ordlista och hä lsningen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-01 23:39:36

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: ordlista och hä lsningen
   Date:   Sat, 1 Jun 1996 23:39:36 +0200 (MET)
   ------

>   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
>
> OK för mig, det har ju fördelen att kbyte och Mbyte blir lättare att
> översätta och att förstå, det blir ju samma sak.

Nej, det är skillnad på kB och MB. Det ena är tusen gånger så mycket
som det andra.

(Ursäkta, men jag kunde inte låta bli. :-)

En liten detalj. Om vi konsekvent skall använda det som ett ämnesord
så bör man använda den förkortade formen i sammanskrivningar med
multipelprefix. Man skriver ju "km", inte "kmeter". Analogt "kB",
eller alternativt "kilobyte".

Den version av ordlistan som finns på ftp-arkivet har numera detta
infört.

>   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
>
> Något e-brev kommer jag inte ihåg om jag fick. Däremot fick jag ett
> vanligt brev (ni vet, pappersvarianten :-)

Jag fick definitivt inget traditionellt brev, det skulle jag kommit
ihåg. Slutsatsen blir väl att vi inte vet rutinerna, de tycks ju
variera.

När det gäller "e-post" så har jag liksom Jan använt e-prefixet som en
precisering. Jag säger "e-brev" när det inte klart framgår av
sammanhanget att det rör sig om ett sådant, annars säger jag bara
"brev". Om jag vill precisera åt andra hållet så säger jag
"pappersbrev", eller om jag talar med någon som jag tror skall förstå
det "p-brev". Själv undviker jag termen "vanligt brev" eftersom det
är vanligare att jag får e-brev än p-brev. Men jag använder i övrigt
de preciserade orden precis som de generella "brev" respektive "post".

Är detta något vi bör bestämma inom gruppen, och föra in i ordlistan
kanske? Är i så fall min metod ovan acceptabel?

Jag har gjort några uppdateringar och justeringar av
hälsningsmeddelandet. Det är inga stora förändringar sedan det
senaste jag skickade ut, men jag har infört lite förtydliganden i
några fall om sådan jag fått frågor om av nytillkommande. Den senaste
versionen finns också på ftp-arkivet. Om det är någon som vill titta
på den en gång till och komma ytterligare med kommentarer innan jag
skickar in den så gör det nu. (Jag vill inte göra det för ofta,
eftersom det kräver manuellt ingripande att installera den.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.