Re: gcal 2.01, fö rsta versionen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-12 23:21:25

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: gcal 2.01, fö rsta versionen
   Date:   Thu, 12 Sep 1996 23:21:25 +0200 (MET)
   ------

> Date: Wed, 28 Aug 1996 21:27:58 +0100
> Old-From: Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
> 
> Många av helgdagarna har jag ingen aning om hur de ska översättas. Jag har i ett
> flertal fall bara gissat en översättning, så alla förslag är välkomna.

Det här är ju ett fall när det är ovanligt uppenbart att det krävs mer
än att översätta strängar för att göra en internationell version.
Helgdagar borde på något sätt vara tabellstyrda eller något dyligt.
Om man har lokal för Sverige borde t.ex. inte Martin L. Kings dag vara
markerad, men väl t.ex. midsommardagen. En del av strängarna tyder på
att det finns möjligheter att göra det. Och det verkar ju finnas
möjlighet att välja mellan USAs och Tysklands helgdagar. Skulle vi
kanske försöka göra motsvarande svenska tabell? (Egentligen borde det
väl styras av lokalen det också, men om det styrs på annat sätt är det
ju bättre än inget.)

> Bör man lägga till någon form av nationalitetsbestämning till de helgdagar som
> inte finns i Sverige?

Det tycker jag låter som en bra idé. Och de tyska högtiderna är ju
markerade, så varför inte?

> # Är "svarsfil" ett bra ord?
> #. !USE_GER
> #: src/gcal.c:2260
> #, fuzzy
> msgid "response file"
> msgstr "svarsfil"

Kan du förklara hur det används?

> #: src/gcal_hdy.c:865
> #, fuzzy
> # Enligt mitt lexikon är Boxing day tredjedag jul, om annandagen råkar vara
> # en söndag. Hur ska man egentligen översätta det här?
> msgid "Boxing Day"
> msgstr "annandag jul"

Innan du anstränger dig, har du kollat om logiken i programmet tar
hänsyn till det?

> #: src/gcal_hdy.c:977
> #, fuzzy
> msgid "American Indian Day"
> msgstr "amerikanska indiandagen"

Det räcker väl med "indiandagen". På engelska använder man ju den
preciseringen för att skilja indianer från indier, men det behövs ju
inte på svenska där vi har olika ord.

> #: src/gcal_hlp.c:1128
> msgid "     Display some debug informations"
> msgstr "     Visa lite debug-information"

"felsökningsinformation"?

> #. I don't like the GNU-coding scheme for do-whiles
> #: src/gcal_hlp.c:1356
> #, possible-c-format
> msgid "  ARG  = %s%s%s%s%s%s%s  Set period explicitly"
> msgstr "  ARG  = %s%s%s%s%s%s%s  Sätt tidsperioden explicit"

Är inte "uttryckligen" lite mindre svengelska än "explicit"?

> #: src/gcal_hlp.c:1418 src/gcal_hlp.c:1673
> msgid "     Implies warning period: Today"
> msgstr "     Innebär förvarningsperioden: idag"

Det beror lite på sammanhanget, men jag skulle gissa att "medför"
passar bättre än "innebär".

> #: src/gcal_hlp.c:1510
> msgid "     # z      = Display consecutive number of fixed date warnings"
> msgstr "     # z      = Visa fortlöpande dagar"

Du har ju översatt "fixed date" med "fasta datum" i överigt. Varför
inte här?

> #: src/gcal_hlp.c:1581
> msgid "              N = 99    Last week"
> msgstr "              N = 99    Förra veckan"

Är du säker på sammanhanget? Det betyder verkligen "förra" och inte
"sista" veckan? Motsvarande för förra/sista veckodagen m.fl. snarlika
meddelanden.

> #: src/gcal_hlp.c:1659
> #, possible-c-format
> msgid "        [MOD]    = %s  List tomorrow until starting day of year"
> msgstr "        [MOD]    = %s  Lista från imorgon till slutet på året"

Det står "starting day of year". Det verkar omvänt mot meddelandena
precis innan, rätt eller fel vet inte jag.

> #: src/gcal_hlp.c:1662
> #, possible-c-format
> msgid "              = %s  List yesterday until ending day of year"
> msgstr "              = %s  Lista från igår till början på året"

Och här står det "ending".

> #: src/gcal_utl.c:563
> #, possible-c-format
> msgid ""
> "invalid day field(%02d) in file `%s'\n"
> "Line %ld: %s"
> msgstr ""
> "felaktigt datumfält(%02d) i filen \"%s\"\n"
> "Rad %ld: %s"

Tidigare har du använt "datum" (tror jag) när ett fullständigt datum
har avsetts, med år, månad, och dag. Det engelska uttrycket har för
det mesta varit "date". Så här kanske "dagfält" skulle vara bättre?

> #: src/gcal_utl.c:567
> #, possible-c-format
> msgid ""
> "malformed %s in file `%s'\n"
> "Line %ld: %s"
> msgstr ""
> "missbildad %s i filen \"%s\"\n"
> "Rad %ld: %s"

Jag har aldrig hört "missbildad" använt på det här sättet på svenska.
Skulle inte "felaktig" vara bättre?

> # vitluft :)
> #: src/gcal_utl.c:582
> #, possible-c-format, fuzzy
> msgid ""
> "missing `whitespace' character after date part in file `%s'\n"
> "Line %ld: %s"
> msgstr ""
> "\"??\"-tecken saknas efter datumdelen i filen \"%s\"\n"
> "Rad %ld: %s"

I diffutils använde jag, efter en diskussion med Jan, "blanktecken".

> #: src/gcal_utl.c:1196
> msgid "Mon"
> msgstr "mån"

Lite trist att han/hon inte använder locale-kategorin LC_TIME för
sådant här. Det skulle egentligen inte behöva finnas i
meddelandefilen.

Men det är inte en kommentar till dig som översättare.

> Date: Wed, 28 Aug 1996 22:17:39 +0200
> Old-From: Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
> 
> >Ska man börja helgdagarna med stor bokstav?
> 
> Nej, helgdagar liksom veckodagar och månader börjar med liten bokstav i 
> svenskan. Dvs. måndag, julafton, påsk, maj osv.

I löpande text, ja. Men när orden står ensamma, som i en kalender,
brukar man ofta inleda dem med stor bokstav. Som om det vore en egen
mening, fast det inte är det.

> Som Posten brukade säga: skriv som du talar!

När jag gör mina översättningar brukar jag försöka vara lite
noggrannare än så. (halvt :-)

> Date: Wed, 4 Sep 1996 22:03:21 +0200
> Old-From: Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
> 
> >>#: src/gcal.c:846
> >># Jag kan inte komma på något bra ord för "highlighting".
> >># Det heter "Hervorhebung" på tyska.
> >>#, fuzzy
> >>msgid "Highlighting group (all members must be defined):"
> >>msgstr "?? grupp (alla medlemmar måste definieras):"
> >
> >Hmm, vad sägs om "framhäva"?
> >
> 
> "Framhävningsgrupp", tja... fler förslag?

"markera"?

> >>#: src/gcal_hdy.c:883
> >>msgid "All Souls' Day"
> >>msgstr "alla själars dag"
> >
> >Hmm, när inträffar den?
> >
> 
> Ingen aning!

Enligt Collins English Dictionary:

n. R.C. Church. a day of prayer (Nov. 2) for the dead in purgatory.

En allahelgonadag till!

> >>#: src/gcal_hdy.c:982
> >>#, fuzzy
> >>msgid "Halloween"
> >>msgstr "allhelgonaafton"
> >
> >Hmm, när inträffar den egentligen?
> >
> 
> Mitt lexikon översätter "halloween" med "allhelgonaafton", men det är ju
> ingen garanti för att det är rätt.

Mitt lexikon säger

n. the eve of All Saints' Day celebrated on Oct. 31 by masquerading:
Allhallows Eve

> Date: Thu, 05 Sep 1996 08:17:19 -0700
> Old-From: Per Strömgren <Per.Stromgren@ein.ericsson.se>
> 
> > >># Är "skalmanus" ett bra ord?
> > >
> > >Nej, det är nästan obegripligt. Jag hävdar att "script" går alldeles utmärkt
> > >som lånord. Tänk på t.ex. scripta.
> 
> Jag har åtminstoen en annan idé! Jag skriver "skalprogram", när jag
> travar skalkommandon på varann i en textfil. De flesta personer
> jag träffar i branchen inser genast vad ett skalprogram är.

Jag håller med om "skalprogram". Att program för i just dessa språk
kallas "script" på engelska är väl inget vi måste fortsätta med? Det
är ju program hur som helst.

> Date: Tue, 10 Sep 1996 19:26:40 +0200
> Old-From: Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
> 
> >Det funkar väl bra under unix (som jag f.ö. uttalar [uniks] och inte
> >[jonicks]), men vad händer på Mackorna? Äppelprogram?
> 
> Det skulle bli AppleScriptprogram, eftersom AppleScript är ett namn som
> inte översätts.

Annars finns det väl inget som hindrar att Apple etablerar
Apple-manus, för att vi kallar "shellscript" för "skalprogram"?

> Enligt min inofficiella rösträkning står det ungefär 2-2 mellan "manus" och
> "program".

Jag röstar för program.

> Känner någon till om och hur script översatts i unix i något annat
> sammanhang? Eller finns det script i Windoze?

Jag tittade i några Windoze-filer jag har och hittade översättningarna
"kommandofil", "skript", "script", "manuskript", "manus", "makro".
Bortsett från det sistnämnda så handlar det nog om samma slags program
vi diskuterar här. Så det är bara att välja!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.