Re: ordlista och hä lsningen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-03 13:33:17

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
   Subject: Re: ordlista och hä lsningen 
   Date:   Mon, 03 Jun 1996 13:33:17 +0200
   ------


>Nej, det är skillnad på kB och MB. Det ena är tusen gånger så mycket
>som det andra.
>
>(Ursäkta, men jag kunde inte låta bli. :-)
>
>En liten detalj. Om vi konsekvent skall använda det som ett ämnesord
>så bör man använda den förkortade formen i sammanskrivningar med
>multipelprefix. Man skriver ju "km", inte "kmeter". Analogt "kB",
>eller alternativt "kilobyte".

Jag tycker inte om förkortningen "B" för "byte". Det borde vara "b". "B" står för bel, och en kilobel är knappast speciellt sympatiskt.

Kilobit skrivs lämpligen kbit (jämför kkr).

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.