Re: gcal 2.01, första versionen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-08-28 22:17:39

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
   Subject: Re: gcal 2.01, första versionen 
   Date:   Wed, 28 Aug 1996 22:17:39 +0200
   ------


>Ska man börja helgdagarna med stor bokstav?

Nej, helgdagar liksom veckodagar och månader börjar med liten bokstav i 
svenskan. Dvs. måndag, julafton, påsk, maj osv.

>#. !USE_GER
>#: src/gcal.c:829
>msgid "Day group (exactly one member must be defined):"
>msgstr "Daggrupp (exakt en medlem måste definieras):"

Här föreslår jag "dagsgrupp" i stället. Det är betydligt trevligare.

>#: src/gcal.c:830
>msgid "Day number with leading zeroes"
>msgstr "Dagnummer med inledande nollor"

"Dagsnummer". Jämför "dagstidning".

>#: src/gcal.c:832
>msgid "Day number with leading zeroes and trailing suffix"
>msgstr "Dagnummer med ändelse och inledande nollor"

Jag föredrar "suffix" framför "ändelse".

>#: src/gcal.c:835
>msgid "Complete month name"
>msgstr "Fullständigt namn på månad"

Urk, skriv "Månadens fullständiga namn" i stället.

>#: src/gcal.c:836
>msgid "Abbreviated month name (3 letters)"
>msgstr "Förkortat namn på månad (3 bokstäver)"

Motsvarande invändning här.

>#: src/gcal.c:843
>msgid "Complete weekday name"
>msgstr "Fullständigt namn på veckodag"
>
>#: src/gcal.c:844
>msgid "Abbreviated weekday name (3 letters)"
>msgstr "Förkortat namn på veckodag (3 bokstäver)"

...och här.

>#: src/gcal.c:846
># Jag kan inte komma på något bra ord för "highlighting".
># Det heter "Hervorhebung" på tyska.
>#, fuzzy
>msgid "Highlighting group (all members must be defined):"
>msgstr "?? grupp (alla medlemmar måste definieras):"

Hmm, vad sägs om "framhäva"?

>#. !USE_GER
>#: src/gcal.c:1992
>#, possible-c-format
>msgid ""
>"%s: invalid date given -- %c%s\n"
>"%s\n"
>msgstr ""
>"%s: felaktigt datum givet -- %c%s\n"
>"%s\n"

Man anger datum, dvs. "felaktigt datum angivet".

># Är "svarsfil" ett bra ord?
>#. !USE_GER
>#: src/gcal.c:2260
>#, fuzzy
>msgid "response file"
>msgstr "svarsfil"

Ja, det tycker jag är utmärkt.

># Är "skalmanus" ett bra ord?
>#. !USE_GER
>#: src/gcal.c:2272
>#, fuzzy
>msgid "shell script"
>msgstr "skalmanus"

Nej, det är nästan obegripligt. Jag hävdar att "script" går alldeles utmärkt 
som lånord. Tänk på t.ex. scripta.

Dvs. ett script, scriptet, flera script, scripten.

"skalskript"

Mja. Nåja, hellre det än "skalmanus" i alla fall, vilket får mig att tänka på 
musslor.

Möjligen "skript" i stället för "script", men det känns lika motigt som att 
skriva "jos" i stället för "juice".

Allvarligt talat, har någon här någonsin sagt "manus" i stället för "script"?

Som Posten brukade säga: skriv som du talar!

>#. !USE_GER
>#: src/gcal_fil.c:1435
>#, possible-c-format, fuzzy
># Jag är lite osäker på vad alla %s egentligen står för, så jag vet inte
># om "try" är ett verb eller ett substantiv. 
># "Versuche %s `%s' zu schreiben... %s%s%s" heter det på tyska.
>msgid "Try to write %s `%s'... %s%s%s"
>msgstr "Försök att skriva %s \"%s\"... %s%s%s"
>
>#: src/gcal_fil.c:1437 src/gcal_fil.c:1532 src/gcal_fil.c:1546
>msgid "failed"
>msgstr "misslyckades"


Man får ofta en ledtråd genom att titta på efterföljande texter. 
"Misslyckades" hör troligen ihop med "försök att skriva", och det får mig att 
misstänka att det borde vara något i stil med "försöket att skriva .... 
misslyckades".

>#: src/gcal_hdy.c:834
>msgid "St. Valentine's Day"
>msgstr "S:t Valentines dag"

"Alla hjärtans dag"

>#: src/gcal_hdy.c:838
>msgid "All Fool's Day"
>msgstr "1 april"

Borde nog skrivas ut som "förste april".

>#: src/gcal_hdy.c:857
>#, fuzzy
>msgid "Reformation Day"
>msgstr "reformationsdagen"

Hmm, borde nog markeras som utländskt, ja.

>#: src/gcal_hdy.c:859
>msgid "All Saints' Day"
>msgstr "allhelgonadagen"

Obs! Allhelgonadagen infaller alltid 1/11, medan alla helgons dag däremot 
infaller första lördagen i november. Det är alla helgons dag som är helgdag i 
Sverige. Jag är osäker på vilken dag det är de firar i USA.

>#: src/gcal_hdy.c:865
>#, fuzzy
># Enligt mitt lexikon är Boxing day tredjedag jul, om annandagen råkar vara
># en söndag. Hur ska man egentligen översätta det här?
>msgid "Boxing Day"
>msgstr "annandag jul"

Annandag jul duger utmärkt.

>#: src/gcal_hdy.c:871
>#, fuzzy
>msgid "Maria's Ascension Day"
>msgstr "Maria himmelfärds dag"

"himmelsfärd", inte "himmelfärd".

># tyska: Heilige Drei K"OE"nige
>#: src/gcal_hdy.c:873
>#, fuzzy
>msgid "Three King's Day"
>msgstr "Tre kungars dag"

"Heliga tre konungars dag", eller på modern och något mer bekant svenska 
"trettondedag jul".

>#: src/gcal_hdy.c:879
>msgid "Christ's Ascension Day"
>msgstr "Kristi himmelfärds dag"

"Kristi himmelsfärds dag"

>#: src/gcal_hdy.c:883
>msgid "All Souls' Day"
>msgstr "alla själars dag"

Hmm, när inträffar den?

>#: src/gcal_hdy.c:885
>#, fuzzy
>msgid "St. Nicholas' Day"
>msgstr "S:t Nicholas dag"

6 dec. tror jag, men den finns inte i Sverige.

>#: src/gcal_hdy.c:888
>msgid "4th Advent"
>msgstr "4:e advent"

Ska man vara noga, och det tycker jag, så heter det "4:e söndagen i Advent".

># tyska: Totensonntag
>#: src/gcal_hdy.c:907
>#, fuzzy
>msgid "Death Sunday"
>msgstr "dödssöndagen"

Vad är detta för dag?

># tyska: Rosenmontag
>#: src/gcal_hdy.c:929
>#, fuzzy
>msgid "Carnival's Monday"
>msgstr "karnevalsmåndagen"

Mja. Blå måndag heter det väl? Dagen före fettisdagen = dagen efter 
fastlagssöndagen, alltså.

># tyska: Bu"SZ"- und Bettag
>#: src/gcal_hdy.c:947
>#, fuzzy
>msgid "Day of Prayer & Repentance"
>msgstr ""

Bönsöndagen, månne?

>#: src/gcal_hdy.c:958
>#, fuzzy
>msgid "St. Patrick's Day"
>msgstr "S:t Patricks dag"

S:t Patrik, i så fall.

>#: src/gcal_hdy.c:982
>#, fuzzy
>msgid "Halloween"
>msgstr "allhelgonaafton"

Hmm, när inträffar den egentligen?

>#. !USE_GER
>#: src/gcal_hdy.c:1080
>#, possible-c-format
>msgid "%s:      The year %0*d is %s leap year"
>msgstr "%s:      År %0*d är %s skottår"
>
>#. !USE_GER
>#: src/gcal_hdy.c:1081 src/gcal_hdy.c:1084 src/gcal_hdy.c:1183
>#: src/gcal_hdy.c:1362
>msgid "Eternal holiday list"
>msgstr "Evig helgdagskalender"
>
>#: src/gcal_hdy.c:1081 src/gcal_hdy.c:1084
>msgid "A"
msgstr "ETT"
>
>#: src/gcal_hdy.c:1081 src/gcal_hdy.c:1084
>msgid "NO"
>msgstr "INTE ETT"

"INTE NÅGOT" borde det nog vara.

>#: src/gcal_hlp.c:1295
>#, possible-c-format
>msgid "     Display eternal holiday list (Year in range: %d...%d)"
>msgstr "     Visa evig helgdagskalender (år i intervallet: %d - %d)"

Hmm, jag tycker "evighetskalender för helgdagar" låter bättre.

>#: src/gcal_hlp.c:1342
>msgid "     Set period of Gregorian Reformation"
>msgstr "     Sätt perioden för gregorianska reformationen"

Hmm, "ställ in perioden.." låter mycket bättre.

Apropå Gregorius, undras just om gcal klarar den svenska kalendern under åren 
1700-1752.

Att jag undrar det beror på följande:

I slutet på 1600-talet tyckte de lärde här i landet att vi nog borde byta till 
den gregorianska kalendern, eftersom stora delar av Europa, och då i synnerhet 
de protestantiska länderna, hade bytt. Så man beslutade att fr.o.m. år 1700 
använda den gregorianska kalendern i stället.

Detta fick till följd att 1700, som ju inte är jämnt delbart med 400, _inte_ 
var något skottår, vilket det är enligt den julianska kalendern.

Sverige, som före 1700 legat 11 dagar före den gregorianska kalendern, låg 
således nu 10 dagar före. Meningen var att vi genom att ständigt hoppa över 
skottdagarna vart fjärde år efter 40 år skulle "komma ikapp" den gregorianska 
kalendern. Av diverse anledningar (främst att kungen var på vift) blev det 
dock inte så, utan både 1704 och 1708 var skottår.

Så småningom, närmare bestämt ca. 1710, insåg man att det inte var hållbart 
att ha ett helt annat datum än ALLA andra länder. Det var alltså av nöden att 
komma i takt med endera systemet.

Eftersom "hoppet" på 10 dagar till den gregorianska kalendern ansågs vara för 
stort att göra i ett enda svep blev det m.a.o. till att justera sig tillbaka 
till den julianska kalendern.

Följden blev att man beslutade att år 1712 skulle vi ha TVÅ skottdagar. 
Februari fick följaktligen 30 dagar detta år! Osis att vara född 30/2 :-)

Vi körde sedan med den julianska kalendern fram till 1752 när det fick vara 
nog (då var i princip bara Ryssland och Sverige kvar). Man beslutade således 
att helt sonika hoppa över 18-28 februari för att på så vis överbrygga 
kalenderns 11-dagarsdefekt.

Gissa om bönderna blev förvirrade :-)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.