Re: ordlistan, och lite administrativia

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-01 23:33:54

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@skalman.df.lth.se>
   Subject: Re: ordlistan, och lite administrativia
   Date:   Sat, 1 Jun 1996 23:33:54 +0200 (MET DST)
   ------

On Sat, 1 Jun 1996, Jan D. wrote:

> Jag har inbillat mig att e- bara är ett prefix på de vanliga orden, d..v.s
>  "Jag får mycket post, idag fick jag 42 brev"
> och motsv:
>  "Jag får mycket e-post, idag fick jag 42 e-brev"

Men om jag fick fyra stycken av Postens e-brev också, som ju är på papper, 
hur utrycker jag det? (Är det bara jag som har teknikfrälsta 
galningar i bekantskapskretsen som verkligen skickar Postens e-brev?)

Hälsningar // Fredrik Roubert

========================================================================
roubert@df.lth.se       046-188127    Möllevångsvägen 6c, 3tr
d95fr@efd.lth.se     2:200/127.3@fidonet        222 40 Lund
===================-- http://www.efd.lth.se/~d95fr --===================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.