c:1247
msgid "Monday"
msgstr "måndag"

#: src/gcal_utl.c:1247
msgid "Tuesday"
msgstr "tisdag"

#: src/gcal_utl.c:1247
msgid "Wednesday"
msgstr "onsdag"

#: src/gcal_utl.c:1247
msgid "Thursday"
msgstr "torsdag"

#: src/gcal_utl.c:1248
msgid "Friday"
msgstr "fredag"

#: src/gcal_utl.c:1248
msgid "Saturday"
msgstr "lördag"

#: src/gcal_utl.c:1248
msgid "Sunday"
msgstr "söndag"

#. !USE_GER
#: src/gcal_utl.c:1278 src/gcal_utl.c:1306
msgid "invalid month"
msgstr "felaktig månad"

#: src/gcal_utl.c:1279
msgid "Jan"
msgstr "jan"

#: src/gcal_utl.c:1279
msgid "Feb"
msgstr "feb"

#: src/gcal_utl.c:1279
msgid "Mar"
msgstr "mar"

#: src/gcal_utl.c:1279
msgid "Apr"
msgstr "apr"

#: src/gcal_utl.c:1279 src/gcal_utl.c:1308
msgid "May"
msgstr "maj"

#: src/gcal_utl.c:1279
msgid "Jun"
msgstr "jun"

#: src/gcal_utl.c:1280
msgid "Jul"
msgstr "jul"

#: src/gcal_utl.c:1280
msgid "Aug"
msgstr "aug"

#: src/gcal_utl.c:1280
msgid "Sep"
msgstr "sep"

#: src/gcal_utl.c:1280
msgid "Oct"
msgstr "okt"

#: src/gcal_utl.c:1280
msgid "Nov"
msgstr "nov"

#: src/gcal_utl.c:1280
msgid "Dec"
msgstr "dec"

#: src/gcal_utl.c:1307
msgid "January"
msgstr "januari"

#: src/gcal_utl.c:1307
msgid "February"
msgstr "februari"

#: src/gcal_utl.c:1307
msgid "March"
msgstr "mars"

#: src/gcal_utl.c:1308
msgid "April"
msgstr "april"

#: src/gcal_utl.c:1308
msgid "June"
msgstr "juni"

#: src/gcal_utl.c:1309
msgid "July"
msgstr "juli"

#: src/gcal_utl.c:1309
msgid "August"
msgstr "augusti"

#: src/gcal_utl.c:1309
msgid "September"
msgstr "september"

#: src/gcal_utl.c:1310
msgid "October"
msgstr "oktober"

#: src/gcal_utl.c:1310
msgid "November"
msgstr "november"

#: src/gcal_utl.c:1310
msgid "December"
msgstr "december"

#. !USE_GER
#: src/txt2gcal.c:88
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [--help | --version] | [Text-file | -] [Date-part]\n"
msgstr "Användning: %s [--help | --version] | [TEXTFIL | -] [DATUMDEL]\n"

#. !USE_GER
#: src/txt2gcal.c:172
#, possible-c-format
msgid "%s: unrecognized option `%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%s\"\n"

#. !USE_GER
#: src/txt2gcal.c:207
#, possible-c-format
msgid "%s: virtual memory exhausted\n"
msgstr "%s: virtuellt minne slut\n"

#. !USE_GER
#: src/txt2gcal.c:217
#, possible-c-format
msgid "%s: no regular file\n"
msgstr "%s: ingen reguljär fil\n"

#. !HAVE_ERRNO_H
#. !USE_GER
#: src/txt2gcal.c:225
#, possible-c-format
msgid "%s: file not found\n"
msgstr "%s: filen ej funnen\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.