Re: ordlista och hä lsningen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-03 15:55:23

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: Re: ordlista och hä lsningen
   Date:   Mon, 3 Jun 1996 14:55:23 +0100
   ------

>   Subject: Re: ordlista och hä lsningen

Det är när det finns sådana här haranger i början av brevet som det blir
fel. När brevet är QP-kodat försöker mailprogrammet tolka =?I, och ser då
att ?I inte är ett hexadecimalt tal. Jag får också ett felmeddelande när
jag försöker läsa dylika brev. Eudora klagar på att ett fel uppstått vid
överföringen pga felaktiga MIME-koder. Jag får då möjligheten att antingen
hämta brevet igen och hoppa över avkodningen, ta bort det från servern
(dvs. precis vad som skulle skett om allt vore ok från början), eller att
lämna kvar det på servern. Jag insåg efter ett par försök att "ta bort det
från servern" var det bästa alternativet, men det är iofs lite irriterande
att man måste bekräfta att man vill ha brevet. Jag gissar att problemet
skulle försvinna om alla skickar åttabitarsbrev och inte QP-kodade. Någon
som har en annan uppfattning eller åsikt?

>
>Hmm, borde svarat personligt, men kan inte fa fram nagot av brevet.
>Vad anvader du for mailer? Jag far formatting-error i pine, Den sager:
>Non-hexadecimal character in QP encoding. Ar det nagon mer som far det
>felet?
>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.